Scan LPEPO GUK: verschil tussen versies

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Architectuurscanonderdeel |ROSA onderdeel=Gegevensuitwisseling in de keten |Scanbevindingen='''Behoeftegerichte en doelgebonden uitwisselin...')
 
 
Regel 21: Regel 21:
  
 
Er wordt nergens verwezen naar het DUO gegevenswoordenboek. Echter, er is in het proces wel degelijk een relatie omdat de resultaatgegevens uiteindelijk wel worden gerapporteerd aan DUO. Er zal dus interferentie zijn tussen de gegevensspecificatie die hier van toepassing is en de gegevensspecificatie bij de hier beschreven berichten.
 
Er wordt nergens verwezen naar het DUO gegevenswoordenboek. Echter, er is in het proces wel degelijk een relatie omdat de resultaatgegevens uiteindelijk wel worden gerapporteerd aan DUO. Er zal dus interferentie zijn tussen de gegevensspecificatie die hier van toepassing is en de gegevensspecificatie bij de hier beschreven berichten.
|Relatie met ROSA=Onbepaald
+
|Relatie met ROSA=Non-conformant
 +
|Toelichting relatie met ROSA=(1) Doelbinding voor uitwisseling leerkrachtgegevens is niet beschreven; (2) de relatie tussen Eindtoets-specifieke begrippen en KOI ontbreekt; (3) Er wordt (nog) geen gebruik gemaakt van Edukoppeling; (4) De relatie met (waarden uit) het Gegevenswoordenboek DUO is impliciet.
 
}}
 
}}

Huidige versie van 11 feb 2019 om 15:51

Nonconformant.png ROSA Architectuurscan Logistiek Proces Eindtoets PO

Gegevensuitwisseling in de keten: Non-conformant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Logistiek Proces Eindtoets PO op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 4 oktober 2018.

Bevindingen "Gegevensuitwisseling in de keten" (Logistiek Proces Eindtoets PO)

Behoeftegerichte en doelgebonden uitwisseling

Er worden twee soorten gegevens uitgewisseld: (1) Leerlinggegevens (via EDEXML) van LAS naar Toetsleverancier, en (2) Resultaatgegevens van Toetsleverancier naar LAS. Aansluitend worden gegevens over leerlingen en resultaten verstrekt aan BRON.

Het gaat specifiek om de aanlevering van leerlinggegevens aan de toetser zodat de juiste leerling van de juiste school de juiste toets gaat doen, en van het resultaat van de juiste leerling aan de juiste school. Dit wordt nadrukkelijk toegelicht op basis van deze stelling.

In de beschrijving van het profiel EindtoetsLeerlingen op het UWLR Leerlingenbericht (Toelichting processen en berichten Eindtoets PO, p.11) wordt een blok met leerkrachtgegevens benoemd (elders wordt dit niet benoemd). De behoefte voor en doelbinding van uitwisseling van leerkrachtgegevens in het kader van Eindtoets PO wordt niet nader toegelicht.

Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten met het KOI

Het betreft een toepassing van een beschreven standaard (UWLR) waarvoor binnen de ROSA de relatie met KOI reeds beschreven staat. De logische structuur uit Toelichting implementatie UWLR Resultaatbericht Eindtoets omvat begrippen (nl. Onderdeel, Domein, Subdomein) die een specifieke betekenis hebben binnen de context Eindtoets PO, waarvoor de relatie met KOI niet is gelegd.

Gebruik Edukoppeling

Er wordt nog geen gebruik gemaakt van Edukoppeling.

Gebruik Gegevenswoordenboek DUO

Er wordt nergens verwezen naar het DUO gegevenswoordenboek. Echter, er is in het proces wel degelijk een relatie omdat de resultaatgegevens uiteindelijk wel worden gerapporteerd aan DUO. Er zal dus interferentie zijn tussen de gegevensspecificatie die hier van toepassing is en de gegevensspecificatie bij de hier beschreven berichten.

Relatie met ROSA

Non-conformant - (1) Doelbinding voor uitwisseling leerkrachtgegevens is niet beschreven; (2) de relatie tussen Eindtoets-specifieke begrippen en KOI ontbreekt; (3) Er wordt (nog) geen gebruik gemaakt van Edukoppeling; (4) De relatie met (waarden uit) het Gegevenswoordenboek DUO is impliciet.

terug naar de ROSA Architectuurscan