Verklarende woordenlijst

Uit Logius SBR Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

<IN ONDERHOUD>

Term Oorsprong XBRL / SBR Verklaring
DTS XBRL Discoverable Taxonomy Set, een DTS is de verzameling van taxonomie schema's en linkbases. De grenzen van een DTS zijn zodanig dat de DTS alle taxonomie schema's en linkbases bevat zoals die ontdekt kunnen worden door het volgen van links en referenties volgens het voorgeschreven algoritme van XII. (zie: XBRL 2.1 pg 11). Minstens één taxonomie in een DTS moet het xbrl-instance-2003-12-31.xsd schema importeren.
Entrypoint XBRL Een entry point is het startpunt voor het ontdekken van de onderdelen van de DTS volgens het XBRL discovery mechanisme. Het mechanisme ontdekt alle schema's en linkbases die de DTS vormen en alle onderdelen omvatten die nodig zijn om een instantie te maken dat een in te leveren rapport representeert. Een entrypoint is in de Nederlandse context altijd een schema die de naam heeft van een bekend rapport dat door rapporteurs verzonden moet worden.
Taxonomie XBRL Een taxonomie is een XML schema en de eventuele set van XBRL linkbases die gerefereerd worden door het <link:linkbaseRef> element. Een taxonomie bevat termen over een bepaald onderwerp (in dit geval financiële verantwoordigsrapportage), en hun definities.
Hypercube XBRL Een hypercube is een item in de substitutionGroup xbrldt:hypercubeItem. Het is een item dat als parent in hypercubeDimension relaties vermeld wordt. Het is een item dat als child in een all of notAll relatie vermeld wordt. Voor een werkende dimensionele validatie MOET er een hypercube gekoppeld zijn aan de primaries. Indien er verschillende dimensies aantallen (als in: een cube met 1 dimensie en een cube met 2 dimensies) gekoppeld moeten worden aan de primary, dan MOETEN er meerdere hypercubes aangemaakt worden. De hypercube bevat het label dat aan de 'validatietabel' gekoppeld wordt bij de presentatie.
GEN base SBR GEN staat voor Generieke Elementen Nederland. De GEN base is een relatief stabiel deel van de NT in het basisdeel. De GEN base bestaat uit twee delen: nl-cd (common dictionary) met niet financiele begrippen (onder meer vestigingsplaats, adres) en de nl-gen met de financiële begrippen (balans, resultatenrekening, toelichting, cash flow).
nl-cd SBR Nederland Common Directory, een verzameling veel gebruikte niet financiële gegevens die voor elke NT taxonomie bouwer ter beschikking staan en als deel taxonomie rond 15 mei van elk jaar aan de NT bouwers ter beschikking gesteld wordt.
nl-gen SBR Een verzameling veel gebruikte financiële gegevens die voor elke NT taxonomie bouwer ter beschikking staan en als deel taxonomie rond 15 mei van elk jaar aan de NT bouwers ter beschikking gesteld wordt. Nl-gen bevat gegevens metrekking tot de balans, resultatenrekening, toelichting en cash flow overzicht.
report SBR Een report is een formulier gerepresenteerd middels een XML schema die een entrypoint in de NT is.
DTS entrypoint XBRL Een entrypoint is een schema of linkbase van waaruit de DTS 'ontdekt' kan worden. Binnen de NT wordt alleen een schema als entrypoint gehanteerd. Dit entrypoint is de link die in de instance opgenomen moet worden om de soort rapportage aan te geven.
Business Rules SBR De eisen aan XBRL-instances en toelichting op het gebruik van de Nederlandse taxonomie voor XBRL-instances in de vorm van regels met betrekking tot de inhoud van instances. Per domein opgesteld en gepubliceerd. (Zie ook: 'FRIS' voor eerdere NT's dan de NT11)
Filing Rules SBR De eisen aan XBRL-instances in de vorm van regels met betrekking tot de structuur van instances. Gepubliceerd in één document waarbij de meeste regels algemeen geldend zijn en een beperkt aantal regels per domein is opgenomen. (Zie ook: 'FRIS' voor eerdere NT's)
