ROSA Wiki:Kwaliteitscontrole/ApplicationComponents

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Referentiecomponenten en ApplicatiesView
(Learning) analyse tool
(Leraning) content management systeem
Aanmeldvoorziening
AbonnementenserviceAbonnementenservice
Adresboek van databases met opleidingsaanbodAdresboek van databases met opleidingsaanbod
Afspeelomgeving digitaal leermateriaalAfspeelomgeving digitaal leermateriaal
Afspeelomgeving digitaal leermateriaalAfspeelomgeving digitaal leermateriaal
Applicatie
Auteurs omgeving
Authenticatiedienst instellingAuthenticatiedienst instelling
BOP
BRINBRIN
BRONBRON
BRON HO
BRON MBO
BRON PO
BRON VO
BasispoortBasispoort
Basisregister onderwijs
Basisregister onderwijsaanbodBasisregister onderwijsaanbod
Basisregister onderwijspersoneelBasisregister onderwijspersoneel
Basisregistratie onderwijsaanbod
Basisregistratie onderwijsinstellingenBasisregistratie onderwijsinstellingen
Basisregistratie onderwijsvolgersBasisregistratie onderwijsvolgers
Beheeromgeving leermiddelenlicentiesBeheeromgeving leermiddelenlicenties
Bestelomgeving leermiddelenBestelomgeving leermiddelen
Centrale aanmeldvoorziening
Centrale database opleidingsaanbodCentrale database opleidingsaanbod
Collaboratief leermateriaalplatform
Compliancevoorziening
DUO schoolcertificaatDUO schoolcertificaat
DUO serviceregisterDUO serviceregister
Dashboard leerresultatenDashboard leerresultaten
Datamart StromenDatamart Stromen
Datawarehouse sectorregistersDatawarehouse sectorregisters
Digitaal aanmeldformulier systeem
Digitaal overstapdossier overdracht systeem
Digitaal toetssysteemDigitaal toetssysteem
Digitaal toetssysteemDigitaal toetssysteem
DirecteToegangDirecteToegang
Distributeursportaal
Document management systeem
E-portfoliosysteemE-portfoliosysteem
ECK compliancevoorzieningECK compliancevoorziening
Edu-iXEdu-iX
Educatieve zoekmachine
EdurepEdurep
EduroamEduroam
Electronische leeromgeving (ELO)
Elektronische leeromgeving (ELO)Elektronische leeromgeving (ELO)
Entree FederatieEntree Federatie
Examen beschikking systeem
Expertise Digitale GeletterdheidExpertise Digitale Geletterdheid
FacetFacet
Faciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaalFaciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaal
Horizontale-verantwoordingsomgevingHorizontale-verantwoordingsomgeving
Implementatie Registervoorportaal
Import-tool onderwijsaanbodImport-tool onderwijsaanbod
Instellingsdatabase opleidingsaanbodInstellingsdatabase opleidingsaanbod
ItembankItembank
ItembankItembank
JeugdmonitorJeugdmonitor
Ketenidentiteitsvoorziening
Koppelpunt vroegtijdig aanmelden
LeerlingadministratiesysteemLeerlingadministratiesysteem
LeerlingadministratiesysteemLeerlingadministratiesysteem
LeerlingvolgsysteemLeerlingvolgsysteem
LeermiddelencatalogusLeermiddelencatalogus
Leraar24Leraar24
LerarenregisterLerarenregister
Linked Data PublicatieplatformLinked Data Publicatieplatform
Linked Data TheatreLinked Data Theatre
Managementdashboard
Mandateringsvoorziening
Mediawijsheid.nl
Meldingsregister relatief verzuimMeldingsregister relatief verzuim
MetadataharvesterMetadataharvester
MomentoMomento
NummervoorzieningNummervoorziening
OBK (Onderwijsbegrippenkader)OBK (Onderwijsbegrippenkader)
OSOOSO
Onderwijs serviceregisterOnderwijs serviceregister
Persoonlijke digitale ruimte
PlanningsysteemPlanningsysteem
PlanningsysteemPlanningsysteem
Portaal onderwijsaanbodPortaal onderwijsaanbod
Professionaliseringssysteem
RIORIO
Referentie component
Regionaal platformRegionaal platform
Register vrijstellingen en vervangende leerplicht
Registervoorportaal
Repository educatieve contentRepository educatieve content
Samenwerkingsverband passend onderwijs systeemSamenwerkingsverband passend onderwijs systeem
Scholenopdekaart.nlScholenopdekaart.nl
SchoolinformatiesysteemSchoolinformatiesysteem
Serviceregister
Studiekeuze123Studiekeuze123
Studiekeuze123 webformulierStudiekeuze123 webformulier
Studielink
StudyfinderStudyfinder
TeleblikTeleblik
Toegangsdienst educatieve contentToegangsdienst educatieve content
Toegangsdienst educatieve contentToegangsdienst educatieve content
Toegangsservice internet
Validatiesysteem
Vensters
Vensters PO
Vensters VO
Verantwoordingsportaal
Verplicht Lerarenregister
Verzuimregister
VocabulairebankVocabulairebank
Vroeg Aanmelden MBOVroeg Aanmelden MBO
Wikiwijs leermiddelenpleinWikiwijs leermiddelenplein
Wikiwijs makenWikiwijs maken
XBRL OnderwijsportaalXBRL Onderwijsportaal