Ketenprocessen

Uit ROSA Wiki
Versie door Rdb (Overleg | bijdragen) op 15 okt 2015 om 10:16

Ga naar: navigatie, zoeken

Eén van de kenmerkende aspecten van het onderwijsdomein is dat er veel in ketenverband wordt samengewerkt. Met ketenprocesmodellen geven we weer hoe die samenwerking is vormgegeven. Een ketenprocesmodel geeft inzicht in

 • rollen en verantwoordelijkheden,
 • zeggenschappen ten aanzien van gegevens,
 • gebruikte bouwstenen en standaarden.

De opbouw van een ketenprocesmodel is als volgt:

 • op het hoogste niveau bestaat een ketenproces uit samenwerkende actoren die vanuit een bepaalde rol via hun interne (bedrijfs)processen een schakel in de keten vormen;
 • onderdeel van de interne processen zijn zogenoemde informatieprocessen, die bestaan uit zeggenschappen over bij het proces betrokken gegevenssoorten;
 • informatieprocessen kunnen ondersteund worden door bouwstenen en standaarden.

Voor elk ketenproces is een diagram beschikbaar waarin de rollen, bedrijfsprocessen en informatieprocessen in samenhang getoond worden. De diagrammen zijn als volgt opgebouwd:

 • Rollen zijn weergegeven als lichtgeel vlak, herkenbaar aan het 'cilinder'-symbool
 • Bedrijfsprocessen zijn weergegeven als donkergele vlakken binnen een rol, herkenbaar aan het 'pijl'-symbool
 • Informatieprocessen zijn weergegeven als paarse vlakken binnen een bedrijfsproces, herkenbaar aan het 'pijl'-symbool
 • Tussen bedrijfsprocessen en tussen informatieprocessen zijn pijlen getekend die de volgordelijkheid van de processen representeert

Ketenproces-legenda.png

De betekenis van de pijlen in bovenstaande diagram is als volgt:

 • Pijl A geeft weer dat (het resultaat van) een bedrijfsproces leidt tot een ander bedrijfsproces
 • Pijl B geeft weer dat het resultaat van een informatieproces bij de ene ketenpartij leidt tot een informatieproces bij een andere ketenpartij
 • Pijl C geeft weer dat het resultaat van een informatieproces leidt tot een ander informatieproces binnen hetzelfde bedrijfsproces
 • Pijl D geeft weer dat het resultaat van een informatieproces in het ene bedrijfsproces leidt tot een informatieproces binnen een ander bedrijfsproces van dezelfde ketenpartij


De onderstaande tabel biedt een overzicht van de in de ROSA uitgewerkte ketenprocessen.