Korte pagina's

Ga naar: navigatie, zoeken

Hieronder worden maximaal 250 resultaten weergegeven in het bereik #51 tot #300.

(vorige 250 | volgende 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

 1. (gesch) ‎Voorschoolse educatie ‎[70 bytes]
 2. (gesch) ‎HO ‎[88 bytes]
 3. (gesch) ‎Publiceren open data ‎[89 bytes]
 4. (gesch) ‎Nummergenerator ‎[92 bytes]
 5. (gesch) ‎Faciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaal ‎[92 bytes]
 6. (gesch) ‎DisplayArchiMateViews ‎[94 bytes]
 7. (gesch) ‎DisplayArchiMatePropertyDefs ‎[94 bytes]
 8. (gesch) ‎Instellingsgegevens ‎[94 bytes]
 9. (gesch) ‎PO ‎[94 bytes]
 10. (gesch) ‎VO ‎[96 bytes]
 11. (gesch) ‎Faciliteit voor het publiceren van data als Linked Open Data ‎[96 bytes]
 12. (gesch) ‎Redactie ‎[105 bytes]
 13. (gesch) ‎Schoolinformatiesysteem ‎[109 bytes]
 14. (gesch) ‎Proces verbaal ‎[109 bytes]
 15. (gesch) ‎Onderwijsvolger ‎[110 bytes]
 16. (gesch) ‎Inwinnen halfproducten (Sectorraad) ‎[113 bytes]
 17. (gesch) ‎BVE ‎[113 bytes]
 18. (gesch) ‎Voortgang in digitaal leermateriaal ‎[113 bytes]
 19. (gesch) ‎Inwinnen proces verbaal (Toezichthouder) ‎[114 bytes]
 20. (gesch) ‎ArchiMedes import 20190116181651 ‎[117 bytes]
 21. (gesch) ‎ArchiMedes import 20181002141307 ‎[117 bytes]
 22. (gesch) ‎Medewerker (gegevenssoort) ‎[117 bytes]
 23. (gesch) ‎Inzien resultaat oefentoets (Onderwijsvolger) ‎[118 bytes]
 24. (gesch) ‎Meedoen ‎[118 bytes]
 25. (gesch) ‎Inwinnen basisgegevens deelname (Latende instelling) ‎[122 bytes]
 26. (gesch) ‎Anonimiseren doorstroomgegevens ‎[123 bytes]
 27. (gesch) ‎Beschikbaar stellen eindproducten (Sectorraad) ‎[124 bytes]
 28. (gesch) ‎Toegangsmiddel educatieve content ‎[125 bytes]
 29. (gesch) ‎Authenticatiedienst instelling ‎[125 bytes]
 30. (gesch) ‎Werkgroepen ‎[128 bytes]
 31. (gesch) ‎Metadataharvester ‎[128 bytes]
 32. (gesch) ‎Produceren toetserratum ‎[128 bytes]
 33. (gesch) ‎PO-ondersteunende organisaties ‎[130 bytes]
 34. (gesch) ‎VO-ondersteunende organisaties ‎[130 bytes]
 35. (gesch) ‎Inschrijfovereenkomst ondertekenen ‎[130 bytes]
 36. (gesch) ‎Selecteren doorstroomgegevens ‎[132 bytes]
 37. (gesch) ‎Inzien ‎[132 bytes]
 38. (gesch) ‎Toetsresultaat ‎[133 bytes]
 39. (gesch) ‎Beheeromgeving leermiddelenlicenties ‎[133 bytes]
 40. (gesch) ‎Bepalen no-shows ‎[138 bytes]
 41. (gesch) ‎Inzage krijgen ‎[142 bytes]
 42. (gesch) ‎Opstellen proces verbaal ‎[142 bytes]
 43. (gesch) ‎Controleren identiteit en vaststellen rechtmatigheid toetsdeelname ‎[142 bytes]
 44. (gesch) ‎Leren ‎[143 bytes]
 45. (gesch) ‎Verwerken proces verbaal ‎[145 bytes]
