Datawarehouse sectorregisters

Uit ROSA Wiki
Id-a311b984-81db-440c-a7b7-0a8c213597bb
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > ApplicationComponents > Datawarehouse sectorregisters
Overzicht
Het datawarehouse heeft tot doel om basisgegevens uit verschillende sectorale registers te integreren, verrijken en consolideren. Hiermee ontstaat eenmalige gegevensopslag van beleidsgegevens die voor veel verschillende doeleinden hergebruikt kunnen worden.
Type  : Referentiecomponent

GebruikersProcessenStandaardenGegevenssoortenBekende implementaties
View
ROSA
Het datawarehouse heeft tot doel om basisgegevens uit verschillende sectorale registers te integreren, verrijken en consolideren. Hiermee ontstaat eenmalige gegevensopslag van beleidsgegevens die voor veel verschillende doeleinden hergebruikt kunnen worden. (ApplicationComponent) Datawarehouse sectorregisters Uitwisseling van doorstroomgegevens naar het vervolgonderwijs. (Requirement) Doorstroommonitor (DSM) Datamart met (door)stroominformatie van onderwijsvolgers (ApplicationComponent) Datamart Stromen BusinessProcess Halfproducten maken BusinessProcess Voorbereiden doorstroomhalfprodu- cten Halfproducten worden gebruikt bij de berekening van [[eindproducten]], zoals horizontale-verantwoordingsindicatoren en doorstroomrapportages. (BusinessObject) Halfproducten 'Derden' is een verzamelnaam voor partijen die betrokken zijn bij een ketenproces, en die een te talrijke of te heterogene groep vormen om elke partij apart te benoemen. (BusinessRole) Derden De registerhouder is verantwoordelijk voor het beheer van de sectorale basisregisters (BusinessRole) Registerhouder BusinessRole Toezichthouder InfluenceRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship Deze svg is op 02-10-2018 16:04:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:04:40 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Datawarehouse sectorregisters (ROSA)
Details Datawarehouse sectorregisters
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-a311b984-81db-440c-a7b7-0a8c213597bb
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-a311b984-81db-440c-a7b7-0a8c213597bb
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Datawarehouse sectorregisters