Korte pagina's

Ga naar: navigatie, zoeken

Hieronder worden maximaal 100 resultaten weergegeven in het bereik #1 tot #100.

(vorige 100 | volgende 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

 1. (gesch) ‎Digitaal leermateriaal ‎[41 bytes]
 2. (gesch) ‎Voorlichtingsevenementen ‎[41 bytes]
 3. (gesch) ‎Ambulante begeleiding ‎[42 bytes]
 4. (gesch) ‎Onderwijsverzorging ‎[43 bytes]
 5. (gesch) ‎Registratie van in- en uitschrijvingen ‎[43 bytes]
 6. (gesch) ‎Beheer interne gegevensverzamelingen ‎[43 bytes]
 7. (gesch) ‎Vaststelling onderwijs(zorg)aanbod ‎[43 bytes]
 8. (gesch) ‎Verantwoording (wettelijke taak) ‎[43 bytes]
 9. (gesch) ‎Waarborging onderwijskwaliteit ‎[43 bytes]
 10. (gesch) ‎Examenafname en diplomaverstrekking ‎[44 bytes]
 11. (gesch) ‎Graadverlening ‎[44 bytes]
 12. (gesch) ‎Studieadvisering en studievoortgangscontrole ‎[44 bytes]
 13. (gesch) ‎Certificatenverstrekking ‎[44 bytes]
 14. (gesch) ‎Indicatiestelling en handelingsplan ‎[44 bytes]
 15. (gesch) ‎Leer-werkovereenkomst ‎[44 bytes]
 16. (gesch) ‎Referentieniveaus taal en rekenen ‎[44 bytes]
 17. (gesch) ‎Registratie van leer- en begeleidingsgegevens ‎[44 bytes]
 18. (gesch) ‎Verzorging passend onderwijs ‎[44 bytes]
 19. (gesch) ‎Verzuimregistratie ‎[44 bytes]
 20. (gesch) ‎Accreditatie ‎[44 bytes]
 21. (gesch) ‎Sectorale onderwijsondersteuning ‎[44 bytes]
 22. (gesch) ‎Afname eindtoets ‎[44 bytes]
 23. (gesch) ‎Opstellen schooladvies ‎[44 bytes]
 24. (gesch) ‎Samenstelling onderwijskundig rapport ‎[44 bytes]
 25. (gesch) ‎Afname diagnostische tussentoets ‎[44 bytes]
 26. (gesch) ‎Begroting ‎[44 bytes]
 27. (gesch) ‎Ontwikkeling beleidskaders ‎[44 bytes]
 28. (gesch) ‎Afnemen staatsexamens ‎[44 bytes]
 29. (gesch) ‎Beheer sectorale basisgegevens ‎[44 bytes]
 30. (gesch) ‎Bekostiging onderwijsinstellingen ‎[44 bytes]
 31. (gesch) ‎Informatieverstrekking ‎[44 bytes]
 32. (gesch) ‎Logistiek centrale examens ‎[44 bytes]
 33. (gesch) ‎Studiefinanciering ‎[44 bytes]
 34. (gesch) ‎Financieel toezicht ‎[44 bytes]
 35. (gesch) ‎Toezicht kwaliteit onderwijs ‎[44 bytes]
 36. (gesch) ‎Toezicht naleving wet- en regelgeving ‎[44 bytes]
 37. (gesch) ‎Afnemen staatsexamens en verstrekken diploma's ‎[44 bytes]
 38. (gesch) ‎Vaststelling wijze afname examens ‎[44 bytes]
 39. (gesch) ‎Waarborging kwaliteit examens ‎[44 bytes]
 40. (gesch) ‎Bestrijding onderwijsachterstand ‎[44 bytes]
 41. (gesch) ‎Leerlingenvervoer ‎[44 bytes]
 42. (gesch) ‎Onderwijshuisvesting (Wettelijke taak) ‎[44 bytes]
 43. (gesch) ‎Toezicht kwaliteit peuterspeelzalen ‎[44 bytes]
 44. (gesch) ‎Toezicht naleving leerplichtwet ‎[44 bytes]
 45. (gesch) ‎Verzorging aanbod en toegankelijkheid voorschool (regie) ‎[44 bytes]
 46. (gesch) ‎Landelijke onderwijsondersteuning ‎[44 bytes]
 47. (gesch) ‎Ontwikkeling centrale toetsen en examens ‎[44 bytes]
 48. (gesch) ‎Ontwikkeling landelijke leerplankaders ‎[44 bytes]
