Propid-14: verschil tussen versies

Uit ROSA Wiki
Propid-14
Ga naar: navigatie, zoeken
(SmartConnect import, batch-id = ROSA.xml-20180930123241)
(SmartConnect import, batch-id = 20190116 ROSA.xml-20190116181651)
 
Regel 5: Regel 5:
 
|ArchiMateVersion=3.0
 
|ArchiMateVersion=3.0
 
|Type=string
 
|Type=string
|Name=Uitspraak
+
|Name=Rationale
|Semantictitle=Uitspraak
+
|Semantictitle=Rationale
 
|Occurs in model=Id-316838d5-7351-46de-9071-f4ba8175825c
 
|Occurs in model=Id-316838d5-7351-46de-9071-f4ba8175825c
 
}}
 
}}

Huidige versie van 16 jan 2019 om 18:23

ArchiMate-eigenschapdefinitie Rationale
Eigenschapdefinitie-id  : Propid-14
ArchiMate-model  : ROSA
Datatype  : string
Meest voorkomende waarden top-20  : 
 • Ketenprojecten kunnen leiden tot nieuwe en vernieuwde gegevensuitwisseling tussen ketenpartijen in de onderwijsketen. (2)
 • Het onderwijssysteem in Nederland is gestructureerd in verschillende sectoren. Elke sector kent een unieke wetgeving, financiering en organisatievorm. Onderwijsdeelnemers stappen tijdens hun onderwijsloopbaan van de ene sector over naar een volgende onderwijssector en uiteindelijk ook naar werk. Het is vanuit het oogpunt van de kwaliteit en effectiviteit van ons onderwijssysteem van groot belang dat onderwijsprocessen in verschillende sectoren goed op elkaar aansluiten. Dan kunnen onderwijsdeelnemers soepel de best bij hen passende route door het systeem volgen en kunnen zij zo goed mogelijk worden ondersteund in hun ontwikkeling en groei. (1)
 • Elke partij in de onderwijsketen heeft eigen verantwoordelijkheden. Partijen bepalen zelf de procesinrichting om die verantwoordelijkheden in te vullen. (1)
 • ISO/IEC 27001/27002 is een internationale standaard die voorziet in eisen voor het vaststellen, implementeren, bijhouden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Met behulp van beheersdoelstellingen wordt in deze standaard aangegeven wat er binnen een organisatie moet worden bereikt op het gebied van informatiebeveiliging. Voorbeelden van beheersdoelstellingen uit ISO zijn het hebben van een beveiligingsbeleid, het uitvoeren van risicoanalyses en het vaststellen van en handelen naar een passend beschermingsniveau van informatie binnen de organisatie. De standaard biedt een reeks van beheersmaatregelen die kunnen worden toegepast om de beheersdoelstellingen te realiseren. (1)
 • We zijn als onderwijsketen gezamenlijk verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en integriteit van informatie die door de keten heen gebruikt wordt. Eén zwakke schakel kan alle maatregelen elders in de keten teniet doen. (1)
 • De technisch-administratieve organisatie van ketenpartijen zoals scholen hoeft niet gelijk op te lopen met andere organisatorische structuren zoals bijvoorbeeld BRIN. Scholen moeten zelf in staat zijn om te bepalen op welk technisch aanleverpunt bepaalde berichten afgeleverd moeten worden, en welke identificerende kenmerken er vervolgens nodig zijn om vanaf het aanleverpunt de interne routering en verwerking van het bericht correct te laten verlopen. (1)
 • Projecten met belangrijke ketenaspecten raken ook de interne informatiehuishouding van ketenpartijen. (1)
 • Gegevens en hun beschrijvingen worden gepubliceerd als semantisch beschreven webpagina’s. Deze techniek staat bekend als Web 3.0. Dit maakt dat applicatiebouwers in en buiten het onderwijs worden gestimuleerd om daarmee meerwaarde te creëren. Dit sluit aan bij de open-data strategie van de overheid (1)
 • De overheid, de maatschappij en het onderwijs zelf vragen van scholen en andere ketenpartijen om gegevens te verzamelen, te registreren en ter beschikking te stellen. Deze gegevens worden gebruikt bij de begeleiding van de onderwijsvolger, voor horizontale en verticale verantwoording, en voor beleid en interne organisatie. Veel gegevens worden op verschillende plaatsen in de onderwijsketen bijgehouden. Dit leidt tot onnodige administratieve lasten. (1)
 • We streven er naar dat beschikbare informatie niet opnieuw wordt uitgevraagd. Hiervoor is het noodzakelijk om een overzicht op te stellen van alle voor de levering van een dienst noodzakelijke gegevens. Verschillende partijen hebben verschillende rechten en plichten jegens die gegevens. Zo is uitwisseling in sommige gevallen wettelijk geregeld, en vereist het in andere gevallen de toestemming van het onderwerp of de 'eigenaar' van de gegevens. De zeggenschap van verschillende partijen over de gegevens bepaalt in belangrijke mate hoe de gegevens in de keten gebruikt kunnen worden. (1)
 • In de keten worden prestatieafspraken gemaakt over services. Deze zijn vaak tijd- of kwaliteitkritisch omdat de dienstverlening op een bepaald niveau moet opereren. Bijvoorbeeld: services moeten beschikbaar zijn en berichten mogen niet kwijtraken. (1)
 • Een serviceregister dat deze informatie bevat wordt geraadpleegd voor autorisatie en routering van service- en berichtenverkeer beheerd door de aanbieder van een service. Een geautomatiseerd uitwisselingsmechanisme wordt relevant als een groot aantal deelnemers tientallen verschillende M2M services met elkaar uitwisselen. (1)
 • Vanuit de digitale ruimte ontstaat voor burgers een goed beeld welke gegevens over hen geregistreerd zijn bij welke organisaties/instellingen binnen het onderwijsdomein. Hiermee krijgen zij de regie over hun eigen gegevens en kunnen zij hun gegevens beter (her)gebruiken gedurende hun loopbaan en leven lang leren. (1)
 • Een 'los' bericht kan vaak op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Dit kan leiden tot verwarring, tot verschillend gebruik van dzelfde berichtelementen in andere situaties, en uiteindelijk tot fouten in de verwerking. De betekenis van een bericht moet daarom eenduidig kunnen worden bepaald. (1)
 • Als we in het onderwijs als een veilige en privacybewuste keten willen opereren, moeten we vast kunnen stellen of de maatregelen door de keten heen genomen zijn, afdoende zijn. (1)
 • Vraagstukken rondom privacy en beveiliging beperken zich al lang niet meer tot individuele organisaties. Het onderwijs werkt in hoge mate in ketens, waarbij de veiligheid van de keten bepaald wordt door de sterkte van de zwakste schakel. Het heeft geen zin om op één plaats in de keten hoge muren rond informatie op te werpen, als verderop in de keten niet hetzelfde niveau van privacybescherming en informatiebeveiliging wordt gehanteerd. (1)
 • Ketenpartijen verzamelen en wisselen gegevens uit via verschillende kanalen, zoals post, telefoon, e-mail, webformulieren, en machine-machinekoppelingen. Voor elk kanaal zijn afspraken nodig. De referentiearchitectuur richt zich op digitalisering van ketenprocessen. (1)
 • . (1)
 • Om de onderwijsvolger optimaal te kunnen ondersteunen in zijn ontwikkeling en groei zal de informatiehuishouding voor de burger zelf ook transparant moeten zijn en is het noodzakelijk dat hij regie kan voeren op zijn eigen (onderwijs)gegevens. (1)
 • Ketenprojecten kunnen leiden tot nieuwe en vernieuwde gegevensuitwisseling tussen ketenpartijen in de onderwijsketen. Het Kernmodel Onderwijs Informatie helpt om de betekenis vande uit te wisselen gegevens voor alle ketenpartijen eenduidig vast te stellen. (1)
Gebruikt door  :