Ketenpartijen bieden wederzijdse services

Uit ROSA Wiki
Id-d6c7901d-c46f-4d7e-82a3-c39f7db2e661 /
Versie door 127.0.0.1 (Overleg) op 30 sep 2018 om 13:35 (SmartConnect import, batch-id = ROSA.xml-20180930123241)

Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Requirements > Ketenpartijen bieden wederzijdse services
Overzicht
Zowel DUO als scholen c.q. leveranciers bieden (web)services aan voor gegevensuitwisseling binnen de keten
Type  : Ontwerpkader
Stelling  : Zowel DUO als scholen c.q. leveranciers bieden (web)services aan voor gegevensuitwisseling binnen de keten
Implicaties  : Scholen (c.q. hun leveranciers) richten endpoints in waarlangs gegevens aan scholen geleverd kunnen worden. Per gegevensuitwisseling worden er afspraken gemaakt over de "choreografie": wie biedt welke service aan en wanneer.
Uitspraak  : Ketenpartijen bieden wederzijdse services

Realiseert


Meer informatie
ROSA
Zowel DUO als scholen c.q. leveranciers bieden (web)services aan voor gegevensuitwisseling binnen de keten (Requirement) Ketenpartijen bieden wederzijdse services Gegevensuitwisseling in de keten vindt via verschillende voorzieningen plaats, en heeft een sterk gedecentraliseerd karakter. Doelen en principes in dit ontwerpgebied en de daaruit voortvloeiende ontwerpkaders helpen bij het in samenhang en 'onder architectuur' ontwikkelen en inrichten van dergelijke voorzieningen. (Grouping) Gegevensuitwis- seling in de keten De afspraak Open Onderwijs API (OOAPI) beschrijft het data-formaat (REST-API en JSON), semantiek en syntax waaraan voldaan dient te worden zodat onderwijsinstellingen informatie beschikbaar kunnen stellen aan externe. Dit betreft: persoonsgegevens, faculteitsgegevens, onderwijsafdelingen, onderwijsplannen, cursusgroepen, cursussen, cursusresultaten, toetsresultaten, gebouwen, ruimtes, roostergegevens, nieuwskanalen, nieuwsitems, enzovoort. De afspraak is mede bedoeld om app-bouwers in het hoger onderwijs te helpen om deze data te ontsluiten op een gepersonaliseerde manier (voor de student) via een app. (Requirement) OO API We werken toe naar een gemeenschappelijke informatie-infrastructuur gebaseerd op services, die voor alle partijen beschikbaar zijn om door hen gewenste gegevens, op een door hen gewenst moment op te vragen c.q. beschikbaar te stellen. (Principle) Een gezamenlijke basisinfrastructu- ur AggregationRelationship InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship Deze svg is op 14-06-2021 02:42:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-06-2021 02:42:20 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Ketenpartijen bieden wederzijdse services (ROSA)
Details Ketenpartijen bieden wederzijdse services
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-d6c7901d-c46f-4d7e-82a3-c39f7db2e661
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-d6c7901d-c46f-4d7e-82a3-c39f7db2e661
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Ketenpartijen bieden wederzijdse services