 46. (gesch) ‎Selecteren doorstroomrapportage ‎[145 bytes]
 47. (gesch) ‎HO-ondersteunende organisaties ‎[145 bytes]
 48. (gesch) ‎BVE-ondersteunende organisaties ‎[146 bytes]
 49. (gesch) ‎Berekenen centrale indicatoren ‎[146 bytes]
 50. (gesch) ‎Inzien toetsafname (Onderwijsvolger) ‎[149 bytes]
 51. (gesch) ‎Landelijke onderwijsondersteunende organisaties ‎[149 bytes]
 52. (gesch) ‎E-portfoliosysteem ‎[149 bytes]
 53. (gesch) ‎Gegevens ‎[151 bytes]
 54. (gesch) ‎VVE Peuterspeelzaal ‎[152 bytes]
 55. (gesch) ‎Digitaal toetssysteem ‎[152 bytes]
 56. (gesch) ‎Samenwerkingsverband passend onderwijs systeem ‎[153 bytes]
 57. (gesch) ‎Ad hoc kandidaten toevoegen ‎[155 bytes]
 58. (gesch) ‎Inzien basisgegevens deelname (Registerhouder) ‎[156 bytes]
 59. (gesch) ‎Verantwoordingsportaal ‎[156 bytes]
 60. (gesch) ‎Vernietigen aanmeldgegevens (Ontvangende instelling) ‎[157 bytes]
 61. (gesch) ‎Registreren aanmeldgegevens (Ontvangende instelling) ‎[157 bytes]
 62. (gesch) ‎Inzien basisgegevens resultaat (Registerhouder) ‎[157 bytes]
 63. (gesch) ‎Beschikbaar stellen toets (Toetseigenaar) ‎[157 bytes]
 64. (gesch) ‎Beschikbaar stellen score (Beoordelaar) ‎[159 bytes]
 65. (gesch) ‎Corrigeren en bijwerken ‎[160 bytes]
 66. (gesch) ‎Kandidaatgegevens ‎[160 bytes]
 67. (gesch) ‎Inwinnen score (Scoreverwerker) ‎[160 bytes]
 68. (gesch) ‎Registreren toets (Toetseigenaar) ‎[161 bytes]
 69. (gesch) ‎Aanmelden toetsdeelname ‎[161 bytes]
 70. (gesch) ‎Inzien afnamerespons (Beoordelaar) ‎[162 bytes]
 71. (gesch) ‎Leerlingvolgsysteem ‎[163 bytes]
 72. (gesch) ‎Zeggenschapsmodel ‎[163 bytes]
 73. (gesch) ‎Horizontale-verantwoordingsomgeving ‎[163 bytes]
 74. (gesch) ‎Inwinnen ‎[163 bytes]
 75. (gesch) ‎Registreren no-shows (Toetsafnemer) ‎[164 bytes]
 76. (gesch) ‎Inwinnen oefentoets (Oefentoetsafnemer) ‎[164 bytes]
 77. (gesch) ‎Registerhouder ‎[164 bytes]
 78. (gesch) ‎Inzien kandidaatplanning (Afnameleider) ‎[165 bytes]
 79. (gesch) ‎Aanmelding afwijzen ‎[165 bytes]
 80. (gesch) ‎Inzien afnamevoorschrift (Afnameleider) ‎[167 bytes]
 81. (gesch) ‎Beoordelaar ‎[167 bytes]
 82. (gesch) ‎VVE Kinderopvangorganisatie ‎[168 bytes]
 83. (gesch) ‎Metadata onderzoeksmateriaal ‎[169 bytes]
 84. (gesch) ‎Vaststellen toetsresultaat ‎[169 bytes]
 85. (gesch) ‎Beschikbaar stellen oefentoets (Oefentoetsafnemer) ‎[170 bytes]
 86. (gesch) ‎Registreren toetsresultaat (Scoreverwerker) ‎[171 bytes]
 87. (gesch) ‎Registreren oefentoets (Toetseigenaar) ‎[171 bytes]
 88. (gesch) ‎Inzien correctievoorschrift (Beoordelaar) ‎[171 bytes]
 89. (gesch) ‎Elektronische leeromgeving (ELO) ‎[172 bytes]
 90. (gesch) ‎Dashboard leerresultaten ‎[172 bytes]
