Overzicht triggers

Uit ESB Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
  Gegevensobject Start levenscyclus Einde levenscyclus
Middelen Middel
Ondersteunend ArbeidsContract/overeenkomst
Ondersteunend LeveranciersContract
Ondersteunend Organieke eenheid Bij registratie in een systeem (bv. rooster of planning). Niet.
Ondersteunend Kostenplaats Zodra er een organieke eenheid wordt aangemaakt. Niet.
Personen Rechtspersoon (na enige discussie hebben we er voor gekozen "Rechtspersoon" niet als object maar als rol op te vatten)
Personen Persoon Persoon onstaat door:
 1. registratie
Persoon houdt op te bestaan:
 1. door verwijdering uit systeeem (na foutieve invoer)
Personen
Registraties
Tekenbevoegde Bij het tot stand komen van een overeenkomst. Bij vervallen van tekenbevoegdheid. Dit kan zijn door:

1. Bij uitdiensttreding. 2. Bij verandering van functie.

3. Bij aanpassing procuratieregeling.
Personen
Registraties
Registratie niet van toepassing (zie definitie)
Personen
Registraties
Persoonsrol Een persoonrol ontstaat op het moment:
 1. dat de organisatie behoefte heeft aan die rol en die aanmaakt
 2. wet en/of regelgeving dat nodig maakt en die rol aanmaakt
Een persoonrol houdt op te bestaan op het moment:
 1. dat de organisatie de rol niet meer nodig heeft en die rol op niet-actief zet
 2. wet en/of regelgeving het gebruik van de rol beeindigd
Personen
Registraties
Identificatie Bij registratie van een persoon. Bij fysiek verwijdering uit de systemen. Dit is verschillend per type persoon.
Personen Natuurlijk persoon (we stellen voor om de term Natuurlijk persoon te laten vervallen; in geval van Persoon, bedoelen we impliciet een Natuurlijk persoon)
Personen Wettelijke vertegenwoordiger Een wettelijk vertegenwoordiger onstaat:
 1. op moment van registratie van een persoon, met de rol van wettelijk vertegenwoordiger gekoppeld aan één of meerdere deelnemers
Een wettelijk vertegenwoordiger houdt op te bestaan:
 1. op het moment van beeeindiging van de laatste verbintenis van de bijbehorende deelnemer(s)
 2. op moment van bereiken van de leeftijd van 18 jaar van de bijbehorende deelnemer(s)
Primair#Aanbod Arrangement Een arrangement ontstaat op het moment:
 1. na afloop van het proces arrangeren
Een arrangement houdt op te bestaan:
 1. op momnet van verwijderen van het arrangement
 2. op moment van beeindigen van de laatste verbintenis
Primair#Aanbod
Personen
Registraties
Ondersteunend
Leverancier Een leverancier ontstaat:
 1. bij registratie van de leverancier
Een leverancier houdt op te bestaan:
 1. bij het op non-actief zetten van de leverancier
Primair#Aanbod
Registraties
Contract
Primair#Aanbod
Middelen
Onderwijsmateriaal Onderwijsmateriaal onstaat:
 1. bij registratie van het onderwijsmateriaal gekoppeld aan één of meer onderwijsproducten
Onderwijsmateriaal houdt op te bestaan:
 1. bij passeren einddatum
 2. bij passeren houdbaarheidsdatum
Primair#Aanbod Onderwijsproduct Een onderwijsproduct ontstaat
 1. bij het toekennen van het onderwijsproduct bij de opleiding waarbij de relevante opleiding vrijgegeven moeten zijn
Een onderewijsproduct houdt op te bestaan
 1. bij de registratie van de einddatum
 2. bij het beeindigen van laatste opleiding waaraan het onderwijsproduct is gerelateerd
Primair#Aanbod Opleiding Een opleiding ontstaat op het moment van:
 1. activeren van de opleiding gekoppeld aan de organisatie
Een opleiding houdt op te bestaan op het moment:
 1. van registratie van de einddatum van de opleiding
(de einddatum kan in de toekomst liggen)
Primair#Aanbod Referentiearrangement Een referentiearrangement onstaat:
 1. bij het opslaan van het referentiearagement
Een referentiearrangement houdt op te bestaan
 1. bij de registratie van de einddatum van het referentiearagement (einddatum kan in de toekomst liggen)
Primair#Aanmelding Assessment 1.Besluit dat assessment nodig is. 1.Besluit dat assessment niet (meer) nodig is. 2.Assessment is afgenomen.
Primair#Aanmelding Campagne 1.Besluit om campagne-onderdelen uit te voeren. 1.Besluit om campagne-onderdelen te annuleren. 2.Gewenste campagne-onderdelen zijn uitgevoerd.
Primair#Aanmelding Intakeresultaat Door registratie van het plaatsingsadvies. Als het plaatsingsadvies niet meer geldig is.
Primair#Aanmelding Marktsegment Door vaststelling kenmerken doelgroep. Door desbetreffend besluit
Primair#Aanmelding
Personen
Prospect Een prospect ontstaat
 1. via een registratie (bijv. achterlaten e-mailadres) waarmee een persoon aangeeft mogelijk interesse hebben in het volgen van een opleiding aan de onderwijsinstelling.
 2. wanneer een deelnemer een opleiding afrondt waarvoor relevante vervolgopleidingen en/of herhalingscursussen bestaan.
Een prospect kan op verschillende manieren ophouden te bestaan:
 1. een prospect kan aangeven niet langer geïnteresseerd te zijn in het volgen van een opleiding aan de onderwijsinstelling
 2. een prospect kan toegelaten worden tot een opleiding en daarmee een deelnemer worden
 3. door het ongedaan maken van de registratie als prospect.
Primair#Aanmelding Overdrachtsdossier Door beschikbaarstelling van dossier door toeleverende school. Door opname in deelnemerdossier.
Primair#Aanmelding Intake-afspraak 1.Registratie van de afspraak om intake uit te voeren. 1.Afspraak wordt geannuleerd 2.Tijdstip van afspraak is verstreken
Primair#Administratief
Personen
Registraties
Opdrachtgever Bij registratie in een deelnemeradministratiesysteem gekoppeld aan 1 of meer deelnemers. Als er geen actieve deelnemer(s) gekoppeld is.
Primair#Administratief
Primair#Deelnemer
Personen
Registraties
Deelnemer Informeel:

