Propid-17: verschil tussen versies

Uit ROSA Wiki
Propid-17
Ga naar: navigatie, zoeken
(SmartConnect import, batch-id = ROSA.xml-20181002141307)
 
(SmartConnect import, batch-id = 20190116 ROSA.xml-20190116181651)
 
Regel 5: Regel 5:
 
|ArchiMateVersion=3.0
 
|ArchiMateVersion=3.0
 
|Type=string
 
|Type=string
|Name=Status
+
|Name=Stelling
|Semantictitle=Status
+
|Semantictitle=Stelling
 
|Occurs in model=Id-316838d5-7351-46de-9071-f4ba8175825c
 
|Occurs in model=Id-316838d5-7351-46de-9071-f4ba8175825c
 
}}
 
}}

Huidige versie van 16 jan 2019 om 18:18

ArchiMate-eigenschapdefinitie Stelling
Eigenschapdefinitie-id  : Propid-17
ArchiMate-model  : ROSA
Datatype  : string
Meest voorkomende waarden top-20  : 
 • Burgers krijgen een eigen 'digitale ruimte', waarmee zij inzicht en toegang kunnen krijgen tot de gegevens die over hen in het onderwijsveld zijn opgeslagen. (1)
 • De dienst is opgezet vanuit het perspectief van de afnemer (1)
 • De dienst benadert geïdentificeerde afnemers op persoonlijke wijze. (1)
 • De kwaliteit van de dienst wordt bestuurd op basis van cyclische terugkoppeling. (1)
 • Afnemers kunnen input leveren over de dienstverlening. (1)
 • Voor openbare registergegevens worden gegevens ontsloten in de vorm van Linked Open Data (5 sterren op de schaal van Berners-Lee). (1)
 • De dienst is helder gepositioneerd in het dienstenaanbod. (1)
 • Het onderwijsdomein beschermt de privacy op basis van dataminimalisatie, reductie van koppelbaarheid en user consent (1)
 • Gegevens die niet aan een bestaande semantische bron zijn te koppelen, moeten aan de meest toepasselijke semantische bron binnen het onderwijs worden toegevoegd (1)
 • De dienst ontsluit ruimtelijke informatie locatiegewijs. (1)
 • Ketenpartijen voeren proactief technisch beheer uit (1)
 • De dienst ondersteunt proactiviteit van dienstverleners binnen en buiten de organisatie (1)
 • Afnemers krijgen de dienstverlening waar ze behoefte aan hebben. (1)
 • Het gemeenschappelijke IAA-stelsel ontsluit ook lokale informatiediensten van onderwijsinstellingen (1)
 • De stappen uit het dienstverleningsproces zijn ontsloten als dienst. (1)
 • Burgers ondersteunen bij een leven lang leren over de grenzen van instituten heen (1)
 • Marktpartijen kunnen IAA-diensten leveren in het gemeenschappelijke IAA-stelsel. De ruimte voor marktdiensten wordt door het onderwijsveld bepaald. (1)
 • De kwaliteit van de identiteiten wordt geborgd door een kwaliteitssysteem. (1)
 • We richten ons op het koppelen van de informatievoorziening, en niet op het kantelen van bestaande processen. (1)
 • Zowel DUO als scholen c.q. leveranciers bieden (web)services aan voor gegevensuitwisseling binnen de keten (1)
Gebruikt door  :