 91. (gesch) ‎Beschikbaar stellen oefentoets (Toetseigenaar) ‎[172 bytes]
 92. (gesch) ‎Inwinnen normeringsadvies (Toetseigenaar) ‎[172 bytes]
 93. (gesch) ‎Accorderen inzien toets (Afnameleider) ‎[172 bytes]
 94. (gesch) ‎Berekenen centrale indicatoren op basis van halfproducten ‎[172 bytes]
 95. (gesch) ‎Toets ‎[172 bytes]
 96. (gesch) ‎Registreren aanvullende deelnamegegevens (Ontvangende instelling) ‎[172 bytes]
 97. (gesch) ‎Inwinnen cijferberekening (Scoreverwerker) ‎[173 bytes]
 98. (gesch) ‎Beschikbaar stellen afnamerespons (Onderwijsvolger) ‎[173 bytes]
 99. (gesch) ‎Inwinnen kandidaatplanning (Toetsafnemer) ‎[173 bytes]
 100. (gesch) ‎Inwinnen kandidaatgegevens (Toetsplanner) ‎[173 bytes]
 101. (gesch) ‎Beschikbaar stellen halfproducten (Toezichthouder) ‎[173 bytes]
 102. (gesch) ‎Beschikbaar stellen halfproducten (Derden) ‎[173 bytes]
 103. (gesch) ‎Registreren zorg- en begeleidingsgegevens (Ontvangende instelling) ‎[173 bytes]
 104. (gesch) ‎Basisregister onderwijspersoneel ‎[173 bytes]
 105. (gesch) ‎Berekenen decentrale indicatoren ‎[174 bytes]
 106. (gesch) ‎Registreren oefentoets (Oefentoetsafnemer) ‎[175 bytes]
 107. (gesch) ‎Sectorale onderwijsondersteunende organisaties ‎[176 bytes]
 108. (gesch) ‎Beschikbaar stellen proces verbaal (Toetsafnemer) ‎[177 bytes]
 109. (gesch) ‎Registreren afnamerespons (geanonimiseerd) (Normeringsadviseur) ‎[177 bytes]
 110. (gesch) ‎Registreren proces verbaal (Toetsafnemer) ‎[178 bytes]
 111. (gesch) ‎Beschikbaar stellen indicatortoelichting (Sectorraad) ‎[179 bytes]
 112. (gesch) ‎Verrijken halfproducten ‎[179 bytes]
 113. (gesch) ‎Beschikbaar stellen normeringsadvies (Normeringsadviseur) ‎[180 bytes]
 114. (gesch) ‎Bevoegd gezag ‎[180 bytes]
 115. (gesch) ‎Beschikbaar stellen kandidaatgegevens (Onderwijsvolger) ‎[181 bytes]
 116. (gesch) ‎Beschikbaar stellen kandidaatplanning (Toetsplanner) ‎[181 bytes]
 117. (gesch) ‎Inwinnen toetsresultaat (Resultaatverantwoordelijke) ‎[181 bytes]
 118. (gesch) ‎Beschikbaar stellen cijferberekening (Toetseigenaar) ‎[181 bytes]
 119. (gesch) ‎SLO ‎[181 bytes]
 120. (gesch) ‎Vrijgeven toets ‎[182 bytes]
 121. (gesch) ‎Inzien oefentoets (Onderwijsvolger) ‎[182 bytes]
 122. (gesch) ‎Inwinnen centrale indicatoren (Sectorraad) ‎[183 bytes]
 123. (gesch) ‎Beschikbaar stellen kandidaatgegevens (Onderwijsadministratie) ‎[183 bytes]
 124. (gesch) ‎Registreren cijferberekening (Toetseigenaar) ‎[183 bytes]
 125. (gesch) ‎Resultaatverantwoordelijke ‎[184 bytes]
 126. (gesch) ‎Bijwerken proces verbaal (Afnameleider) ‎[184 bytes]
 127. (gesch) ‎Inzien toets (Onderwijsvolger) ‎[184 bytes]
