Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk

Uit ROSA Wiki
Id-ae3fc0b0-39a7-4f66-93ed-ec74cdf0307f
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Requirements > Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk
Overzicht
Ketenpartijen bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk
Uitspraak  : Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk
Stelling  : Ketenpartijen bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk
Type  : Ontwerpkader
Implicaties  : Zodra het, vanuit het oogpunt van (keten)procesuitvoering, mogelijk is worden gegevens direct vernietigd. Wanneer gegevens in een andere (primaire) bron beschikbaar zijn, worden de gegevens in beginsel uit die bron geraadpleegd; het 'lokaal' opslaan van die gegevens wordt zo veel mogelijk vermeden. Daar waar de wet restricties of verplichtingen oplegt met betrekking tot bewaar- en archieftermijnen worden die gevolgd.

RealiseertKomt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk (ROSA)
Details Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-ae3fc0b0-39a7-4f66-93ed-ec74cdf0307f
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-ae3fc0b0-39a7-4f66-93ed-ec74cdf0307f
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk