Ketenprocessen

Uit ROSA Wiki
Versie door Rdb (Overleg | bijdragen) op 15 okt 2015 om 11:43

Ga naar: navigatie, zoeken

Eén van de kenmerkende aspecten van het onderwijsdomein is dat er veel in ketenverband wordt samengewerkt. Met ketenprocesmodellen geven we weer hoe die samenwerking is vormgegeven. Een ketenprocesmodel geeft inzicht in

 • rollen en verantwoordelijkheden,
 • zeggenschappen ten aanzien van gegevens,
 • gebruikte bouwstenen en standaarden.

Uitgewerkte ketenprocessen

In de ROSA zijn de volgende ketenprocessen uitgewerkt:


Opbouw van een ketenprocesmodel

De opbouw van een ketenprocesmodel is als volgt:

 • op het hoogste niveau bestaat een ketenproces uit samenwerkende actoren die vanuit een bepaalde rol via hun interne (bedrijfs)processen een schakel in de keten vormen;
 • onderdeel van de interne processen zijn zogenoemde informatieprocessen, die bestaan uit zeggenschappen over bij het proces betrokken gegevenssoorten;
 • informatieprocessen kunnen ondersteund worden door bouwstenen en standaarden.

Voor elk ketenproces is een diagram beschikbaar waarin de rollen, bedrijfsprocessen en informatieprocessen in samenhang getoond worden. De diagrammen zijn als volgt opgebouwd:

 • Rollen zijn weergegeven als lichtgeel vlak, herkenbaar aan het 'cilinder'-symbool
 • Bedrijfsprocessen zijn weergegeven als donkergele vlakken binnen een rol, herkenbaar aan het 'pijl'-symbool
 • Informatieprocessen zijn weergegeven als paarse vlakken binnen een bedrijfsproces, herkenbaar aan het 'pijl'-symbool
 • Tussen bedrijfsprocessen en tussen informatieprocessen zijn pijlen getekend die de volgordelijkheid van de processen representeert

Ketenproces-legenda.png

De betekenis van de pijlen in bovenstaande diagram is als volgt:

 • Pijl A geeft weer dat (het resultaat van) een bedrijfsproces leidt tot een ander bedrijfsproces
 • Pijl B geeft weer dat het resultaat van een informatieproces bij de ene ketenpartij leidt tot een informatieproces bij een andere ketenpartij
 • Pijl C geeft weer dat het resultaat van een informatieproces leidt tot een ander informatieproces binnen hetzelfde bedrijfsproces
 • Pijl D geeft weer dat het resultaat van een informatieproces in het ene bedrijfsproces leidt tot een informatieproces binnen een ander bedrijfsproces van dezelfde ketenpartij

In een uitsnede uit het diagram van het ketenproces Toetsen en examineren (afname) zien we voorbeelden van verschillende soorten pijlen:

Ketenproces - voorbeeld bij legenda.png

 • Voorbeeld van Pijl A: Leren leidt tot het maken van oefentoetsen, en het maken van een oefentoets leidt tot (verder) leren. Op enig moment volgt uit het leerproces een aanmelding voor toetsdeelname.
 • Voorbeeld van Pijl B: Het beschikbaar stellen van een oefentoets door een oefentoetsafnemer leidt tot het inzien van die oefentoets door de onderwijsvolger. Andersom wordt door de oefentoetsafnemer de afnamerespons ingewonnen als gevolg van het beschikbaar stellen van die afnamerespons door de onderwijsvolger.
 • Voorbeeld van Pijl C: Het inzien van de oefentoets door de onderwijsvolger leidt, in het kader van het maken van de oefentoets, tot het beschikbaar stellen van een afnamerespons.

Elders in hetzelfde ketenproces zien we nog een voorbeeld van het laatste type pijl:

Ketenproces - voorbeeld bij legenda 2.png

 • Voorbeeld van Pijl D: Het inzien van de kandidaatplanning door de afnameleider, in het kader van het controleren van de identiteit en het vaststellen van de rechtmatigheid van de toetsdeelname, leidt tot het accorderen van het (door de onderwijsvolger mogen) inzien van de toets in het kader van het vrijgeven van de toets door de afnameleider.

Opbouw van een informatieproces

De informatieprocessen binnen een ketenproces vormen daarmee een model van de zeggenschappen ten aanzien van de binnen dat dat ketenproces gebruikte gegevenssoorten. Elk informatieproces is namelijk opgebouwd uit de voor een bepaalde rol geldende combinatie van een zeggenschap en een gegevenssoort.

ZeggenschappenGegevenssoortenVoorbeeld informatieprocessen