Scan LPEPO TG

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Logistiek Proces Eindtoets PO

Toepassingsgebied: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Logistiek Proces Eindtoets PO op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 4 oktober 2018.

Bevindingen "Toepassingsgebied" (Logistiek Proces Eindtoets PO)

Gestandaardiseerde uitwisseling van deelnemende leerlingen aan en de geboekte resultaten van de Eindtoets PO.

Relatie met ROSA

Compliant - De afspraak valt binnen de ketenfuncties Toetsing en diplomering en Informatiestandaardisatie.

terug naar de ROSA Architectuurscan