Bij registratie in deelnemeradministratiesysteem met de status intake.

Formeel:

Bij registratie in deelnemeradministratiesysteem met de status definitief.
Bij uitschrijving.
Primair#Administratief
Personen
Registraties
Middelen
Ondersteunend
Medewerker Bij registratie in een personeelsadministratiesysteem. Bij beëindiging dienstverband (of een andere vorm van contract).
Primair#Administratief
Ondersteunend
Onderwijslocatie Door het geven van onderwijs op een kadastraal adres. Administratief ontstaat deze als er een locatiecode gekoppeld wordt aan ?. Door het niet verzorgen van onderwijs op deze locatie.
Primair#Administratief
Personen
Registraties
Ondersteunend
Onderwijsinstelling Na verkrijgen BRIN code door Ministerie OC&W. Zodra er geen onderwijs meer wordt gegeven.
Primair#Administratief
Registraties
Verbintenis Zodra een intakegesprek heeft plaatsgevonden met de deelnemer, zal een verbintenis worden aangemaakt. Bij beëindiging verbintenis.
Primair#BPV
Personen
Registraties
Praktijkopleider Bij een beschikbare BPV-plaats. 1. bij verlaten BPV-bedrijf

2. BPV-bedrijf geen accreditatie meer

3. Beëindiging bedrijfsactiviteiten
Primair#BPV
Personen
Registraties
BPV-bedrijf Zodra er een BPV-overeenkomst wordt afgesloten tussen een deelnemer, onderwijsinstelling en een bedrijf.

