Doorstroommonitor (DSM)

Uit ROSA Wiki
Id-d0ed1cee-972b-4494-8cd7-3468ff30c8d9
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Doorstroommonitor (DSM)


Overzicht
Uitwisseling van doorstroomgegevens naar het vervolgonderwijs. (Requirement) Doorstroommonitor (DSM) Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin partijen binnen het onderwijsdomein voldoen aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording BusinessInteraction Doorstroom monitoren BusinessInteraction Horizontaal verantwoorden Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. (BusinessFunction) Informatieverwerking BusinessObject Doorstroomrapportage Halfproducten worden gebruikt bij de berekening van [[eindproducten]], zoals horizontale-verantwoordingsindicatoren en doorstroomrapportages. (BusinessObject) Halfproducten ApplicationComponent Basisregistratie onderwijsvolgers Het datawarehouse heeft tot doel om basisgegevens uit verschillende sectorale registers te integreren, verrijken en consolideren. Hiermee ontstaat eenmalige gegevensopslag van beleidsgegevens die voor veel verschillende doeleinden hergebruikt kunnen worden. (ApplicationComponent) Datawarehouse sectorregisters ApplicationComponent Verantwoordingsport- aal AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 02-10-2018 16:13:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:13:02 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Doorstroommonitor (DSM)
View-id  : Id-d0ed1cee-972b-4494-8cd7-3468ff30c8d9
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Doorstroommonitor (DSM)