FRIS SBR Afkorting voor 'Financial Reporting Instance Standards'. FRIS houdt in: eisen aan en toelichting op het gebruik van de Nederlandse taxonomie voor XBRL-instances. FRIS wordt vanaf de NT11 niet meer gebruikt. (zie ook: 'Filing rules en 'Business Rules')
FRTA XBRL Financial Reporting Taxonomy Architecture is een document van XII waarin een aantal richtlijnen voor het maken van taxonomieën is opgesteld. De actuele versie 1.0 is echter van een datum waarop geen rekening gehouden is met latere XBRL standaarden als XDT 1.0, Generic 1.0 en Formula 1.0. Hierdoor zijn veel regels niet langer van toepassing. XII heeft een versie 1.5 in voorbereiding waaruit regels geschrapt worden die niet langer van toepassing zijn. De XII werkgroep INT-TA is hiermee belast.
NT partner SBR Een partij die zich conformeert aan de regels van de NT zoals deze vastgelegd zijn in de NTA. Hierbij gaat het dus niet om uitleverprocessen (van o.a. de NT), technische voorzieningen als Digipoort of financiering.
SBR partner SBR Een partij die het SBR concept onderschrijft en zich conformeert aan de SBR uitgangspunten en eisen op de terreinen: gegevens, processen, techniek en funding.
NT extender SBR Een partij die op basis van de NT een eigen taxonomie maakt en daarbij delen van de NT hergebruikt.
Domeintaxonomie SBR Zie NT domein.
Linkrole XBRL Linkroles zijn URI's die als extended of simple voor kunnen komen in een DTS en ingezet kunnen worden om relaties te groeperen (ELR) of resources te kenmerken (simple role).
ELR XBRL Extended Link Role; vaak ook gebruikt als 'linkrole' hoewel in technische zin dit laatste begrip ook de rol omvat die op resources in linkbases gebruikt kan worden. De ELR is de linkrole die gebruikt wordt om relaties te groeperen in een linkbase en wordt gevormd door een URI.
NT domein SBR Een taxonomie die onderdeel uitmaakt van de NT NIET zijnde de NL-GEN of NL-CD.
Normalisatie SBR Binnen SBR bestaat onderscheid tussen normalisatie van begrippen en harmonisatie van begrippen. Doel van normalisatie is om elk begrip één keer te definiëren in de NT. Dit betekent niet dat een begrip, in de vorm van een element, ook maar één keer voorkomt. Technisch is heel wel mogelijk om elementen op diverse plaatsen in de taxonomie te gebruiken terwijl het om één het hetzelfde begrip gaat. Kenmerkend voor normalisatie is dat het plaatsvindt op basis van bestaande definities. Normalisatie is onderdeel van het reguliere beheer van de NT.
Harmonisatie SBR Binnen SBR bestaat onderscheid tussen normalisatie van begrippen en harmonisatie van begrippen. Doel van harmonisatie is het aanpassen van definities om het hergebruik over verschillende rapportageketens mogelijk te maken. Kenmerkend voor harmonisatie is dat het betrekking heeft op wijzigingen in wet- en regelgeving. Het is SBR overstijgend en heeft een langere termijn karakter.
Element XML Een XML Schema node waarmee waarden gerapporteerd kunnen worden in een instance. Een element kan van het type 'simple' of 'complex' zijn. Simple elements kennen optioneel attributen en een datatype. Complex elements kunnen naast attributen ook andere elementen bevatten. Een simple of complex TYPE kan zelfstandig gedefinieerd worden in een schema maar kan dan geen waarde krijgen in een instance, daarvoor MOET een element aangemaakt worden.
Concept XBRL Een XML Schema Element in de substitutionGroup xbrli:item of xbrli:tuple.
Item XBRL Een XML Schema Element in de substitutionGroup xbrli:item of hiervan afgeleid.
Fact XBRL Een waarde zoals deze gerapporteerd wordt in een instance. Bijvoorbeeld '10.000'.
Aspect XBRL Een kenmerk van een fact. Bijvoorbeeld het aantal decimalen, de eenheid, de conceptnaam.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
SBR Wiki's
Nederlandse Taxonomie en Architectuur
Processen en middelen
Body of Knowledge
In andere talen
Hulpmiddelen