Referentie component

Uit ROSA Wiki
Id-a3547c2a-8bcf-4c29-9441-d877cf2051be
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > ApplicationComponents > Referentie component
Overzicht
Een referentiecomponent is een conceptueel systeem dat een verzameling van functionaliteiten biedt (implementeert) en processen en functies in keten of organisatie ondersteunt.

Attributen

  • Type=Referentiecomponent
Type  : Metamodel


Meer informatie
ROSA
Een referentiecomponent is een conceptueel systeem dat een verzameling van functionaliteiten biedt (implementeert) en processen en functies in keten of organisatie ondersteunt. ==Attributen== * Type=Referentiecomponent (ApplicationComponent) Referentie component Een applicatie is een concrete implementatie van een of meer referentiecomponenten. ==Attributen== * Type=Applicatie * Toelichting * Toepassingsgebied * Werkingsgebied * Eigenaar * Externe verwijzing (ApplicationComponent) Applicatie Een functionaliteit is een complete basisfunctie die relevant is voor business / eindgebruiker. (ApplicationService) Functionaliteit BusinessProcess Bedrijfsproces Grouping Ontwerpgebied Een Ketenproces is een generieke weergave van hoe de samenwerking tussen partijen in de onderwijsketen is vormgegeven. Een ketenproces geeft inzicht in: - rollen en verantwoordelijkheden - zeggenschappen ten aanzien van gegevens - gebruikte referentiecomponenten en afspraken - wet en regelgeving (indien van toepassing) (BusinessInteraction) Ketenproces Een Ketenfunctie beschrijft wat het onderwijsdomein doet, onafhankelijk van hoe (en door wie) het wordt uitgevoerd. Invulling van de ketenfuncties geschiedt via (keten)processen, waarbij in de regel verschillende actoren vanuit diverse rollen betrokken zijn. ==Attributen== * Toelichting (BusinessFunction) Ketenfunctie RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 02-10-2018 16:05:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:05:27 CEST


Komt voor in
Views
Relaties
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Referentie component (ROSA)
Details Referentie component
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-a3547c2a-8bcf-4c29-9441-d877cf2051be
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-a3547c2a-8bcf-4c29-9441-d877cf2051be
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Referentie component