ROSA Vraagstukken: verschil tussen versies

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 28: Regel 28:
  
 
==Zie ook==
 
==Zie ook==
[http://www.edustandaard.nl/afspraken-en-architectuur/beheerde-afspraken/referentiearchitectuur-rosa-30/ Referentiearchitectuur ROSA 3.0 geregistreerd door EduStandaard]
+
[https://www.edustandaard.nl/standaarden/architecturen/architectuur/rosa/3.0// Referentiearchitectuur ROSA 3.0 geregistreerd door EduStandaard]

Versie van 1 aug 2016 om 11:39

Het onderwijs werkt aan een efficiëntere en uniforme (sectoroverstijgende) informatievoorziening. De ROSA is de referentiearchitectuur van het onderwijs en is een instrument bij informatiegerichte ketensamenwerking. Verschillende partijen hebben de handen ineengeslagen om deze ambitie te realiseren. De zes sectorraden hebben zich verenigd in het Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs (Sion). Samen met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van OCW wordt gebouwd aan de ROSA.

Hierbij zijn drie vraagstukken geïdentificeerd die van belang zijn (zie onderstaande figuur). Deze vraagstukken zijn vanuit het genoemde project in 2013 verder uitgewerkt aan de hand van de doelen en principes in het visiedocument dat door de stuurgroep in het najaar van 2012 is vastgesteld.

Een uitwerking van de doelen en principes is opgenomen in Doelen en principes.

Zeggenschap gegevensbronnenService-georiënteerde ketenGemeenschappelijke informatiehuishoudingHoe gaan we elkaar beter begrijpen, welke generieke services moeten ontwikkeld worden, wat zijn de bronnen voor bepaalde typen gegevens, hoe wisselen we gegevens met elkaar uit en hoe gaan we om met identiteiten?
Over deze afbeelding
Vijf vraagstukken rondom gemeenschappelijke informatie-infrastructuur

Per vraagstuk wordt hieronder kort weergegeven wat het inhoudt en welke oplossing wordt voorgesteld. Na besluitvorming zullen de afspraken worden geborgd in een nieuwe versie van de ROSA (versie 3.1). Deze zal via deze Wiki-omgeving online beschikbaar worden gesteld aan alle ketenpartijen. In deze omgeving zijn alle afspraken per werkingsgebied en wettelijke taak ingedeeld.

1. Gemeenschappelijke informatiehuishouding
Hoe gaan we elkaar beter begrijpen?
2. Service georiënteerde keten
Welke generieke services moeten ontwikkeld worden?
3. Zeggenschap gegevensbronnen
Wat zijn de bronnen voor bepaalde type gegevens?
4. Privacy en beveiliging
Hoe wisselen we gegevens veilig met elkaar uit?
5. IAA
Hoe gaan we om met identiteiten?

Zie ook

Referentiearchitectuur ROSA 3.0 geregistreerd door EduStandaard