Hoofdpagina

Uit Logius SBR Wiki
Versie door Johei (Overleg | bijdragen) op 29 mei 2017 om 07:41

Ga naar: navigatie, zoeken

Deze SBR wiki beschrijft:

  • De Nederlandse Taxonomie (NT) en de NT-Architectuur (NTA). De NTA zijn bouwvoorschriften voor de Nederlandse Taxonomie en NT extensies.
  • De processen van Logius / SBR met betrekking tot de NT en NTA.
  • De Nederlandse Proces Architectuur (NPA)
  • Een 'Body of Knowledge' met betrekking tot SBR en XBRL.


Inhoud

SBR wiki voor NT en NTA

Deze wiki heeft enerzijds tot doel informatie te verschaffen met betrekking tot de NTA aan softwareleveranciers en partijen die extensies bouwen op de NT. Anderzijds heeft de wiki tot doel via opmerkingen en discussies informatie te verzamelen met betrekking tot onderhoud en beheer van de NTA.
Nederlandse Taxonomie Architectuur


SBR wiki voor informatie coördinatie NT en NTA

Elke NTA regel kan voorzien worden van commentaar indien blijkt dat de regel niet goed werkt of grote nadelen heeft. Aanpassingen in de NTA worden jaarlijks door NT partners vastgesteld na consultatie van intermediairs en softwareleveranciers.

Het agenderen van voorstellen tot verbetering en aanpassing is mogelijk via diverse kanalen. De SBR wiki vormt een belangrijk kanaal in het inventariseren en beoordelen van de wijzigingsvoorstellen.

Opmerkingen, reageren en voorstellen tot wijzigingen dienen in de overleg pagina te worden opgenomen (bovenaan tab 'overleg').


SBR wiki voor Processenbeheer

Logius/SBR volgt de principes van BISL (Business Information Services Library) voor het besturen van haar processen. SBR is daarbij de uitvoerende en sturende partij, terwijl op Logius niveau richting wordt gegeven.

De portfolio van SBR bestaat uit het inrichten en tijdig ter beschikking stellen van de configuratie die noodzakelijk is voor taxonomie gebruik, en de taxonomie structuurregels en architectuurregels die vastgelegd worden in de SBR wiki voor integriteit van taxonomie ontwikkeling. SBR coördineert de processen die nodig zijn om de portfolio actueel en integer te houden.
Processen


SBR wiki voor Nederlandse proces architectuur

De Nederlandse Proces Architectuur (NPA) heeft als doel te komen tot een gestandaardiseerde werkwijze hoe in SBR verband wordt omgaan met processen (modelleren en uitvoeren), ook wordt gestreefd naar eenduidigheid van de koppelvlakken. Met de NPA hebben bestaande en toekomstige uitvragende partijen in een SBR keten handvatten om tot een uniform en efficiënt SBR procesontwerp en implementatie te komen.


SBR wiki voor Body of Knowledge

Het SBR Programma heeft als aanvulling op de reeds bestaande website www.sbr-nl.nl de SBR Body of Knowledge (afgekort BoK) ontwikkeld.

De BoK heeft als doel een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling, -borging en -verspreiding door het op gestructureerde en toegankelijke wijze ontsluiten en beschikbaar stellen van kennis op het terrein van SBR (Standard Business Reporting).
Body of Knowledge


Over de SBR wiki's

Deze wiki's zijn toegankelijk voor alle gebruikers. Alle pagina's zijn leesbaar zonder aanvullende toegangsrechten. Om opmerkingen te kunnen plaatsen en deel te nemen aan discussies zijn aanvullende toegangsrechten noodzakelijk. Om deze rechten te krijgen dient u zich aan te melden. U kunt hiervoor een bericht sturen naar dit adres.

In dit bericht moet de volgende informatie worden opgenomen:

  • Naam
  • Emailadres
  • Werkzaamheden / werkkring


Door u aan te melden voor aanvullende toegangsrechten gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens voor de interactie op de SBR wiki.

Het doel van de SBR wiki is het verkrijgen van input op het onderhoud en beheer van de NTA in een publieke omgeving, het informeren over de processen van SBR en het beschikbaar stellen van kennis op het terrein van XBRL/SBR. Daarbij is van belang dat zichtbaar is wie een opmerking heeft geplaatst en vanuit welk domein en rol, in kader van de weging van de opmerkingen, en daarmee wordt de transparantie van het besluitvormingsproces over aanpassingen geoptimaliseerd.

Voor dit doel zullen uw gegevens door de beheerder van de SBR wiki worden verwerkt en bewaard. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Wanneer u een opmerking plaatst op de SBR wiki zullen uw gegevens daarbij voor het publiek zichtbaar zijn. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u als alternatief uw opmerking via dit adres indienen of t.a.v. de NT/NTA via de Expertgroep Gegevens inbrengen.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
SBR Wiki's
Nederlandse Taxonomie en Architectuur
Processen en middelen
Body of Knowledge
In andere talen
Hulpmiddelen