Werkgroep IAA

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Op dit moment is er voor het onderwijsdomein nog geen gemeenschappelijk, door iedereen onderschreven toekomstbeeld. Dat maakt het moeilijk om te kunnen vaststellen of initiatieven op elkaar aansluiten en of ze voldoen aan veranderende eisen. Daarnaast is op bestuurlijk niveau geconstateerd dat de materie erg complex en onoverzichtelijk is. De Standaardisatieraad heeft daarom gevraagd aan de Architectuurraad om hier overzicht in te verschaffen. Zie Voorstel voor inventarisatie IAA initiatieven en https://www.edustandaard.nl/oprichting-werkgroep-iaa-inventarisatie/

Om dit overzicht te creëren worden de volgende drie IAA initiatieven door de werkgroep geanalyseerd:

Daarnaast worden ook het H2M2M traject en de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) in de analyse meegenomen. De analyse moet inzichtelijk maken wat wenselijke of onwenselijke aspecten van deze initiatieven zijn, waarbij tevens duidelijk moet worden waar deze elkaar versterken of elkaar tegenspreken.

Voortgang

Vanaf oktober 2019 is de werkgroep overgegaan naar een omgeving waar leden makkelijker informatie met elkaar kunnen delen. Momenteel (zomer 2020) zijn we bezig met de ontwikkeling van een aanpak waarmee verschillende toekomstbeelden toegang vergeleken kunnen worden om vast te kunnen stellen in hoeverre deze op elkaar aansluiten. Een eerste conceptversie zal op korte termijn hier gepubliceerd worden. Indien toegang tot de documenten van de werkroep gewenst is kan dit via Bureau Edustandaard via info@edustandaard.nl.

Bijeenkomsten

Donderdag 9 juni 2020 van 15:00 tot 17:00

- Agenda:

 • Kaders toegang en gegevensuitwisseling


Donderdag 12 mei 2020 van 15:00 tot 17:00

- Agenda:

 • Kaders toegang en gegevensuitwisseling


Donderdag 9 april 2020 van 15:00 tot 17:00

- Agenda:

 • Kaders toegang en gegevensuitwisseling


Donderdag 13 februari 2020 van 14:30 tot 17:00

- Agenda:

 • Kaders toegang en gegevensuitwisseling


Donderdag 9 januari 2020 van 14:30 tot 17:00

- Agenda:

 • Bespreken van archimate model
 • Bespreken betrouwbaarheidsniveaus
 • Bespreken federatieve samenwerking


Donderdag 14 november 2019 van 13:00 tot 15:30

- Agenda:

 • Toelichting LOOK model
 • Hoe het LOOK model binnen IAA gebruiken
 • Status Architectuurkaders


Dinsdag 15 oktober 2019 van 09:30 tot 12:30

- Locatie: SURF, Utrecht

- Agenda:

 • Toelichting LOOK model (door Jaap van den Berg)
 • Toelichting hoe we het LOOK model willen gebruiken als aanvulling op de procesanalyse
 • Status IAA architectuurkaders

Dinsdag 10 september 2019 van 14:00 tot 17:00

- Locatie: Zalencentrum de Eenhoorn in Amersfoort

- Agenda: Architectuurkaders Toegang

Donderdag 18 juni 2019 van 14:30 tot 17:00

- Procesanalyse

Verslag vorig overleg

Donderdag 9 mei 2019 van 15:00 tot 17:00

- Procesanalyse

Verslag vorig overleg


Woensdag 17 april 2019 van 13:00 tot 15:00

- Procesanalyse

Verslag vorig overleg


Donderdag 14 maart 2019 van 09:30 tot 11:30

- Backlog - Procesanalyse


Donderdag 10 oktober 2018 van 10:00 tot 12:00

Conceptversie projectplan


Maandag 4 juni 2018 van 10:00 tot 12:00

Conceptversie projectvoorstel


Woensdag 28 maart 2018 van 10:00 tot 12:00

Conceptversie notitie


Donderdag 1 maart 2018 van 13:00 tot 15:00

Verslag vorig overleg


Donderdag 25 januari 2018 van 13:00 tot 15:00

Verslag vorig overleg


Donderdag 30 november 2017

Verslag vorig overleg


Donderdag 2 november 2017

Verslag vorig overleg


Maandag 25 september 2017

Documenten

Use cases

# Omschrijving Indiener
Use case 1A studentmobiliteit HO - Toegang Leerling VO - aanmelding beroepsonderwijs (HO) via Studielink SURF
Use case 1B studentmobiliteit HO - Toegang student (HO) bij andere instelling - inzage in opleidingsgegevens SURF
Use case 1C studentmobiliteit HO - Toegang student (HO) bij andere instelling - gebruik ELO SURF
Use case 1D studentmobiliteit HO - Toegang burger - inzage in opleidingsgegevens einde studie SURF
Use case 1E studentmobiliteit HO - Toegang burger - inzage in opleidingsgegevens na studie SURF
Use case 1F studentmobiliteit HO - Toegang burger - Bring Your Own ID SURF
Use case 2A toegang student DUO - Toegang internationale student voor aanvragen studiefinanciering DUO
Use case 2B toegang student DUO - Toegang internationale student voor raadplegen diplomaregister DUO
Use case 2C toegang student Studielink - Aanmelding / verzoek tot inschrijving voor HO opleiding Studielink
Use case 3 toegang medewerkers – Gebruik Zakelijk portaal DUO DUO
Use case 4 toegang student - Centraal aanmelden MBO SaMBO ICT
Use case 5 toegang leerlingen - Bestelomgeving distributeurs en digitale leermiddelen van uitgevers Kennisnet
Use case 7 toegang administratiekantoren - aanvragen bekostigen (PO-VO) DUO
Use case 9 toegang leerling - bestellen en gebruik digitale leermiddelen via Basispoort VDOD
Use case 10 toegang leerling of medewerker - toetsverwerkend systeem/leerlingvolgsysteem VDOD