Onderwijsidentiteit

Uit ROSA Wiki
Id-896b59a5-a009-4506-bbae-916f329d021d
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Onderwijsidentiteit
Overzicht
Een onderwijsvolger wordt in administraties en processen van onderwijsinstellingen geïdentificeerd aan de hand van een onderwijsidentiteit
Implicaties  : Dit is een nummer dat éénmalig aan een leerling onderwijsvolger wordt toegekend en dat zijn/haar hele lerende leven hetzelfde blijft.
Stelling  : Een onderwijsvolger wordt in administraties en processen van onderwijsinstellingen geïdentificeerd aan de hand van een onderwijsidentiteit
Type  : Afgeleid principe

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
Een onderwijsvolger wordt in administraties en processen van onderwijsinstellingen geïdentificeerd aan de hand van een onderwijsidentiteit (Principle) Onderwijsidenti- teit Het onderwijsdomein gebruikt voor identificatie, authenticatie één gemeenschappelijk IAA-stelsel (Principle) Een gemeenschappe- lijk IAA-stelsel Waar onderwijsprocessen dit vereisen, wordt de onderwijsidentiteit gebruikt om een onderwijsvolger te identificeren (Requirement) Gebruik onderwijsidenti- teit waar nodig Waar het gebruik vande onderwijsidentiteit in onderwijsprocessen niet noodzakelijk is, wordt buiten onderwijsinstellingen de onderwijsvolger geïdentificeerd aan de hand van een pseudoniem. (Requirement) Gebruik pseudoniem waar mogelijk De kwaliteit van de identiteiten wordt geborgd door een kwaliteitssysteem. (Requirement) Kwaliteitsborgi- ng van identiteiten Identiteiten worden uitgegeven bij onderwijsinstellingen, in communicatie met een centrale functie ("nummergenerator") om uniciteit en betekenisloosheid te regelen, alsmede een registratie in een nummervertaalvoorziening. (Requirement) Identiteituitgifte- bij onderwijsinstell- ingen IAA heeft betrekking op Identificatie, Authenticatie en Autorisatie ten behoeven van toegang en distributie in de onderwijsketens. Doelen en principes in dit ontwerpgebied en de daarvan afgeleide ontwerpkaders helpen projecten bij het vinden van aansluiting op de onderwijsbrede IAA-architectuur. (Grouping) IAA AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 20-01-2019 17:12:46 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 20-01-2019 17:12:46 CET


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Onderwijsidentiteit (ROSA)
Details Onderwijsidentiteit
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-896b59a5-a009-4506-bbae-916f329d021d
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-896b59a5-a009-4506-bbae-916f329d021d
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Onderwijsidentiteit