Faciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaal

Uit ROSA Wiki
Id-cca54fd2-f190-4b6d-a971-41a7dd945aeb
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > ApplicationComponents > Faciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaal
Overzicht
Type  : Referentiecomponent

GebruikersProcessenStandaardenGegevenssoortenBekende implementaties
View
ROSA
ApplicationComponent Faciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaal Educatieve content aanbieden via een afspeelomgeving op basis van het leerplan en vorderingen van de leerling. (Requirement) Afspelen educatieve content Het doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door leveranciers geleverde ict-toepassingen. (Requirement) Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo. (Requirement) ECK Distributie en Toegang Uitwisseling van leerlinggegevens van een school naar een educatieve applicatie (leerlingvolgsysteem, leermethode, toetsomgeving, dashboard) en de behaalde resultaten vanuit deze educatieve applicatie terug naar de school. (Requirement) UWLR Systemen kunnen duurzaam informatie uit verschillende bronnen over hetzelfde leermiddel en/of metadata samenbrengen of uit elkaar halen. (Requirement) Unieke persistente identifier (UPI) Doelgroep van "Directe Toegang tot Digitaal Lesmateriaal" zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs. Doel van "Directe Toegang" is om gebruik van het digitale lesmateriaal van uitgeverijen makkelijker te maken. Digitaal lesmateriaal is voor scholen en docenten een verbetering en verrijking van het onderwijs. Voor leerlingen maakt digitaal lesmateriaal leren persoonlijker en uitdagender. (ApplicationComponent) DirecteToegang Webbased leermateriaal verpakken zodat het uitwisselbaar wordt. (Requirement) Content Packaging InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 30-09-2018 15:22:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 30-09-2018 15:22:59 CEST
Meer informatie
ROSA
ApplicationComponent Faciliteit voor het distribueren va- n digitaal leermateriaal Webbased leermateriaal verpakken zodat het uitwisselbaar wordt. (Requirement) Content Packaging Systemen kunnen duurzaam informatie uit verschillende bronnen over hetzelfde leermiddel en/of metadata samenbrengen of uit elkaar halen. (Requirement) Unieke persistente identifier (UPI) Doelgroep van "Directe Toegang tot Digitaal Lesmateriaal" zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs. Doel van "Directe Toegang" is om gebruik van het digitale lesmateriaal van uitgeverijen makkelijker te maken. Digitaal lesmateriaal is voor scholen en docenten een verbetering en verrijking van het onderwijs. Voor leerlingen maakt digitaal lesmateriaal leren persoonlijker en uitdagender. (ApplicationComponent) DirecteToegang Uitwisseling van leerlinggegevens van een school naar een educatieve applicatie (leerlingvolgsysteem, leermethode, toetsomgeving, dashboard) en de behaalde resultaten vanuit deze educatieve applicatie terug naar de school. (Requirement) UWLR Het doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door leveranciers geleverde ict-toepassingen. (Requirement) Certificeringssc- hema informatiebeveil- iging en privacy ROSA Educatieve content aanbieden via een afspeelomgeving op basis van het leerplan en vorderingen van de leerling. (Requirement) Afspelen educatieve content Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo. (Requirement) ECK Distributie en Toegang InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 30-09-2018 15:22:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 30-09-2018 15:22:59 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Faciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaal (ROSA)
Details Faciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaal
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-cca54fd2-f190-4b6d-a971-41a7dd945aeb
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-cca54fd2-f190-4b6d-a971-41a7dd945aeb
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Faciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaal