Nieuwe ingangen ROSA: verschil tussen versies

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 1: Regel 1:
==Welkom bij ROSA==
+
Welkom bij ROSA.
  
 
ROSA is de referentiearchitectuur voor het gehele onderwijsdomein. De informatie op deze wiki is toegankelijk via 4 ingangen:
 
ROSA is de referentiearchitectuur voor het gehele onderwijsdomein. De informatie op deze wiki is toegankelijk via 4 ingangen:

Versie van 3 aug 2017 om 12:12

Welkom bij ROSA.

ROSA is de referentiearchitectuur voor het gehele onderwijsdomein. De informatie op deze wiki is toegankelijk via 4 ingangen:

  1. De ROSA Encyclopedie biedt inzicht in hoe de informatievoorziening in het onderwijsdomein is georganiseerd;
  2. Werken met ROSA omvat hulpmiddelen voor het toepassen van ROSA;
  3. Samenwerken aan ROSA beschrijft hoe partijen uit het onderwijsdomein bij kunnen dragen aan de (door)ontwikkeling van ROSA;
  4. Over ROSA biedt achtergrondinformatie over ROSA.
ROSA-doelen en daarop gebaseerde richtlijnen voor (inrichtings)keuzes en afsprakenThema's groeperen belangrijke, architectureel significante ontwikkelingen in het onderwijsKetenfuncties beschrijven wat het onderwijsdomein als geheel doet, onafhankelijk van hoe en door wie dit wordt uitgevoerd.In beschrijvingen van Ketenprocessen komt tot uitdrukking hoe de ketenfuncties worden gerealiseerd, en welke partijen daar precies bij betrokken zijn....Het Kernmodel Onderwijsinformatie...Gegevenssoorten omvatten categorieën gegevens, zoals 'aanmeldgegevens' of 'zorg- en begeleidingsgegevens', die binnen een ketenproces op een soortgelijke manier worden gebruiktZeggenschappen omvatten de verschillende rechten die partijen kunnen hebben ten aanzien van de diverse soorten gegevens die in het onderwijsdomein worden gebruikt of uitgewisseld.Bouwstenen bieden een functionele beschrijving van de systemen die in het onderwijsdomein worden gebruikt.Standaarden representeren concrete afspraken over de inrichting van informatievoorziening in het onderwijsdomein.Voorzieningen zijn concrete systemen die de functionaliteit van een of meer bouwstenen bieden.De verdeling van taken over partijen komt voor een deel voort uit Wettelijke taken gebaseerd op wet- en regelgeving.De verdeling van taken over partijen komt voor een deel voort uit Wettelijke taken gebaseerd op wet- en regelgeving.ROSA EncyclopedieWerken met ROSAKetenprojecten en –voorzieningen worden vergeleken met ROSA in architectuurscans. Lees hier de rapporten van deze scans.Ontwerpkaders bieden handvatten voor projecten en ketenpartijen om ontwikkelingen in lijn met ROSA uit te voerenSamenwerken aan ROSAHoe worden wijzigingen in ROSA doorgevoerd?ROSA wordt ontwikkeld en onderhouden door partijen die actief zijn in het onderwijs. Lees hier hoe je kunt bijdragen.Over ROSAWaarom ROSA?Wat zijn de doelgroepen van ROSA?Wat is de relatie tussen ROSA en NORA, HORA, TripleA?Overzicht van de structuur en samenhang van ROSAIngangen.png
Over deze afbeelding