 49. (gesch) ‎Toezichthouder ‎[64 bytes]
 50. (gesch) ‎SLOA-instelling ‎[66 bytes]
 51. (gesch) ‎Voorschoolse educatie ‎[70 bytes]
 52. (gesch) ‎HO ‎[88 bytes]
 53. (gesch) ‎Publiceren open data ‎[89 bytes]
 54. (gesch) ‎Nummergenerator ‎[92 bytes]
 55. (gesch) ‎Faciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaal ‎[92 bytes]
 56. (gesch) ‎PO ‎[94 bytes]
 57. (gesch) ‎Instellingsgegevens ‎[94 bytes]
 58. (gesch) ‎DisplayArchiMatePropertyDefs ‎[94 bytes]
 59. (gesch) ‎DisplayArchiMateViews ‎[94 bytes]
 60. (gesch) ‎VO ‎[96 bytes]
 61. (gesch) ‎Faciliteit voor het publiceren van data als Linked Open Data ‎[96 bytes]
 62. (gesch) ‎Redactie ‎[105 bytes]
 63. (gesch) ‎Schoolinformatiesysteem ‎[109 bytes]
 64. (gesch) ‎Proces verbaal ‎[109 bytes]
 65. (gesch) ‎Onderwijsvolger ‎[110 bytes]
 66. (gesch) ‎Inwinnen halfproducten (Sectorraad) ‎[113 bytes]
 67. (gesch) ‎BVE ‎[113 bytes]
 68. (gesch) ‎Voortgang in digitaal leermateriaal ‎[113 bytes]
 69. (gesch) ‎Inwinnen proces verbaal (Toezichthouder) ‎[114 bytes]
 70. (gesch) ‎Medewerker (gegevenssoort) ‎[117 bytes]
 71. (gesch) ‎ArchiMedes import 20181002141307 ‎[117 bytes]
 72. (gesch) ‎ArchiMedes import 20190116181651 ‎[117 bytes]
 73. (gesch) ‎Inzien resultaat oefentoets (Onderwijsvolger) ‎[118 bytes]
 74. (gesch) ‎Meedoen ‎[118 bytes]
 75. (gesch) ‎Inwinnen basisgegevens deelname (Latende instelling) ‎[122 bytes]
 76. (gesch) ‎Anonimiseren doorstroomgegevens ‎[123 bytes]
 77. (gesch) ‎Beschikbaar stellen eindproducten (Sectorraad) ‎[124 bytes]
 78. (gesch) ‎Toegangsmiddel educatieve content ‎[125 bytes]
 79. (gesch) ‎Authenticatiedienst instelling ‎[125 bytes]
 80. (gesch) ‎Produceren toetserratum ‎[128 bytes]
 81. (gesch) ‎Metadataharvester ‎[128 bytes]
 82. (gesch) ‎Werkgroepen ‎[128 bytes]
 83. (gesch) ‎PO-ondersteunende organisaties ‎[130 bytes]
 84. (gesch) ‎VO-ondersteunende organisaties ‎[130 bytes]
 85. (gesch) ‎Inschrijfovereenkomst ondertekenen ‎[130 bytes]
 86. (gesch) ‎Inzien ‎[132 bytes]
 87. (gesch) ‎Selecteren doorstroomgegevens ‎[132 bytes]
 88. (gesch) ‎Toetsresultaat ‎[133 bytes]
 89. (gesch) ‎Beheeromgeving leermiddelenlicenties ‎[133 bytes]
 90. (gesch) ‎Bepalen no-shows ‎[138 bytes]
 91. (gesch) ‎Inzage krijgen ‎[142 bytes]
 92. (gesch) ‎Opstellen proces verbaal ‎[142 bytes]
 93. (gesch) ‎Controleren identiteit en vaststellen rechtmatigheid toetsdeelname ‎[142 bytes]
 94. (gesch) ‎Leren ‎[143 bytes]
 95. (gesch) ‎HO-ondersteunende organisaties ‎[145 bytes]
 96. (gesch) ‎Selecteren doorstroomrapportage ‎[145 bytes]
 97. (gesch) ‎Verwerken proces verbaal ‎[145 bytes]
 98. (gesch) ‎BVE-ondersteunende organisaties ‎[146 bytes]
 99. (gesch) ‎Berekenen centrale indicatoren ‎[146 bytes]
 100. (gesch) ‎Inzien toetsafname (Onderwijsvolger) ‎[149 bytes]

(vorige 100 | volgende 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.