ECK Distributie en Toegang

Uit ROSA Wiki
Id-b26d5ce9-8d29-4b30-a96d-0467843e5281 /
Versie door 127.0.0.1 (Overleg) op 30 sep 2018 om 12:18 (SmartConnect import, batch-id = ROSA.xml-20180930123241)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Requirements > ECK Distributie en Toegang
Overzicht
Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo.
Type  : Standaard
Beheerder  : Edustandaard
Toelichting  : De afspraak omvat een referentiearchitectuur met daarin relevante begrippen, de gehanteerde principes en een beschrijving van de processen, een beschrijving van de webservices en technische voorschriften. Voor authenticatie is het nodig dat binnen de school (dus met het Leerlingadministratiesysteem/Leerlingadministratiesysteem/Studentinformatiesysteem) schrijft de standaard alleen voor dat een specifiek ECK D&T-attribuut gegeven wordt aan de authenticatiedienst instelling/iDP (authenticatiedienst) van de instelling. Deze laatste zorgt voor Toegangsmiddel educatieve content/federatieve toegang binnen het domein, waarbij gebruik wordt gemaakt van een Nummergenerator. Compliancy van servers en clients kan getoetst worden met de ECK compliancevoorziening.
Werkingsgebied  : Sector VO,Sector BVE
Externe verwijzing  : https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/eck-distributie-en-toegang

KetenfunctiesKetenprocessenGegevenssoorten
Van toepassing opWordt toegepast door
View
ROSA
Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo. (Requirement) ECK Distributie en Toegang BusinessInteraction Educatieve contentketen Gegevens óver educatieve content (BusinessObject) Metadata educatieve content Een gebruiksrecht en autorisatie om van een product of dienst gebruik te maken binnen bepaalde voorwaarden. (BusinessObject) Licentie Persoonsgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens persoon Middel dat toegang biedt tot digitale leermiddelen en educatieve diensten (ApplicationComponent) Authenticatiedienst instelling Website waar licenties kunnen worden beheerd volgens de toegekende beheerrechten. (ApplicationComponent) Beheeromgeving leermiddelenlicenties Website waar bestellingen voor leermiddelen kunnen worden geplaatst (ApplicationComponent) Bestelomgeving leermiddelen Een suite die de leerling kan gebruiken voor zijn onderwijstaken. (ApplicationComponent) Elektronische leeromgeving (ELO) ApplicationComponent Faciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaal Virtueel leerlingadministratiesysteem van een [[onderwijsinstelling]]. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministraties- ysteem Grouping KOI Een Onderwijsvolger is een Mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets. (BusinessObject) Onderwijsvolger (KOI) Een doel is hetgeen waartoe men leert. (BusinessObject) Doel (KOI) Een inhoud is wat er geleerd moet worden. (BusinessObject) Inhoud Een niveau is een hoogte aanduiding binnen een bepaald kwalificatie raamwerk (BusinessObject) Niveau Een Toets is afgestemd op een [[Leereenheid]], en kan, wanneer het wordt ingezet bij een [[Onderwijsactiviteit]], gebruikt worden als instrument voor het meten van bepaalde verworvenheden. (BusinessObject) Toets (KOI) Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Het samenstellen van lesmateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in een opleiding. (BusinessFunction) Ontwikkeling leermiddelen Vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen is bereikbaar via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnenzelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie Doelgroep van "Directe Toegang tot Digitaal Lesmateriaal" zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs. Doel van "Directe Toegang" is om gebruik van het digitale lesmateriaal van uitgeverijen makkelijker te maken. Digitaal lesmateriaal is voor scholen en docenten een verbetering en verrijking van het onderwijs. Voor leerlingen maakt digitaal lesmateriaal leren persoonlijker en uitdagender. (ApplicationComponent) DirecteToegang ApplicationComponent Toegangsdienst educatieve content Private dients waarin bestellen/leveren van leermiddelen wordt geregeld enerzijds en anderzijds het bieden van toegang tot lesmateriaal van enkele grote uitgevers en distributeurs (verenigd in SBDL). (ApplicationComponent) Edu-iX Wikiwijs leermiddelenplein is een onderwijsplatform dat leermiddelen centraal beschikbaar stelt voor scholen. Scholen vinden daar een mix van vooral open (digitaal) lesmateriaal, instructies voor het gebruik ervan en informatie over lesmethodes. (ApplicationComponent) Wikiwijs leermiddelenplein InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 02-10-2018 15:25:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 15:25:09 CEST
Meer informatie
ROSA
Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo. (Requirement) ECK Distributie en Toegang Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- ering Het samenstellen van lesmateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in een opleiding. (BusinessFunction) Ontwikkeling leermiddelen ApplicationComponent Toegangsdienst- educatieve content Een gebruiksrecht en autorisatie om van een product of dienst gebruik te maken binnen bepaalde voorwaarden. (BusinessObject) Licentie Website waar licenties kunnen worden beheerd volgens de toegekende beheerrechten. (ApplicationComponent) Beheeromgevin- g leermiddelenlice- nties Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnenzelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie Gegevens óver educatieve content (BusinessObject) Metadata educatieve content Website waar bestellingen voor leermiddelen kunnen worden geplaatst (ApplicationComponent) Bestelomgeving- leermiddelen Virtueel leerlingadministratiesysteem van een [[onderwijsinstelling]]. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadminis- tratiesysteem Persoonsgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens persoon Doelgroep van "Directe Toegang tot Digitaal Lesmateriaal" zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs. Doel van "Directe Toegang" is om gebruik van het digitale lesmateriaal van uitgeverijen makkelijker te maken. Digitaal lesmateriaal is voor scholen en docenten een verbetering en verrijking van het onderwijs. Voor leerlingen maakt digitaal lesmateriaal leren persoonlijker en uitdagender. (ApplicationComponent) DirecteToegang Vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen is bereikbaar via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort BusinessInteraction Educatieve contentketen Middel dat toegang biedt tot digitale leermiddelen en educatieve diensten (ApplicationComponent) Authenticatiedie- nst instelling Een suite die de leerling kan gebruiken voor zijn onderwijstaken. (ApplicationComponent) Elektronische leeromgeving (ELO) ApplicationComponent Faciliteit voor het distribueren va- n digitaal leermateriaal InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 02-10-2018 15:25:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 15:25:09 CEST


Komt voor in
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • ECK Distributie en Toegang (ROSA)
Details ECK Distributie en Toegang
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-b26d5ce9-8d29-4b30-a96d-0467843e5281
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-b26d5ce9-8d29-4b30-a96d-0467843e5281
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : ECK Distributie en Toegang