Korte pagina's

Ga naar: navigatie, zoeken

Hieronder worden maximaal 500 resultaten weergegeven in het bereik #51 tot #550.

(vorige 500 | volgende 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

 1. (gesch) ‎Voorschoolse educatie ‎[70 bytes]
 2. (gesch) ‎HO ‎[88 bytes]
 3. (gesch) ‎Publiceren open data ‎[89 bytes]
 4. (gesch) ‎Nummergenerator ‎[92 bytes]
 5. (gesch) ‎Faciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaal ‎[92 bytes]
 6. (gesch) ‎DisplayArchiMateViews ‎[94 bytes]
 7. (gesch) ‎DisplayArchiMatePropertyDefs ‎[94 bytes]
 8. (gesch) ‎Instellingsgegevens ‎[94 bytes]
 9. (gesch) ‎PO ‎[94 bytes]
 10. (gesch) ‎Faciliteit voor het publiceren van data als Linked Open Data ‎[96 bytes]
 11. (gesch) ‎VO ‎[96 bytes]
 12. (gesch) ‎Redactie ‎[105 bytes]
 13. (gesch) ‎Schoolinformatiesysteem ‎[109 bytes]
 14. (gesch) ‎Proces verbaal ‎[109 bytes]
 15. (gesch) ‎Onderwijsvolger ‎[110 bytes]
 16. (gesch) ‎Voortgang in digitaal leermateriaal ‎[113 bytes]
 17. (gesch) ‎BVE ‎[113 bytes]
 18. (gesch) ‎Inwinnen halfproducten (Sectorraad) ‎[113 bytes]
 19. (gesch) ‎Inwinnen proces verbaal (Toezichthouder) ‎[114 bytes]
 20. (gesch) ‎ArchiMedes import 20190116181651 ‎[117 bytes]
 21. (gesch) ‎ArchiMedes import 20181002141307 ‎[117 bytes]
 22. (gesch) ‎Medewerker (gegevenssoort) ‎[117 bytes]
 23. (gesch) ‎Inzien resultaat oefentoets (Onderwijsvolger) ‎[118 bytes]
 24. (gesch) ‎Meedoen ‎[118 bytes]
 25. (gesch) ‎Inwinnen basisgegevens deelname (Latende instelling) ‎[122 bytes]
 26. (gesch) ‎Anonimiseren doorstroomgegevens ‎[123 bytes]
 27. (gesch) ‎Beschikbaar stellen eindproducten (Sectorraad) ‎[124 bytes]
 28. (gesch) ‎Toegangsmiddel educatieve content ‎[125 bytes]
 29. (gesch) ‎Authenticatiedienst instelling ‎[125 bytes]
 30. (gesch) ‎Werkgroepen ‎[128 bytes]
 31. (gesch) ‎Metadataharvester ‎[128 bytes]
 32. (gesch) ‎Produceren toetserratum ‎[128 bytes]
 33. (gesch) ‎PO-ondersteunende organisaties ‎[130 bytes]
 34. (gesch) ‎VO-ondersteunende organisaties ‎[130 bytes]
 35. (gesch) ‎Inschrijfovereenkomst ondertekenen ‎[130 bytes]
 36. (gesch) ‎Inzien ‎[132 bytes]
 37. (gesch) ‎Selecteren doorstroomgegevens ‎[132 bytes]
 38. (gesch) ‎Beheeromgeving leermiddelenlicenties ‎[133 bytes]
 39. (gesch) ‎Toetsresultaat ‎[133 bytes]
 40. (gesch) ‎Bepalen no-shows ‎[138 bytes]
 41. (gesch) ‎Inzage krijgen ‎[142 bytes]
 42. (gesch) ‎Opstellen proces verbaal ‎[142 bytes]
 43. (gesch) ‎Controleren identiteit en vaststellen rechtmatigheid toetsdeelname ‎[142 bytes]
 44. (gesch) ‎Leren ‎[143 bytes]
 45. (gesch) ‎HO-ondersteunende organisaties ‎[145 bytes]
 46. (gesch) ‎Selecteren doorstroomrapportage ‎[145 bytes]
 47. (gesch) ‎Verwerken proces verbaal ‎[145 bytes]
 48. (gesch) ‎Berekenen centrale indicatoren ‎[146 bytes]
 49. (gesch) ‎BVE-ondersteunende organisaties ‎[146 bytes]
 50. (gesch) ‎Inzien toetsafname (Onderwijsvolger) ‎[149 bytes]
 51. (gesch) ‎Landelijke onderwijsondersteunende organisaties ‎[149 bytes]
 52. (gesch) ‎E-portfoliosysteem ‎[149 bytes]
 53. (gesch) ‎Gegevens ‎[151 bytes]
 54. (gesch) ‎Digitaal toetssysteem ‎[152 bytes]
 55. (gesch) ‎VVE Peuterspeelzaal ‎[152 bytes]
 56. (gesch) ‎Samenwerkingsverband passend onderwijs systeem ‎[153 bytes]
 57. (gesch) ‎Ad hoc kandidaten toevoegen ‎[155 bytes]
 58. (gesch) ‎Inzien basisgegevens deelname (Registerhouder) ‎[156 bytes]
 59. (gesch) ‎Verantwoordingsportaal ‎[156 bytes]
 60. (gesch) ‎Vernietigen aanmeldgegevens (Ontvangende instelling) ‎[157 bytes]
 61. (gesch) ‎Registreren aanmeldgegevens (Ontvangende instelling) ‎[157 bytes]
 62. (gesch) ‎Inzien basisgegevens resultaat (Registerhouder) ‎[157 bytes]
 63. (gesch) ‎Beschikbaar stellen toets (Toetseigenaar) ‎[157 bytes]
 64. (gesch) ‎Beschikbaar stellen score (Beoordelaar) ‎[159 bytes]
 65. (gesch) ‎Inwinnen score (Scoreverwerker) ‎[160 bytes]
 66. (gesch) ‎Kandidaatgegevens ‎[160 bytes]
 67. (gesch) ‎Corrigeren en bijwerken ‎[160 bytes]
 68. (gesch) ‎Registreren toets (Toetseigenaar) ‎[161 bytes]
 69. (gesch) ‎Aanmelden toetsdeelname ‎[161 bytes]
 70. (gesch) ‎Inzien afnamerespons (Beoordelaar) ‎[162 bytes]
 71. (gesch) ‎Inwinnen ‎[163 bytes]
 72. (gesch) ‎Horizontale-verantwoordingsomgeving ‎[163 bytes]
 73. (gesch) ‎Zeggenschapsmodel ‎[163 bytes]
 74. (gesch) ‎Leerlingvolgsysteem ‎[163 bytes]
 75. (gesch) ‎Registerhouder ‎[164 bytes]
 76. (gesch) ‎Inwinnen oefentoets (Oefentoetsafnemer) ‎[164 bytes]
 77. (gesch) ‎Registreren no-shows (Toetsafnemer) ‎[164 bytes]
 78. (gesch) ‎Aanmelding afwijzen ‎[165 bytes]
 79. (gesch) ‎Inzien kandidaatplanning (Afnameleider) ‎[165 bytes]
 80. (gesch) ‎Inzien afnamevoorschrift (Afnameleider) ‎[167 bytes]
 81. (gesch) ‎Beoordelaar ‎[167 bytes]
 82. (gesch) ‎VVE Kinderopvangorganisatie ‎[168 bytes]
 83. (gesch) ‎Vaststellen toetsresultaat ‎[169 bytes]
 84. (gesch) ‎Metadata onderzoeksmateriaal ‎[169 bytes]
 85. (gesch) ‎Beschikbaar stellen oefentoets (Oefentoetsafnemer) ‎[170 bytes]
 86. (gesch) ‎Registreren toetsresultaat (Scoreverwerker) ‎[171 bytes]
 87. (gesch) ‎Registreren oefentoets (Toetseigenaar) ‎[171 bytes]
 88. (gesch) ‎Inzien correctievoorschrift (Beoordelaar) ‎[171 bytes]
 89. (gesch) ‎Elektronische leeromgeving (ELO) ‎[172 bytes]
 90. (gesch) ‎Dashboard leerresultaten ‎[172 bytes]
 91. (gesch) ‎Beschikbaar stellen oefentoets (Toetseigenaar) ‎[172 bytes]
 92. (gesch) ‎Inwinnen normeringsadvies (Toetseigenaar) ‎[172 bytes]
 93. (gesch) ‎Accorderen inzien toets (Afnameleider) ‎[172 bytes]
 94. (gesch) ‎Berekenen centrale indicatoren op basis van halfproducten ‎[172 bytes]
 95. (gesch) ‎Toets ‎[172 bytes]
 96. (gesch) ‎Registreren aanvullende deelnamegegevens (Ontvangende instelling) ‎[172 bytes]
 97. (gesch) ‎Inwinnen cijferberekening (Scoreverwerker) ‎[173 bytes]
 98. (gesch) ‎Beschikbaar stellen afnamerespons (Onderwijsvolger) ‎[173 bytes]
 99. (gesch) ‎Inwinnen kandidaatplanning (Toetsafnemer) ‎[173 bytes]
 100. (gesch) ‎Inwinnen kandidaatgegevens (Toetsplanner) ‎[173 bytes]
 101. (gesch) ‎Beschikbaar stellen halfproducten (Toezichthouder) ‎[173 bytes]
 102. (gesch) ‎Beschikbaar stellen halfproducten (Derden) ‎[173 bytes]
 103. (gesch) ‎Registreren zorg- en begeleidingsgegevens (Ontvangende instelling) ‎[173 bytes]
 104. (gesch) ‎Basisregister onderwijspersoneel ‎[173 bytes]
 105. (gesch) ‎Berekenen decentrale indicatoren ‎[174 bytes]
 106. (gesch) ‎Registreren oefentoets (Oefentoetsafnemer) ‎[175 bytes]
 107. (gesch) ‎Sectorale onderwijsondersteunende organisaties ‎[176 bytes]
 108. (gesch) ‎Beschikbaar stellen proces verbaal (Toetsafnemer) ‎[177 bytes]
 109. (gesch) ‎Registreren afnamerespons (geanonimiseerd) (Normeringsadviseur) ‎[177 bytes]
 110. (gesch) ‎Registreren proces verbaal (Toetsafnemer) ‎[178 bytes]
 111. (gesch) ‎Verrijken halfproducten ‎[179 bytes]
 112. (gesch) ‎Beschikbaar stellen indicatortoelichting (Sectorraad) ‎[179 bytes]
 113. (gesch) ‎Beschikbaar stellen normeringsadvies (Normeringsadviseur) ‎[180 bytes]
 114. (gesch) ‎Bevoegd gezag ‎[180 bytes]
 115. (gesch) ‎SLO ‎[181 bytes]
 116. (gesch) ‎Beschikbaar stellen cijferberekening (Toetseigenaar) ‎[181 bytes]
 117. (gesch) ‎Inwinnen toetsresultaat (Resultaatverantwoordelijke) ‎[181 bytes]
 118. (gesch) ‎Beschikbaar stellen kandidaatplanning (Toetsplanner) ‎[181 bytes]
 119. (gesch) ‎Beschikbaar stellen kandidaatgegevens (Onderwijsvolger) ‎[181 bytes]
 120. (gesch) ‎Inzien oefentoets (Onderwijsvolger) ‎[182 bytes]
 121. (gesch) ‎Vrijgeven toets ‎[182 bytes]
 122. (gesch) ‎Inwinnen centrale indicatoren (Sectorraad) ‎[183 bytes]
 123. (gesch) ‎Beschikbaar stellen kandidaatgegevens (Onderwijsadministratie) ‎[183 bytes]
 124. (gesch) ‎Registreren cijferberekening (Toetseigenaar) ‎[183 bytes]
 125. (gesch) ‎Resultaatverantwoordelijke ‎[184 bytes]
 126. (gesch) ‎Bijwerken proces verbaal (Afnameleider) ‎[184 bytes]
 127. (gesch) ‎Inzien toets (Onderwijsvolger) ‎[184 bytes]
 128. (gesch) ‎Registreren kandidaatplanning (Toetsplanner) ‎[184 bytes]
 129. (gesch) ‎BRON MBO ‎[184 bytes]
 130. (gesch) ‎Inwinnen decentrale indicatoren (Sectorraad) ‎[185 bytes]
 131. (gesch) ‎Inwinnen afnamerespons oefentoets (Oefentoetsafnemer) ‎[185 bytes]
 132. (gesch) ‎Inwinnen afnamerespons (Toetsafnemer) ‎[185 bytes]
 133. (gesch) ‎Registreren afnamevoorschrift (Toetseigenaar) ‎[185 bytes]
 134. (gesch) ‎Beschikbaar stellen kandidaatplanning (Afnameleider) ‎[186 bytes]
 135. (gesch) ‎Vestiging ‎[187 bytes]
 136. (gesch) ‎Toetsontwikkelaar ‎[187 bytes]
 137. (gesch) ‎Beschikbaar stellen centrale indicatoren (Derden) ‎[187 bytes]
 138. (gesch) ‎Beschikbaarheidsgegevens toets ‎[188 bytes]
 139. (gesch) ‎Beschikbaar stellen resultaat oefentoets (Oefentoetsafnemer) ‎[188 bytes]
 140. (gesch) ‎Inwinnen afnamerespons (geanonimiseerd) (Normeringsadviseur) ‎[188 bytes]
 141. (gesch) ‎Registreren normeringsadvies (Normeringsadviseur) ‎[188 bytes]
 142. (gesch) ‎Inwinnen toets (Toetsafnemer) ‎[188 bytes]
 143. (gesch) ‎Inwinnen beschikbaarheidsgegevens toets (Toetsplanner) ‎[188 bytes]
 144. (gesch) ‎Vaststellen eindoordeel ‎[189 bytes]
 145. (gesch) ‎Toets maken ‎[189 bytes]
 146. (gesch) ‎Beschikbaar stellen toetsresultaat (Scoreverwerker) ‎[189 bytes]
 147. (gesch) ‎Registreren correctievoorschrift (Toetseigenaar) ‎[191 bytes]
 148. (gesch) ‎Accorderen uitwisseling ‎[192 bytes]
 149. (gesch) ‎Toetsplanner ‎[192 bytes]
 150. (gesch) ‎Indicatortoelichting ‎[193 bytes]
 151. (gesch) ‎Beheren toetslocatie ‎[193 bytes]
 152. (gesch) ‎Bestelomgeving leermiddelen ‎[195 bytes]
 153. (gesch) ‎Beheren proces verbaal ‎[195 bytes]
 154. (gesch) ‎Beschikbaarheidsgegevens toetslocatie ‎[195 bytes]
 155. (gesch) ‎Toetslocatiebeheerder ‎[196 bytes]
 156. (gesch) ‎Beschikbaar stellen toets (Toetsafnemer) ‎[197 bytes]
 157. (gesch) ‎Beschikbaar stellen basisgegevens resultaat (Resultaatverantwoordelijke) ‎[197 bytes]
 158. (gesch) ‎Registreren resultaat oefentoets (Oefentoetsafnemer) ‎[197 bytes]
 159. (gesch) ‎Kandidaatplanning ‎[198 bytes]
 160. (gesch) ‎Aggregeren doorstroomgegevens ‎[198 bytes]
 161. (gesch) ‎No-shows ‎[199 bytes]
 162. (gesch) ‎Beschikbaarheidsgegevens personele resources ‎[199 bytes]
 163. (gesch) ‎Contact ‎[199 bytes]
 164. (gesch) ‎Beschikbaar stellen halfproducten (Registerhouder) ‎[200 bytes]
 165. (gesch) ‎Beschikbaar stellen afnamerespons oefentoets (Onderwijsvolger) ‎[200 bytes]
 166. (gesch) ‎Inwinnen beschikbaarheidsgegevens personele resources (Toetsplanner) ‎[202 bytes]
 167. (gesch) ‎Latende instelling ‎[202 bytes]
 168. (gesch) ‎CITO ‎[204 bytes]
 169. (gesch) ‎Registreren zorg- en begeleidingsgegevens (Latende instelling) ‎[204 bytes]
 170. (gesch) ‎Indicatoren ‎[205 bytes]
 171. (gesch) ‎Onderwijsveld ‎[205 bytes]
 172. (gesch) ‎Inwinnen beschikbaarheidsgegevens toetslocatie (Toetsplanner) ‎[206 bytes]
 173. (gesch) ‎Beschikbaar stellen toetspackage (Toetsontwikkelaar) ‎[206 bytes]
 174. (gesch) ‎Beschikbaar stellen beschikbaarheidsgegevens toets (Toetsafnemer) ‎[207 bytes]
 175. (gesch) ‎Wetgeving ‎[208 bytes]
 176. (gesch) ‎Architectuurscan VA-MBO Randvoorwaarden ‎[209 bytes]
 177. (gesch) ‎Registreren beschikbaarheidsgegevens toets (Toetsafnemer) ‎[210 bytes]
 178. (gesch) ‎Beschikbaar stellen afnamevoorschrift (Toetseigenaar) ‎[212 bytes]
 179. (gesch) ‎Beschikbaar stellen decentrale indicatoren (Onderwijsinstelling) ‎[212 bytes]
 180. (gesch) ‎Registreren toetspackage (Toetsontwikkelaar) ‎[213 bytes]
 181. (gesch) ‎Centrale database opleidingsaanbod ‎[213 bytes]
 182. (gesch) ‎Toelichten indicatoren ‎[214 bytes]
 183. (gesch) ‎Beschikbaar stellen resultaatgegevens (Onderwijsadministratie) ‎[215 bytes]
 184. (gesch) ‎Regionaal platform ‎[216 bytes]
 185. (gesch) ‎Propid-9 ‎[216 bytes]
 186. (gesch) ‎Type ‎[216 bytes]
 187. (gesch) ‎Wet- en regelgeving ‎[217 bytes]
 188. (gesch) ‎Decentrale indicatoren ‎[218 bytes]
 189. (gesch) ‎Ontvangende instelling ‎[219 bytes]
 190. (gesch) ‎Normeringsadviseur ‎[219 bytes]
 191. (gesch) ‎Import-tool onderwijsaanbod ‎[219 bytes]
 192. (gesch) ‎Registreren indicatoren (Sectorraad) ‎[220 bytes]
 193. (gesch) ‎Corrigeren ‎[220 bytes]
 194. (gesch) ‎Status ‎[221 bytes]
 195. (gesch) ‎Inwinnen basisgegevens persoon (Registerhouder) ‎[221 bytes]
 196. (gesch) ‎Beschikbaar stellen beschikbaarheidsgegevens toetslocatie (Toetslocatiebeheerder) ‎[221 bytes]
 197. (gesch) ‎HO-instelling ‎[221 bytes]
 198. (gesch) ‎Beschikbaar stellen indicatoren (Sectorraad) ‎[222 bytes]
 199. (gesch) ‎Beschikbaar stellen correctievoorschrift (Toetseigenaar) ‎[222 bytes]
 200. (gesch) ‎Afnameleider ‎[222 bytes]
 201. (gesch) ‎ArchiMedes import 20180930123241 ‎[223 bytes]
 202. (gesch) ‎Score ‎[223 bytes]
 203. (gesch) ‎Inwinnen basisgegevens deelname (Registerhouder) ‎[223 bytes]
 204. (gesch) ‎Benaming ‎[224 bytes]
 205. (gesch) ‎Stelling ‎[225 bytes]
 206. (gesch) ‎Eigenaar ‎[225 bytes]
 207. (gesch) ‎Inwinnen basisgegevens resultaat (Registerhouder) ‎[225 bytes]
 208. (gesch) ‎Beschikbaar stellen aanmeldgegevens (Onderwijsvolger) ‎[225 bytes]
 209. (gesch) ‎Inzien basisgegevens persoon (Onderwijsvolger) ‎[226 bytes]
 210. (gesch) ‎Voorbeeld ‎[226 bytes]
 211. (gesch) ‎Beheerder ‎[227 bytes]
 212. (gesch) ‎Uitspraak ‎[227 bytes]
 213. (gesch) ‎Rationale ‎[227 bytes]
 214. (gesch) ‎Doelgroep ‎[227 bytes]
 215. (gesch) ‎Verzamelen indicatoren ‎[227 bytes]
 216. (gesch) ‎Inwinnen indicatortoelichting (Sectorraad) ‎[227 bytes]
 217. (gesch) ‎Inzien basisgegevens deelname (Onderwijsvolger) ‎[227 bytes]
 218. (gesch) ‎Inzien basisgegevens resultaat (Onderwijsvolger) ‎[228 bytes]
 219. (gesch) ‎Beschikbaar stellen basisgegevens persoon (Registerhouder) ‎[228 bytes]
 220. (gesch) ‎Referentie ‎[228 bytes]
 221. (gesch) ‎Governance ‎[229 bytes]
 222. (gesch) ‎Beschikbaar stellen aanvullende aanmeldgegevens (Onderwijsvolger) ‎[229 bytes]
 223. (gesch) ‎Eindproducten ‎[229 bytes]
 224. (gesch) ‎Wettelijke taken onderwijsinstelling/HO ‎[230 bytes]
 225. (gesch) ‎Wettelijke taken onderwijsinstelling/VO ‎[230 bytes]
 226. (gesch) ‎Toelichting ‎[230 bytes]
 227. (gesch) ‎Implicaties ‎[231 bytes]
 228. (gesch) ‎Afnamevoorschrift ‎[231 bytes]
 229. (gesch) ‎Wettelijke taken onderwijsinstelling/BVE ‎[231 bytes]
 230. (gesch) ‎VO-raad ‎[231 bytes]
 231. (gesch) ‎Wettelijke taken onderwijsinstelling/PO ‎[232 bytes]
 232. (gesch) ‎Digitaal aanmeldformulier ‎[232 bytes]
 233. (gesch) ‎Beschikbaar stellen basisgegevens resultaat (Registerhouder) ‎[232 bytes]
 234. (gesch) ‎Registreren basisgegevens persoon (Registerhouder) ‎[232 bytes]
 235. (gesch) ‎Beschrijving ‎[232 bytes]
 236. (gesch) ‎Toetseigenaar ‎[233 bytes]
 237. (gesch) ‎Inzien indicatoren (Onderwijsinstelling) ‎[233 bytes]
 238. (gesch) ‎Accorderen uitwisseling aanmeldgegevens (Onderwijsvolger) ‎[233 bytes]
 239. (gesch) ‎Inzien aanvullende persoonsgegevens (Onderwijsvolger) ‎[235 bytes]
 240. (gesch) ‎Afnamerespons oefentoets ‎[235 bytes]
 241. (gesch) ‎Beschikbaar stellen beschikbaarheidsgegevens personele resources (Onderwijsadministratie) ‎[235 bytes]
 242. (gesch) ‎Beschikbaar stellen basisgegevens deelname (Latende instelling) ‎[236 bytes]
 243. (gesch) ‎Beschikbaar stellen basisgegevens resultaat (Latende instelling) ‎[236 bytes]
 244. (gesch) ‎Werkingsgebied ‎[236 bytes]
 245. (gesch) ‎Pseudonimiseren gegevens ‎[237 bytes]
 246. (gesch) ‎Inzien aanvullende deelnamegegevens (Onderwijsvolger) ‎[238 bytes]
 247. (gesch) ‎Registreren indicatortoelichting (Sectorraad) ‎[238 bytes]
 248. (gesch) ‎Registreren afnamerespons (Toetsafnemer) ‎[238 bytes]
 249. (gesch) ‎Inzien aanvullende resultaatgegevens (Onderwijsvolger) ‎[239 bytes]
 250. (gesch) ‎Aanmelding behandelen ‎[240 bytes]
 251. (gesch) ‎Registreren ‎[240 bytes]
 252. (gesch) ‎Communicatielaag ‎[241 bytes]
 253. (gesch) ‎Toepassingsgebied ‎[243 bytes]
 254. (gesch) ‎Ontwikkelen toetspackage ‎[243 bytes]
 255. (gesch) ‎Doorstroommomenten bepalen ‎[243 bytes]
 256. (gesch) ‎Inwinnen zorg- en begeleidingsgegevens (Ontvangende instelling) ‎[243 bytes]
 257. (gesch) ‎Registreren basisgegevens deelname (Ontvangende instelling) ‎[244 bytes]
 258. (gesch) ‎XBRL Onderwijsportaal ‎[244 bytes]
 259. (gesch) ‎Afspeelomgeving digitaal leermateriaal ‎[244 bytes]
 260. (gesch) ‎Externe verwijzing ‎[244 bytes]
 261. (gesch) ‎Normeren ‎[245 bytes]
 262. (gesch) ‎Beschikbaar stellen indicatortoelichting (Onderwijsinstelling) ‎[245 bytes]
 263. (gesch) ‎Inwinnen aanmeldgegevens (Ontvangende instelling) ‎[245 bytes]
 264. (gesch) ‎Beschikbaar stellen aanvullende persoonsgegevens (Latende instelling) ‎[247 bytes]
 265. (gesch) ‎Beschikbaar stellen aanvullende deelnamegegevens (Latende instelling) ‎[247 bytes]
 266. (gesch) ‎AS HOVI WG ‎[247 bytes]
 267. (gesch) ‎DITA ‎[248 bytes]
 268. (gesch) ‎RTTI ‎[248 bytes]
 269. (gesch) ‎iCal ‎[248 bytes]
 270. (gesch) ‎OBIT ‎[248 bytes]
 271. (gesch) ‎UWLR ‎[248 bytes]
 272. (gesch) ‎xAPI ‎[248 bytes]
 273. (gesch) ‎ELMO ‎[248 bytes]
 274. (gesch) ‎Derden ‎[248 bytes]
 275. (gesch) ‎Registreren beschikbaarheidsgegevens personele resources (Onderwijsadministratie) ‎[248 bytes]
 276. (gesch) ‎Beschikbaar stellen aanvullende resultaatgegevens (Latende instelling) ‎[249 bytes]
 277. (gesch) ‎SCORM ‎[251 bytes]
 278. (gesch) ‎Registreren kandidaatplanning (Toetsafnemer) ‎[251 bytes]
 279. (gesch) ‎Beschikbaar stellen zorg- en begeleidingsgegevens (Latende instelling) ‎[251 bytes]
 280. (gesch) ‎ECK-ID ‎[252 bytes]
 281. (gesch) ‎AOC Raad ‎[253 bytes]
 282. (gesch) ‎Caliper ‎[254 bytes]
 283. (gesch) ‎IMS QTI ‎[254 bytes]
 284. (gesch) ‎IMS LTI ‎[254 bytes]
 285. (gesch) ‎AS MUO ZG ‎[254 bytes]
 286. (gesch) ‎AS RIO LOD IMP ‎[255 bytes]
 287. (gesch) ‎Registreren aanvullende deelnamegegevens (Latende instelling) ‎[255 bytes]
 288. (gesch) ‎Registreren aanvullende persoonsgegevens (Latende instelling) ‎[255 bytes]
 289. (gesch) ‎Basisgegevens persoon ‎[256 bytes]
 290. (gesch) ‎Beschikbaar stellen aanvullende persoonsgegevens (Onderwijsvolger) ‎[256 bytes]
 291. (gesch) ‎Beschikbaar stellen aanvullende deelnamegegevens (Onderwijsvolger) ‎[256 bytes]
 292. (gesch) ‎Beschikbaar stellen aanvullende resultaatgegevens (Onderwijsvolger) ‎[257 bytes]
 293. (gesch) ‎Registreren aanvullende resultaatgegevens (Latende instelling) ‎[257 bytes]
 294. (gesch) ‎AS UBV TLS R&A ‎[258 bytes]
 295. (gesch) ‎CSV, .xls ‎[258 bytes]
 296. (gesch) ‎Planningsysteem ‎[258 bytes]
 297. (gesch) ‎Registreren toets (Toetsafnemer) ‎[258 bytes]
 298. (gesch) ‎Beschikbaar stellen basisgegevens deelname (Ontvangende instelling) ‎[258 bytes]
 299. (gesch) ‎Scan LPEPO BV ‎[259 bytes]
 300. (gesch) ‎Sectorraad ‎[260 bytes]
 301. (gesch) ‎IMS QTI IR ‎[260 bytes]
 302. (gesch) ‎One Roster ‎[260 bytes]
 303. (gesch) ‎Architectuurscan VA-MBO WG ‎[261 bytes]
 304. (gesch) ‎Architectuurscan OO API Werkingsgebied ‎[261 bytes]
 305. (gesch) ‎Halfproducten ‎[262 bytes]
 306. (gesch) ‎IMS LIS/CPS ‎[262 bytes]
 307. (gesch) ‎AS MUO KP ‎[262 bytes]
 308. (gesch) ‎AS IMPL-ECK-ID GUK ‎[262 bytes]
 309. (gesch) ‎Adresboek van databases met opleidingsaanbod ‎[265 bytes]
 310. (gesch) ‎Itembank ‎[265 bytes]
 311. (gesch) ‎Vereniging Hogescholen ‎[266 bytes]
 312. (gesch) ‎Datamart Stromen ‎[266 bytes]
 313. (gesch) ‎Uitschrijving verwerken ‎[266 bytes]
 314. (gesch) ‎Facet manifest ‎[268 bytes]
 315. (gesch) ‎Architectuurscan OO API Bovensectorale Samenwerking ‎[268 bytes]
 316. (gesch) ‎Oefentoets maken ‎[269 bytes]
 317. (gesch) ‎MBO Raad ‎[269 bytes]
 318. (gesch) ‎Scoreverwerker ‎[270 bytes]
 319. (gesch) ‎Metadata educatieve content ‎[270 bytes]
 320. (gesch) ‎Aanvullende persoonsgegevens ‎[272 bytes]
 321. (gesch) ‎Vernietigen ‎[273 bytes]
 322. (gesch) ‎Linked Data Theatre ‎[273 bytes]
 323. (gesch) ‎OSO ‎[273 bytes]
 324. (gesch) ‎RIO ‎[273 bytes]
 325. (gesch) ‎Halfproducten maken ‎[275 bytes]
 326. (gesch) ‎xAPI ‎[276 bytes]
 327. (gesch) ‎UWLR ‎[276 bytes]
 328. (gesch) ‎BRIN ‎[276 bytes]
 329. (gesch) ‎BRON ‎[276 bytes]
 330. (gesch) ‎Oefentoets ‎[276 bytes]
 331. (gesch) ‎Afnamevoorschrift ‎[277 bytes]
 332. (gesch) ‎Kandidaatplanning ‎[277 bytes]
 333. (gesch) ‎fspeel omgeving ‎[277 bytes]
 334. (gesch) ‎IMS QTI en varianten ‎[277 bytes]
 335. (gesch) ‎Scan LPEPO BDO ‎[277 bytes]
 336. (gesch) ‎Bepalen toetsresultaat ‎[278 bytes]
 337. (gesch) ‎Groep ‎[279 bytes]
 338. (gesch) ‎Planningsysteem ‎[279 bytes]
 339. (gesch) ‎Registreren basisgegevens deelname (Registerhouder) ‎[279 bytes]
 340. (gesch) ‎Ketenpartijen ‎[280 bytes]
 341. (gesch) ‎Validatiesysteem ‎[281 bytes]
 342. (gesch) ‎Auteurs omgeving ‎[281 bytes]
 343. (gesch) ‎VSNU ‎[281 bytes]
 344. (gesch) ‎Beschikbaar stellen basisgegevens deelname (Registerhouder) ‎[281 bytes]
 345. (gesch) ‎Aanvullende resultaatgegevens ‎[281 bytes]
 346. (gesch) ‎OO API ‎[282 bytes]
 347. (gesch) ‎EDEXML ‎[282 bytes]
 348. (gesch) ‎NL-LOM ‎[282 bytes]
 349. (gesch) ‎Edu-iX ‎[282 bytes]
 350. (gesch) ‎Edurep ‎[282 bytes]
 351. (gesch) ‎UWLR, DULT icm EDEXML ‎[282 bytes]
 352. (gesch) ‎Registreren basisgegevens resultaat (Registerhouder) ‎[282 bytes]
 353. (gesch) ‎Correctievoorschrift ‎[283 bytes]
 354. (gesch) ‎OAI-PMH ‎[285 bytes]
 355. (gesch) ‎Locatie ‎[285 bytes]
 356. (gesch) ‎Momento ‎[285 bytes]
 357. (gesch) ‎Eduroam ‎[285 bytes]
 358. (gesch) ‎Instellingsdatabase opleidingsaanbod ‎[285 bytes]
 359. (gesch) ‎AS CA MBO BO ‎[286 bytes]
 360. (gesch) ‎Leerling ‎[288 bytes]
 361. (gesch) ‎Licentie ‎[288 bytes]
 362. (gesch) ‎Gegevens ‎[288 bytes]
 363. (gesch) ‎Itembank ‎[288 bytes]
 364. (gesch) ‎Leraar24 ‎[288 bytes]
 365. (gesch) ‎Teleblik ‎[288 bytes]
 366. (gesch) ‎Verwerken van feedback ‎[288 bytes]
 367. (gesch) ‎Mediawijsheid.nl ‎[288 bytes]
 368. (gesch) ‎Basisgegevens resultaat ‎[288 bytes]
 369. (gesch) ‎Berichtadressering ‎[289 bytes]
 370. (gesch) ‎Beschikbaar stellen afnamerespons (Toetsafnemer) ‎[290 bytes]
 371. (gesch) ‎Semantics ‎[291 bytes]
 372. (gesch) ‎OneRoster ‎[291 bytes]
 373. (gesch) ‎Vestiging ‎[291 bytes]
 374. (gesch) ‎Besteller ‎[291 bytes]
 375. (gesch) ‎Aanmelden ‎[291 bytes]
 376. (gesch) ‎Rapporteren horizontale verantwoording ‎[291 bytes]
 377. (gesch) ‎Basispoort ‎[294 bytes]
 378. (gesch) ‎ICT leverancier ‎[294 bytes]
 379. (gesch) ‎(Learning) analyse tool ‎[295 bytes]
 380. (gesch) ‎Correctievoorschrift ‎[296 bytes]
 381. (gesch) ‎Inschrijven ‎[297 bytes]
 382. (gesch) ‎Standaarden ‎[297 bytes]
 383. (gesch) ‎Indicatoren ‎[297 bytes]
 384. (gesch) ‎Studyfinder ‎[297 bytes]
 385. (gesch) ‎Gemeente ‎[297 bytes]
 386. (gesch) ‎Verzuimloket ‎[300 bytes]
 387. (gesch) ‎Jeugdmonitor ‎[300 bytes]
 388. (gesch) ‎Uitschrijven ‎[300 bytes]
 389. (gesch) ‎Jaarrekening ‎[300 bytes]
 390. (gesch) ‎Instellingen ‎[300 bytes]
 391. (gesch) ‎Scan LPEPO IMP ‎[302 bytes]
 392. (gesch) ‎Onderwijsinstelling ‎[302 bytes]
 393. (gesch) ‎Eindproducten ‎[303 bytes]
 394. (gesch) ‎Halfproducten ‎[303 bytes]
 395. (gesch) ‎Bevoegd gezag ‎[303 bytes]
 396. (gesch) ‎OCW Taxonomie ‎[303 bytes]
 397. (gesch) ‎Oefenen, toetsen en examineren ‎[305 bytes]
 398. (gesch) ‎Leerlingadministratiesysteem ‎[305 bytes]
 399. (gesch) ‎DirecteToegang ‎[306 bytes]
 400. (gesch) ‎Studiekeuze123 ‎[306 bytes]
 401. (gesch) ‎Wikiwijs maken ‎[306 bytes]
 402. (gesch) ‎Beschikbaarheidsgegevens locatie ‎[307 bytes]
 403. (gesch) ‎Lerarenregister ‎[309 bytes]
 404. (gesch) ‎Vocabulairebank ‎[309 bytes]
 405. (gesch) ‎Planningsysteem ‎[309 bytes]
 406. (gesch) ‎Generieke plaat ‎[309 bytes]
 407. (gesch) ‎Strategie en governance ‎[310 bytes]
 408. (gesch) ‎Leerlingadministratiesysteem ‎[310 bytes]
 409. (gesch) ‎Itembank ‎[311 bytes]
 410. (gesch) ‎Beschikbaarheidsgegevens materiaal ‎[311 bytes]
 411. (gesch) ‎Werkingsgebieden ‎[312 bytes]
 412. (gesch) ‎~Aanmeldgegevens ‎[312 bytes]
 413. (gesch) ‎Leven lang leren ‎[312 bytes]
 414. (gesch) ‎Datamart Stromen ‎[312 bytes]
 415. (gesch) ‎Vensters (PO/VO) ‎[312 bytes]
 416. (gesch) ‎Entree Federatie ‎[312 bytes]
 417. (gesch) ‎Leven lang leren ‎[312 bytes]
 418. (gesch) ‎Repository educatieve content ‎[312 bytes]
 419. (gesch) ‎Onderwijskundige eenheid ‎[312 bytes]
 420. (gesch) ‎Electronische leeromgeving (ELO) ‎[313 bytes]
 421. (gesch) ‎Functionaliteiten ‎[315 bytes]
 422. (gesch) ‎Content Packaging ‎[315 bytes]
 423. (gesch) ‎Caliper Analytics ‎[315 bytes]
 424. (gesch) ‎Begrippenset RTTI ‎[315 bytes]
 425. (gesch) ‎Leerlingenvervoer ‎[315 bytes]
 426. (gesch) ‎Metadataharvester ‎[315 bytes]
 427. (gesch) ‎Nummervoorziening ‎[315 bytes]
 428. (gesch) ‎Privacy by design ‎[315 bytes]
 429. (gesch) ‎Toegangsdienst educatieve content ‎[315 bytes]
 430. (gesch) ‎Vastleggen toetsplanning ‎[316 bytes]
 431. (gesch) ‎Cijferberekening ‎[317 bytes]
 432. (gesch) ‎Berichtadressering ‎[318 bytes]