 128. (gesch) ‎Registreren kandidaatplanning (Toetsplanner) ‎[184 bytes]
 129. (gesch) ‎BRON MBO ‎[184 bytes]
 130. (gesch) ‎Registreren afnamevoorschrift (Toetseigenaar) ‎[185 bytes]
 131. (gesch) ‎Inwinnen afnamerespons (Toetsafnemer) ‎[185 bytes]
 132. (gesch) ‎Inwinnen afnamerespons oefentoets (Oefentoetsafnemer) ‎[185 bytes]
 133. (gesch) ‎Inwinnen decentrale indicatoren (Sectorraad) ‎[185 bytes]
 134. (gesch) ‎Beschikbaar stellen kandidaatplanning (Afnameleider) ‎[186 bytes]
 135. (gesch) ‎Beschikbaar stellen centrale indicatoren (Derden) ‎[187 bytes]
 136. (gesch) ‎Toetsontwikkelaar ‎[187 bytes]
 137. (gesch) ‎Vestiging ‎[187 bytes]
 138. (gesch) ‎Inwinnen beschikbaarheidsgegevens toets (Toetsplanner) ‎[188 bytes]
 139. (gesch) ‎Inwinnen toets (Toetsafnemer) ‎[188 bytes]
 140. (gesch) ‎Registreren normeringsadvies (Normeringsadviseur) ‎[188 bytes]
 141. (gesch) ‎Inwinnen afnamerespons (geanonimiseerd) (Normeringsadviseur) ‎[188 bytes]
 142. (gesch) ‎Beschikbaar stellen resultaat oefentoets (Oefentoetsafnemer) ‎[188 bytes]
 143. (gesch) ‎Beschikbaarheidsgegevens toets ‎[188 bytes]
 144. (gesch) ‎Vaststellen eindoordeel ‎[189 bytes]
 145. (gesch) ‎Toets maken ‎[189 bytes]
 146. (gesch) ‎Beschikbaar stellen toetsresultaat (Scoreverwerker) ‎[189 bytes]
 147. (gesch) ‎Registreren correctievoorschrift (Toetseigenaar) ‎[191 bytes]
 148. (gesch) ‎Accorderen uitwisseling ‎[192 bytes]
 149. (gesch) ‎Toetsplanner ‎[192 bytes]
 150. (gesch) ‎Beheren toetslocatie ‎[193 bytes]
 151. (gesch) ‎Indicatortoelichting ‎[193 bytes]
 152. (gesch) ‎Beschikbaarheidsgegevens toetslocatie ‎[195 bytes]
 153. (gesch) ‎Beheren proces verbaal ‎[195 bytes]
 154. (gesch) ‎Bestelomgeving leermiddelen ‎[195 bytes]
 155. (gesch) ‎Toetslocatiebeheerder ‎[196 bytes]
 156. (gesch) ‎Beschikbaar stellen toets (Toetsafnemer) ‎[197 bytes]
 157. (gesch) ‎Beschikbaar stellen basisgegevens resultaat (Resultaatverantwoordelijke) ‎[197 bytes]
 158. (gesch) ‎Registreren resultaat oefentoets (Oefentoetsafnemer) ‎[197 bytes]
 159. (gesch) ‎Aggregeren doorstroomgegevens ‎[198 bytes]
 160. (gesch) ‎Kandidaatplanning ‎[198 bytes]
 161. (gesch) ‎Contact ‎[199 bytes]
 162. (gesch) ‎Beschikbaarheidsgegevens personele resources ‎[199 bytes]
 163. (gesch) ‎No-shows ‎[199 bytes]
 164. (gesch) ‎Beschikbaar stellen halfproducten (Registerhouder) ‎[200 bytes]
 165. (gesch) ‎Beschikbaar stellen afnamerespons oefentoets (Onderwijsvolger) ‎[200 bytes]
 166. (gesch) ‎Inwinnen beschikbaarheidsgegevens personele resources (Toetsplanner) ‎[202 bytes]
 167. (gesch) ‎Latende instelling ‎[202 bytes]
