Leerling

Uit ROSA Wiki
Id-e063d746-65c2-4d72-a82d-0fdec8a6c0fe /
Versie door 127.0.0.1 (Overleg) op 16 jan 2019 om 18:27 (SmartConnect import, batch-id = 20190116 ROSA.xml-20190116181651)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken


Overzicht
BusinessRole Onderwijsinstelling De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO BusinessRole Gemeente Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE). (BusinessRole) VVE Kinderopvangorganis- atie BusinessRole Onderwijsvolger De ontvangende instelling is de [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven. (BusinessRole) Ontvangende instelling BusinessRole Sectorale onderwijsondersteun- ende organisaties De toetsontwikkelaar is verantwoordelijk voor de constructie van een toets in opdracht van de toetseigenaar. (BusinessRole) Toetsontwikkelaar BusinessRole Uitgever BusinessRole Distributeur BusinessActor CITO BusinessRole Softwareleverancier Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnenzelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie Vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen is bereikbaar via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent BusinessRole ICT leverancier BusinessRole Wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolger BusinessRole Samenwerkingsverba- nd passend onderwijs Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. (BusinessRole) Sectorraad Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdbescherming; jeugdhulp, centrum jeugd en gezin, onderwijsachterstanden/VVE, (BusinessRole) Zorgaanbieder Gemeentelijke leerplichtambtenaren (BusinessRole) Bureau leerplicht huiswerkbegeleidingsbureau, varierend van bijbane voor scholieren tot professionele bureaus (BusinessRole) Bureau huiswerkbegeleiding BusinessInteraction Overstap naar andere school AssociationRelationship 2 AssociationRelationship 1 AssociationRelationship 1 AssociationRelationship 3 AssociationRelationship 4 AssociationRelationship 5 AssociationRelationship 7 AssociationRelationship 8 AssociationRelationship 9 AssociationRelationship 11 AssociationRelationship 12 AssociationRelationship 13 AssociationRelationship 14 AssociationRelationship 15 AssociationRelationship 17 AssociationRelationship 16 AssociationRelationship 18 AssociationRelationship 19 AssociationRelationship 20 AssociationRelationship 21 AssociationRelationship 22 AssociationRelationship AssociationRelationship 24 AssociationRelationship 24B AssociationRelationship 26 AssociationRelationship 26 AssociationRelationship 25 AssociationRelationship 23 AssociationRelationship Deze svg is op 16-01-2019 21:03:05 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-01-2019 21:03:05 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Leerling
View-id  : Id-e063d746-65c2-4d72-a82d-0fdec8a6c0fe
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Leerling