Beschrijving

Uit ROSA Wiki
Propid-7 /
Versie door 127.0.0.1 (Overleg) op 16 jan 2019 om 18:20 (SmartConnect import, batch-id = 20190116 ROSA.xml-20190116181651)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-eigenschapdefinitie Beschrijving
Eigenschapdefinitie-id  : Propid-7
ArchiMate-model  : ROSA
Datatype  : string
Meest voorkomende waarden top-20  : 
 • toegang tot digitaal lesmateriaal (3)
 • Middel dat toegang biedt tot digitale leermiddelen en educatieve diensten (2)
 • Toegankelijk maken van betrouwbare, relevante en éénduidige informatie over scholen, zodat: ouders en leerlingen beter geïnformeerd voor een school kunnen kiezen; ouders, leerlingen, medezeggenschapsraden en andere belanghebbenden een goed geïnformeerd gesprek over onderwijskwaliteit met de school kunnen voeren en scholen zelf informatie kunnen benutten om het onderwijs te verbeteren. (2)
 • Het proces van uitschrijven verschilt per sector. In het funderend onderwijs hebben de instellingen een zorgplicht voor leerlingen, waardoor de uitschrijving aan wettelijke regels is gebonden. Ook de gemeente heeft hier in het kader van de handhaving van de leerplicht een belangrijke rol. Uitschrijving kan zowel door ouder/leerling als door instelling (bijv. bij verwijdering) worden geïnitieerd.Bij diplomering volgt in de regel automatisch uitschrijving (behalve als er sprake is van tweede opleidingen). Bij beëindiging van een opleiding in het voortgezet, middelbaar en hoger (beroeps)onderwijs kan uitschrijving zowel door de leerling/student als door de instelling plaatsvinden. Afschriften van de uitschrijving worden op basis van wettelijke voorschriften verzonden aan gemeenten(RMC's), DUO (in kader van bekostiging) en andere partijen (o.a. inspectie). (2)
 • benodigde gegevens voor update lesmateriaal (2)
 • benodigde gegevens voor toegang lesmateriaal (2)
 • inschrijven en ontwikkeling leerling (2)
 • Metadata toekennen aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten. (1)
 • De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. (1)
 • Elke ‘locatie’ waar onderwijs door een Onderwijsaanbieder wordt aangeboden. Deelnemers schrijven zich bij een Onderwijsaanbieder in voor een opleiding op een Onderwijslocatie. (1)
 • Informatie over welke kandidaten na aanmelding deel uitmaken van de kandidaatplanning maar niet bij de toetsafname aanwezig waren. (1)
 • Advies over de omzetting van score naar toetsresultaat (1)
 • De dienstverlener gebruikt informatie die bekend is (bij zichzelf of bij andere dienstverleners) en stelt informatie beschikbaar aan andere dienstverleners. Procedures en regelgeving zijn eenvoudig, zodat de afnemer zo min mogelijk informatie hoeft te verstrekken. (1)
 • Momento is een gebruiksvriendelijk, centraal dashboard dat de leerkracht op elk moment, op elk device een uniform, vak- en methodeoverstijgend beeld geeft van de voortgang van leerlingen. (1)
 • Zorgt voor het verzamelen en aggregeren van metadata van educatieve content (1)
 • metadata van individuële onderzoeksmateriaal-objecten (1)
 • Gegevens óver educatieve content (1)
 • VO en MBO melden het relatief verzuim via het Verzuimloket aan gemeentes en krijgen terugkoppeling. PO wordt aangesloten zodat het volgende mogelijk wordt:
  • Inzage in de verzuimcijfers binnen de sector PO o.a. voor de samenwerkingsverbanden om het thuiszittersprobleem op te lossen;
  • Landelijke cijfers vanuit het verzuimregister i.p.v. vanuit de gemeentelijke tellingen;
  • Betrouwbare cijfers door standaardisatie van het meldgedrag;
  • Lastenvermindering voor gemeenten (gestandaardiseerde aanlevering) en scholen (1 meldpunt i.p.v. verschillende gemeenten). (1)
  • Doel van mediawijsheid.nl is de mediawijsheid van jongeren van 0 tot 18 jaar te bevorderen. (1)
  • Afspraken die zorgen voor de verzameling, toegankelijkheid en verspreiding van wetenschappelijke publicaties en vakliteratuur. (1)
Gebruikt door  : 
 • 1
 • 1
 • 1
 • 11
 • 11
 • 12
 • 12
 • 13
 • 13
 • 14
 • 14
 • 15
 • 15
 • 16
 • 16
 • 17
 • 17
 • 18
 • 19
 • 19
 • 19
 • 2
 • 2
 • 20
 • 20
 • 21
 • 22
 • 22
 • 23
 • 24
 • 24B
 • 25
 • 26
 • 26
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 29
 • 3
 • 3
 • 30
 • 31
 • 33
 • 4
 • 4
 • 5
 • 5
 • 6
 • 7
 • 7, 10
 • 8
 • 8
 • 9
 • 9