Voor berichtenverkeer:

Een BPV bedrijf ontstaat wanneer een registratie wordt afgerond van een BPV bedrijf.
Niet.
Primair#BPV BPV-plaats Door het beschikbaar stellen bij een bedrijf. Ingevuld is of ingetrokken wordt.
Primair#BPV BPV Match De match leidt tot een bericht, namelijk een afspraak. Zodra de overeenkomst is beëindigd.
Primair#BPV
Registraties
BPV-overeenkomst Zodra er een BPV-match is gemaakt en de overeenkomst voorzien is van de benodigde handtekeningen. Als de overeenkomst beëindigd is.
Primair#Deelnemer Portfolio Bij het aangaan van een verbintenis met een onderwijsinstelling. Bij uitschrijving.
Primair#Deelnemer Werkproduct Zodra een deelnemer een document toevoegt aan zijn/haar portfolio. Bij verwijderen uit portfolio of bij ophouden bestaan portfolio.
Primair#Deelnemer Deelnemerdossier Bij tekenen van de onderwijsovereenkomst en/of leveren gegevens (bijvoorbeeld kopie paspoort/ID-kaart). Formeel: 7 jaar na uitschrijving deelnemer.
Primair#Kwalificatie
Personen
Alumnus Door uitschrijving bij de instelling NVT
Primair#Kwalificatie Resultaat Door het toepassen van een normering op een toetsscore. Na verstrijken bewaartermijn (formeel)
Primair#Kwalificatie Normering Door beschikbaar komen toetsscore. Registratie van het resultaat.
Primair#Kwalificatie Kwalificatiedocument Door formele registratie. Nooit
Primair#Uitvoering Jaarplanning Een jaarplanning ontstaat:
 1. na goedkeuring en status actief zetten
Een jaarplanning houdt op te bestaan:
 1. na verstrijken van de periode waarop de jaarplanning van toepassing
 2. bij het op niet-actief zetten
Primair#Uitvoering Lestijdentabel De lestijdentabel onstaat:
 1. na goedkeuring en vrijgave
De lestijdentabel houdt op te bestaan:
 1. na status op niet-actief
 2. na verstrijken periode waar lestijdentabel betrekking op heeft
Primair#Uitvoering
Middelen
Hulpmiddel Een hulpmiddel ontstaat:
 1. bij registratie van het hulpmiddel
Een hulpmiddel houdt op te bestaan:
 1. bij passeren van de einddatum
Primair#Uitvoering
Middelen
Ondersteunend
Ruimte Een ruimte ontstaat:
 1. op moment van registratie van de ruimte
Een ruimte houdt op te bestaan:
 1. na passeren van de einddatum van de ruimte
Primair#Uitvoering Afspraak Een afspraak ontstaat:
 1. geautomaiseerd na proces van roostering
 2. bij (handmatige) invoer van een afspraak
Een afspraak houdt op te bestaan:
 1. bij verwijdering van de roostermachine
 2. bij (handmatige) terugtrekking
 3. bij weigering
Primair#Uitvoering Taak Een taak ontstaat:
 1. bij invoer door docent
 2. bij invoer door deelnemer
 3. bij invoer door roostermachine
Een taak houdt op te bestaan:
 1. bij melding status afgehandeld
 2. bij verwijdering (al of niet ahndmatig)
Registraties Verplichting Door het zetten van een handtekening op een overeenkomst (BPV, verbintenis). Als debiteur de verplichting heeft voldaan.
Registraties Ontvangst Door de boeking van een betaling. Door registratie van de geheel of gedeeltelijke ontvangst.
Registraties Betaling Fysiek de transactie wordt uitgevoerd. Als de betaling geboekt is.
Registraties
Ondersteunend
Journaalpost Zodra er een willekeurige boeking wordt aangemaakt, ontstaat er een journaalpost. Niet.
Registraties Arbeidsovereenkomst
Registraties Vordering Door levering van product of dienst Door volledige kwijting van aanspraak.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Referentiemateriaal
Diagrammen
Gegevens
Triggers
Standaarden
Hulpmiddelen