Basisregistratie onderwijsvolgers

Uit ROSA Wiki
Id-aa9a0deb-d197-465d-b7c4-0c7f80e27181 /
Versie door 127.0.0.1 (Overleg) op 30 sep 2018 om 12:58 (SmartConnect import, batch-id = ROSA.xml-20180930123241)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > ApplicationComponents > Basisregistratie onderwijsvolgers
Overzicht
Type  : Referentiecomponent

GebruikersProcessenStandaardenGegevenssoortenBekende implementaties
View
ROSA
Het Basisregister Onderwijs (BRON) bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diplomagegevens van bekostigde instellingen in het voortgezet onderwijs en de sector beroeps- en volwasseneneducatie. Gekoppeld aan het onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer leveren de instellingen deze gegevens elektronisch aan bij DUO. DUO registreert ze in BRON. DUO levert de gegevens vervolgens door aan partijen die hier volgens de wet gebruik van mogen maken voor de uitvoering van hun taken. Voorbeelden zijn het ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten. BRON bevat de gegevens met teldatum 1 oktober van het betreffende schooljaar. Op 15 oktober moeten de scholen alle inschrijfgegevens hebben aangeleverd. Na 15 oktober worden alleen nog de mutaties doorgegeven. Op 1 juli maakt de accountantsverklaring de BRON-registratie definitief. Op basis hiervan stelt DUO de bekostiging vast voor het betreffende schooljaar. Zowel 15 oktober als 1 juli zijn relevante peildata voor de RMC-functie voor gemeenten. (ApplicationComponent) BRON ApplicationComponent Basisregistratie onderwijsvolgers BRON HO staat voor Basis Register Onderwijs (BRON) Hoger Onderwijs. BRON HO is een ketenproces waarbij de inschrijvingen en diploma's van studenten in het Hoger Onderwijs worden vastgelegd in registers bij DUO. Deze inschrijvingen en behaalde diploma's zijn de basis voor de bekostiging van de hoger onderwijsinstellingen. De gegevensuitwisseling gaat op basis van het persoonsgebonden nummer wat in veel gevallen het Burger Service Nummer (BSN) is. De gegevens die nodig zijn om onder andere de bekostiging vast te stellen, worden opgenomen in verschillende registers die DUO beheert. De belangrijkste registers zijn: * Onderwijsdeelname HO (OD-HO) * Onderwijsresultaten HO (OR-HO) (ApplicationComponent) BRON HO ApplicationComponent BRON MBO Het Basisregister Onderwijs bevat gegevens over de in- en uitschrijving van leerlingen, en over examens en diploma's. De gegevens in BRON worden gebruikt om te bekostigen, voor het uitoefenen van toezicht en om beleidsinformatie te genereren. (ApplicationComponent) BRON PO ApplicationComponent BRON VO Uitwisseling van doorstroomgegevens naar het vervolgonderwijs. (Requirement) Doorstroommonitor (DSM) Onderwijsspecifieke variant van de overheidsbrede afspraak Digikoppeling. Edukoppeling beschrijft de transactiestandaard voor elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs. (Requirement) Edukoppeling Transactiestandaard ApplicationService Registratie basisgegevens onderwijsv- olgers BusinessProcess Beheren sectorale basisgegevens BusinessProcess Voorbereiden doorstroomhalfprodu- cten RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 02-10-2018 16:08:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:08:20 CEST
Meer informatie
ROSA
ApplicationComponent Basisregistratie onderwijsvolge- rs BusinessProcess Beheren sectorale basisgegevens Het Basisregister Onderwijs (BRON) bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diplomagegevens van bekostigde instellingen in het voortgezet onderwijs en de sector beroeps- en volwasseneneducatie. Gekoppeld aan het onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer leveren de instellingen deze gegevens elektronisch aan bij DUO. DUO registreert ze in BRON. DUO levert de gegevens vervolgens door aan partijen die hier volgens de wet gebruik van mogen maken voor de uitvoering van hun taken. Voorbeelden zijn het ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten. BRON bevat de gegevens met teldatum 1 oktober van het betreffende schooljaar. Op 15 oktober moeten de scholen alle inschrijfgegevens hebben aangeleverd. Na 15 oktober worden alleen nog de mutaties doorgegeven. Op 1 juli maakt de accountantsverklaring de BRON-registratie definitief. Op basis hiervan stelt DUO de bekostiging vast voor het betreffende schooljaar. Zowel 15 oktober als 1 juli zijn relevante peildata voor de RMC-functie voor gemeenten. (ApplicationComponent) BRON Onderwijsspecifieke variant van de overheidsbrede afspraak Digikoppeling. Edukoppeling beschrijft de transactiestandaard voor elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs. (Requirement) Edukoppeling Transactiestand- aard ApplicationService Registratie basisgegevens onderwijsvolge- rs Uitwisseling van doorstroomgegevens naar het vervolgonderwijs. (Requirement) Doorstroommon- itor (DSM) BusinessProcess Voorbereiden doorstroomhalf- producten ServingRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship Deze svg is op 02-10-2018 16:08:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:08:20 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Basisregistratie onderwijsvolgers (ROSA)
Details Basisregistratie onderwijsvolgers
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-aa9a0deb-d197-465d-b7c4-0c7f80e27181
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-aa9a0deb-d197-465d-b7c4-0c7f80e27181
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Basisregistratie onderwijsvolgers