 168. (gesch) ‎Registreren zorg- en begeleidingsgegevens (Latende instelling) ‎[204 bytes]
 169. (gesch) ‎CITO ‎[204 bytes]
 170. (gesch) ‎Onderwijsveld ‎[205 bytes]
 171. (gesch) ‎Indicatoren ‎[205 bytes]
 172. (gesch) ‎Inwinnen beschikbaarheidsgegevens toetslocatie (Toetsplanner) ‎[206 bytes]
 173. (gesch) ‎Beschikbaar stellen toetspackage (Toetsontwikkelaar) ‎[206 bytes]
 174. (gesch) ‎Beschikbaar stellen beschikbaarheidsgegevens toets (Toetsafnemer) ‎[207 bytes]
 175. (gesch) ‎Wetgeving ‎[208 bytes]
 176. (gesch) ‎Architectuurscan VA-MBO Randvoorwaarden ‎[209 bytes]
 177. (gesch) ‎Registreren beschikbaarheidsgegevens toets (Toetsafnemer) ‎[210 bytes]
 178. (gesch) ‎Beschikbaar stellen decentrale indicatoren (Onderwijsinstelling) ‎[212 bytes]
 179. (gesch) ‎Beschikbaar stellen afnamevoorschrift (Toetseigenaar) ‎[212 bytes]
 180. (gesch) ‎Registreren toetspackage (Toetsontwikkelaar) ‎[213 bytes]
 181. (gesch) ‎Centrale database opleidingsaanbod ‎[213 bytes]
 182. (gesch) ‎Toelichten indicatoren ‎[214 bytes]
 183. (gesch) ‎Beschikbaar stellen resultaatgegevens (Onderwijsadministratie) ‎[215 bytes]
 184. (gesch) ‎Regionaal platform ‎[216 bytes]
 185. (gesch) ‎Propid-9 ‎[216 bytes]
 186. (gesch) ‎Type ‎[216 bytes]
 187. (gesch) ‎Wet- en regelgeving ‎[217 bytes]
 188. (gesch) ‎Decentrale indicatoren ‎[218 bytes]
 189. (gesch) ‎Ontvangende instelling ‎[219 bytes]
 190. (gesch) ‎Normeringsadviseur ‎[219 bytes]
 191. (gesch) ‎Import-tool onderwijsaanbod ‎[219 bytes]
 192. (gesch) ‎Registreren indicatoren (Sectorraad) ‎[220 bytes]
 193. (gesch) ‎Corrigeren ‎[220 bytes]
 194. (gesch) ‎Status ‎[221 bytes]
 195. (gesch) ‎Inwinnen basisgegevens persoon (Registerhouder) ‎[221 bytes]
 196. (gesch) ‎Beschikbaar stellen beschikbaarheidsgegevens toetslocatie (Toetslocatiebeheerder) ‎[221 bytes]
 197. (gesch) ‎HO-instelling ‎[221 bytes]
 198. (gesch) ‎Beschikbaar stellen indicatoren (Sectorraad) ‎[222 bytes]
 199. (gesch) ‎Beschikbaar stellen correctievoorschrift (Toetseigenaar) ‎[222 bytes]
 200. (gesch) ‎Afnameleider ‎[222 bytes]
 201. (gesch) ‎ArchiMedes import 20180930123241 ‎[223 bytes]
 202. (gesch) ‎Score ‎[223 bytes]
 203. (gesch) ‎Inwinnen basisgegevens deelname (Registerhouder) ‎[223 bytes]
 204. (gesch) ‎Benaming ‎[224 bytes]
 205. (gesch) ‎Stelling ‎[225 bytes]
 206. (gesch) ‎Eigenaar ‎[225 bytes]
 207. (gesch) ‎Inwinnen basisgegevens resultaat (Registerhouder) ‎[225 bytes]
 208. (gesch) ‎Beschikbaar stellen aanmeldgegevens (Onderwijsvolger) ‎[225 bytes]
 209. (gesch) ‎Inzien basisgegevens persoon (Onderwijsvolger) ‎[226 bytes]
 210. (gesch) ‎Voorbeeld ‎[226 bytes]
 211. (gesch) ‎Beheerder ‎[227 bytes]
 212. (gesch) ‎Uitspraak ‎[227 bytes]
 213. (gesch) ‎Rationale ‎[227 bytes]
 214. (gesch) ‎Doelgroep ‎[227 bytes]
 215. (gesch) ‎Verzamelen indicatoren ‎[227 bytes]
 216. (gesch) ‎Inwinnen indicatortoelichting (Sectorraad) ‎[227 bytes]
 217. (gesch) ‎Inzien basisgegevens deelname (Onderwijsvolger) ‎[227 bytes]
 218. (gesch) ‎Referentie ‎[228 bytes]
 219. (gesch) ‎Beschikbaar stellen basisgegevens persoon (Registerhouder) ‎[228 bytes]
 220. (gesch) ‎Inzien basisgegevens resultaat (Onderwijsvolger) ‎[228 bytes]
 221. (gesch) ‎Eindproducten ‎[229 bytes]
 222. (gesch) ‎Beschikbaar stellen aanvullende aanmeldgegevens (Onderwijsvolger) ‎[229 bytes]
 223. (gesch) ‎Governance ‎[229 bytes]
 224. (gesch) ‎Toelichting ‎[230 bytes]
 225. (gesch) ‎Wettelijke taken onderwijsinstelling/VO ‎[230 bytes]
 226. (gesch) ‎Wettelijke taken onderwijsinstelling/HO ‎[230 bytes]
 227. (gesch) ‎VO-raad ‎[231 bytes]
 228. (gesch) ‎Wettelijke taken onderwijsinstelling/BVE ‎[231 bytes]
 229. (gesch) ‎Afnamevoorschrift ‎[231 bytes]
 230. (gesch) ‎Implicaties ‎[231 bytes]
 231. (gesch) ‎Beschrijving ‎[232 bytes]
 232. (gesch) ‎Registreren basisgegevens persoon (Registerhouder) ‎[232 bytes]
 233. (gesch) ‎Beschikbaar stellen basisgegevens resultaat (Registerhouder) ‎[232 bytes]
 234. (gesch) ‎Digitaal aanmeldformulier ‎[232 bytes]
 235. (gesch) ‎Wettelijke taken onderwijsinstelling/PO ‎[232 bytes]
 236. (gesch) ‎Accorderen uitwisseling aanmeldgegevens (Onderwijsvolger) ‎[233 bytes]
 237. (gesch) ‎Inzien indicatoren (Onderwijsinstelling) ‎[233 bytes]
 238. (gesch) ‎Toetseigenaar ‎[233 bytes]
 239. (gesch) ‎Inzien aanvullende persoonsgegevens (Onderwijsvolger) ‎[235 bytes]
 240. (gesch) ‎Afnamerespons oefentoets ‎[235 bytes]
 241. (gesch) ‎Beschikbaar stellen beschikbaarheidsgegevens personele resources (Onderwijsadministratie) ‎[235 bytes]
 242. (gesch) ‎Werkingsgebied ‎[236 bytes]
 243. (gesch) ‎Beschikbaar stellen basisgegevens resultaat (Latende instelling) ‎[236 bytes]
 244. (gesch) ‎Beschikbaar stellen basisgegevens deelname (Latende instelling) ‎[236 bytes]
 245. (gesch) ‎Pseudonimiseren gegevens ‎[237 bytes]
 246. (gesch) ‎Inzien aanvullende deelnamegegevens (Onderwijsvolger) ‎[238 bytes]
 247. (gesch) ‎Registreren indicatortoelichting (Sectorraad) ‎[238 bytes]
 248. (gesch) ‎Registreren afnamerespons (Toetsafnemer) ‎[238 bytes]
 249. (gesch) ‎Inzien aanvullende resultaatgegevens (Onderwijsvolger) ‎[239 bytes]
 250. (gesch) ‎Aanmelding behandelen ‎[240 bytes]

(vorige 250 | volgende 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.