 433. (gesch) ‎E-portfoliosysteem ‎[318 bytes]
 434. (gesch) ‎Regionaal platform ‎[318 bytes]
 435. (gesch) ‎Inwinnen voortgangsgegevens (Toetsplanner) ‎[319 bytes]
 436. (gesch) ‎Onderwijs uitvoeren ‎[321 bytes]
 437. (gesch) ‎Monitoren aanmeldstatus ‎[321 bytes]
 438. (gesch) ‎Architectuurscan Onderwijsserviceregister Toepassingsgebied ‎[321 bytes]
 439. (gesch) ‎RIO Informatiemodel ‎[321 bytes]
 440. (gesch) ‎Instellingsgegevens ‎[321 bytes]
 441. (gesch) ‎Abonnementenservice ‎[321 bytes]
 442. (gesch) ‎Leerlingvolgsysteem ‎[321 bytes]
 443. (gesch) ‎Linked Data Theatre ‎[321 bytes]
 444. (gesch) ‎DUO serviceregister ‎[321 bytes]
 445. (gesch) ‎Vroeg Aanmelden MBO ‎[321 bytes]
 446. (gesch) ‎Scholenopdekaart.nl ‎[321 bytes]
 447. (gesch) ‎(Leraning) content management systeem ‎[323 bytes]
 448. (gesch) ‎Architectuurscan VA-MBO Bouwstenen ‎[324 bytes]
 449. (gesch) ‎Begrippenset Rekenen ‎[324 bytes]
 450. (gesch) ‎Indicatortoelichting ‎[324 bytes]
 451. (gesch) ‎Aangeboden opleiding ‎[324 bytes]
 452. (gesch) ‎Centrale indicatoren ‎[324 bytes]
 453. (gesch) ‎Doorstroom monitoren ‎[324 bytes]
 454. (gesch) ‎Beschikbaar stellen voortgangsgegevens (Onderwijsadministratie) ‎[326 bytes]
 455. (gesch) ‎Basisgegevens persoon ‎[327 bytes]
 456. (gesch) ‎~Onderwijshuisvesting ‎[327 bytes]
 457. (gesch) ‎Digitaal toetssysteem ‎[327 bytes]
 458. (gesch) ‎Leermiddelencatalogus ‎[327 bytes]
 459. (gesch) ‎DUO schoolcertificaat ‎[327 bytes]
 460. (gesch) ‎XBRL Onderwijsportaal ‎[327 bytes]
 461. (gesch) ‎SLO ‎[327 bytes]
 462. (gesch) ‎Groep ‎[327 bytes]
 463. (gesch) ‎Inwinnen toetspackage (Toetseigenaar) ‎[328 bytes]
 464. (gesch) ‎Toetsafnemer ‎[329 bytes]
 465. (gesch) ‎VO-MBO overstapdossier ‎[330 bytes]
 466. (gesch) ‎Opleidingsdomeinen MBO ‎[330 bytes]
 467. (gesch) ‎Basisgegevens deelname ‎[330 bytes]
 468. (gesch) ‎Decentrale indicatoren ‎[330 bytes]
 469. (gesch) ‎Digitaal leermateriaal ‎[330 bytes]
 470. (gesch) ‎CITO ‎[330 bytes]
 471. (gesch) ‎QTI/DEP ‎[330 bytes]
 472. (gesch) ‎Inspectie van het Onderwijs ‎[331 bytes]
 473. (gesch) ‎Beschikbaarheidsgegevens personele resources ‎[331 bytes]
 474. (gesch) ‎Ketenfuncties ‎[332 bytes]
 475. (gesch) ‎KOI ‎[332 bytes]
 476. (gesch) ‎Architectuurscan OO API Ketenprocessen ‎[333 bytes]
 477. (gesch) ‎Doorstroommonitor (DSM) ‎[333 bytes]
 478. (gesch) ‎Begrippenset Kerndoelen ‎[333 bytes]
 479. (gesch) ‎Metadata opvragen (SRU) ‎[333 bytes]
 480. (gesch) ‎Gegevenswoordenboek DUO ‎[333 bytes]
 481. (gesch) ‎Basisgegevens resultaat ‎[333 bytes]
 482. (gesch) ‎Educatieve contentketen ‎[333 bytes]
 483. (gesch) ‎Verticaal verantwoorden ‎[333 bytes]
 484. (gesch) ‎Schoolinformatiesysteem ‎[333 bytes]
 485. (gesch) ‎~Verantwoordingsportaal ‎[333 bytes]
 486. (gesch) ‎Portaal onderwijsaanbod ‎[333 bytes]
 487. (gesch) ‎Privacy by design ‎[333 bytes]
 488. (gesch) ‎AS UBV TLS WG ‎[334 bytes]
 489. (gesch) ‎Visie ‎[334 bytes]
 490. (gesch) ‎Rol ‎[334 bytes]
 491. (gesch) ‎Leerdoelen ‎[335 bytes]
 492. (gesch) ‎Begrippenset NLQF en EQF ‎[336 bytes]
 493. (gesch) ‎Dutch Exam Profile (DEP) ‎[336 bytes]
 494. (gesch) ‎Voorlichtingsevenementen ‎[336 bytes]
 495. (gesch) ‎Onderwijskundige eenheid ‎[336 bytes]
 496. (gesch) ‎Formeel opleidingsaanbod ‎[336 bytes]
 497. (gesch) ‎~Uitvoeren van onderwijs ‎[336 bytes]
 498. (gesch) ‎Dashboard leerresultaten ‎[336 bytes]
 499. (gesch) ‎Informatiedoorlevering ‎[337 bytes]
 500. (gesch) ‎Uitgever ‎[337 bytes]

(vorige 500 | volgende 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.