Ketenprocessen: verschil tussen versies

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Queries obv ArchiMate-model)
 
(6 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 +
[[Categorie:ROSA Encyclopedie]]
 +
 
Eén van de kenmerkende aspecten van het onderwijsdomein is dat er veel in ketenverband wordt samengewerkt. Met ketenprocesmodellen geven we weer hoe die samenwerking is vormgegeven. Een ketenprocesmodel geeft inzicht in  
 
Eén van de kenmerkende aspecten van het onderwijsdomein is dat er veel in ketenverband wordt samengewerkt. Met ketenprocesmodellen geven we weer hoe die samenwerking is vormgegeven. Een ketenprocesmodel geeft inzicht in  
 
* rollen en verantwoordelijkheden,  
 
* rollen en verantwoordelijkheden,  
 
* zeggenschappen ten aanzien van gegevens,
 
* zeggenschappen ten aanzien van gegevens,
* gebruikte bouwstenen en standaarden.
+
* gebruikte referentiecomponenten en standaarden.
  
 +
Een ketenproces is een generieke weergave van het ‘wat’ en ‘hoe’ in een bepaald domein. Het ‘wat’ wordt gevormd door gegevenssoorten. Het ‘hoe’ door processen. In die processen zijn het de gegevenssoorten die ‘stromen’ tussen de processtappen. De gegevenssoorten zijn belangrijk omdat ze het fundament zijn van de informatiehuishouding in een ketenproces. De processen zijn belangrijk omdat ze inzicht geven in de verantwoordelijkheden die aan rollen in het ketenproces zijn toegewezen.
 +
 +
==Uitgewerkte ketenprocessen==
 +
In de ROSA zijn de volgende ketenprocessen uitgewerkt:
 +
 +
{{#ask: [[Type_nl::Ketenproces]] |format=ul|sort=Semantictitle|limit=100}}
 +
 +
<!--
 +
==Opbouw van een ketenprocesmodel==
 
De opbouw van een ketenprocesmodel is als volgt:
 
De opbouw van een ketenprocesmodel is als volgt:
 
* op het hoogste niveau bestaat een ketenproces uit samenwerkende actoren die vanuit een bepaalde rol via hun interne (bedrijfs)processen een schakel in de keten vormen;
 
* op het hoogste niveau bestaat een ketenproces uit samenwerkende actoren die vanuit een bepaalde rol via hun interne (bedrijfs)processen een schakel in de keten vormen;
* onderdeel van de interne processen zijn zogenoemde informatieprocessen, die bestaan uit zeggenschappen over bij het proces betrokken gegevenssoorten;
+
* onderdeel van de interne processen zijn zogenoemde informatieprocessen, die [[#Opbouw van een informatieproces|bestaan uit zeggenschappen over bij het proces betrokken gegevenssoorten]];
 
* informatieprocessen kunnen ondersteund worden door bouwstenen en standaarden.
 
* informatieprocessen kunnen ondersteund worden door bouwstenen en standaarden.
  
Regel 23: Regel 34:
 
* Pijl D geeft weer dat het resultaat van een informatieproces in het ene bedrijfsproces leidt tot een informatieproces binnen een ander bedrijfsproces van dezelfde ketenpartij
 
* Pijl D geeft weer dat het resultaat van een informatieproces in het ene bedrijfsproces leidt tot een informatieproces binnen een ander bedrijfsproces van dezelfde ketenpartij
  
 +
In een uitsnede uit het diagram van het ketenproces [[Toetsen en examineren (afname)]] zien we voorbeelden van verschillende soorten pijlen:
 +
 +
[[Bestand:Ketenproces - voorbeeld bij legenda.png]]
 +
 +
* Voorbeeld van Pijl A: Leren leidt tot het maken van oefentoetsen, en het maken van een oefentoets leidt tot (verder) leren. Op enig moment volgt uit het leerproces een aanmelding voor toetsdeelname.
 +
* Voorbeeld van Pijl B: Het beschikbaar stellen van een oefentoets door een oefentoetsafnemer leidt tot het inzien van die oefentoets door de onderwijsvolger. Andersom wordt door de oefentoetsafnemer de afnamerespons ingewonnen als gevolg van het beschikbaar stellen van die afnamerespons door de onderwijsvolger.
 +
* Voorbeeld van Pijl C: Het inzien van de oefentoets door de onderwijsvolger leidt, in het kader van het maken van de oefentoets, tot het beschikbaar stellen van een afnamerespons.
 +
 +
Elders in hetzelfde ketenproces zien we nog een voorbeeld van het laatste type pijl:
 +
 +
[[Bestand:Ketenproces - voorbeeld bij legenda 2.png]]
 +
 +
* Voorbeeld van Pijl D: Het inzien van de kandidaatplanning door de afnameleider, in het kader van het controleren van de identiteit en het vaststellen van de rechtmatigheid van de toetsdeelname, leidt tot het accorderen van het (door de onderwijsvolger mogen) inzien van de toets in het kader van het vrijgeven van de toets door de afnameleider.
  
De onderstaande tabel biedt een overzicht van de in de ROSA uitgewerkte ketenprocessen.  
+
==Opbouw van een informatieproces==
 +
De informatieprocessen binnen een ketenproces vormen daarmee een model van de zeggenschappen ten aanzien van de binnen dat dat ketenproces gebruikte gegevenssoorten. Elk informatieproces is namelijk opgebouwd uit de voor een bepaalde rol geldende combinatie van een [[Zeggenschappen|zeggenschap]] en een [[Gegevenssoorten|gegevenssoort]].  
  
{{#ask: [[Categorie:Ketenprocessen]] |format=ul}}
+
<table class="wikitable">
 +
<tr><th>Zeggenschappen</th><th>Gegevenssoorten</th><th>Voorbeeld informatieprocessen</th></tr>
 +
<tr><td>{{#ask: [[Categorie:Zeggenschappen]]|format=ul}}</td><td>{{#ask: [[Categorie:Gegevenssoorten]]|format=ul|limit=10}}</td><td>
 +
{{#arraymap: {{#ask: [[Categorie:Zeggenschappen]]|link=none}}|,|xqqx|{{#ask: [[Categorie:Informatieprocessen]] [[Omvat zeggenschap::xqqx]]|limit=1|searchlabel=|format=ul}}|}}
 +
</td></tr>
 +
</table>
 +
-->

Huidige versie van 2 okt 2018 om 15:37


Eén van de kenmerkende aspecten van het onderwijsdomein is dat er veel in ketenverband wordt samengewerkt. Met ketenprocesmodellen geven we weer hoe die samenwerking is vormgegeven. Een ketenprocesmodel geeft inzicht in

  • rollen en verantwoordelijkheden,
  • zeggenschappen ten aanzien van gegevens,
  • gebruikte referentiecomponenten en standaarden.

Een ketenproces is een generieke weergave van het ‘wat’ en ‘hoe’ in een bepaald domein. Het ‘wat’ wordt gevormd door gegevenssoorten. Het ‘hoe’ door processen. In die processen zijn het de gegevenssoorten die ‘stromen’ tussen de processtappen. De gegevenssoorten zijn belangrijk omdat ze het fundament zijn van de informatiehuishouding in een ketenproces. De processen zijn belangrijk omdat ze inzicht geven in de verantwoordelijkheden die aan rollen in het ketenproces zijn toegewezen.

Uitgewerkte ketenprocessen

In de ROSA zijn de volgende ketenprocessen uitgewerkt: