Scan LPEPO WG

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Logistiek Proces Eindtoets PO

Werkingsgebied: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Logistiek Proces Eindtoets PO op het onderdeel Werkingsgebied. De scan is uitgevoerd op 4 oktober 2018.

Bevindingen "Werkingsgebied" (Logistiek Proces Eindtoets PO)

Het werkingsgebied van de afspraak is primair onderwijs (po), in het bijzonder po-onderwijsinstellingen en leveranciers van een po-eindtoets..

Relatie met ROSA

Compliant - De afspraak bestrijkt de ROSA werkingsgebieden PO-instellingen en PO-ondersteunende organisaties binnen Sector PO.

terug naar de ROSA Architectuurscan