Afspeelomgeving digitaal leermateriaal

Uit ROSA Wiki
Id-854abdd5-f84e-4345-8ed7-b0c2d3e34447
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > ApplicationComponents > Afspeelomgeving digitaal leermateriaal
Overzicht
Een omgeving voor de onderwijsvolger waar een digitaal leermiddel in wordt afgespeeld. Kan een Elektronische Leeromgeving (ELO) zijn.
Type  : Referentiecomponent

GebruikersProcessenStandaardenGegevenssoortenBekende implementaties
Meer informatie
ROSA
Examineren toetsen oefenen
Tool waarmee oefeningen, toetsen, examens kunnen worden afgenomen en waarmee responses kunnen worden vastgelegd. Extra features: - beveiligd tegen stroomuitval - beveiligd netwerk - beveiligd tegen additionele software opstarten Dit bouwblok biedt de volgende diensten: Stellen van vragen Vastleggen van (gefixeerde) antwoorden Loggen van de handelingen van een kandidaat tijdens het examen Controleren en bewaken van de afname (dashboard) Verslaglegging van een examen (proces-verbaal) Het vastleggen van gegevens over de examenafname (welke kandidaat heeft wanneer, in welke locatie, voor welk vak, welke examenversie gedaan). DUO Informatie-architectuur examens (ApplicationComponent) Afspeelomgevin- g digitaal leermateriaal Uitvoeren van het besluit van de Commissie van Beroep of andere instantie van beroep. (BusinessProcess) Het verwerken van beroep en bezwaar t.a.v. vastgestelde resultaten Het proces verbaal, het materiaal, de afnameongeving en het analyseproces onderzoeken en vaststellen of de examenafname en bepaling van het resultaat reglementair was (BusinessProcess) Vaststellen dat resultaten correct en op de juiste manier tot stand zijn gekomen Dit bouwblok biedt de volgende diensten: afnamen op de dag zelf vrij te geven, het one time password (OTP) op te vragen de afname te begeleiden door: Indien nodig de afnames centraal te starten De afname tijdelijk te staken Kandidaten te verhuizen naar nieuwe afnamedevice Een afname te blokkeren Een afname na blokkade weer vrij te geven Opmaken van een proces verbaal. (Facet) Stellen van vragen Vastleggen van (gefixeerde) antwoorden Loggen van de handelingen van een kandidaat tijdens het examen Controleren en bewaken van de afname (dashboard) Verslaglegging van een examen (proces-verbaal) Het vastleggen van gegevens over de examenafname (welke kandidaat heeft wanneer, in welke locatie, voor welk vak, welke examenversie gedaan). (DUO Informatie-architectuur examens) (ApplicationComponent) Digitaal toetssysteem Verzameling van technische en organisatorische maatregelen om de afname van toetsen, oefeningen of examens vrij van ongewenste externe invloeden te laten plaatsvinden (ApplicationService) Beveiliging afspeelomgevin- g Proces om het afnemen van toetsen vrij van ongewenste externe invloeden te laten plaatsvinden. (BusinessProcess) Veilig en correct afnemen van toets of examen ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 22 February 2018 14:26:30 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2017 XL&Knowledge. ArchiMedes 22 February 2018 14:26:30 CET


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Afspeelomgeving digitaal leermateriaal
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-854abdd5-f84e-4345-8ed7-b0c2d3e34447
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-854abdd5-f84e-4345-8ed7-b0c2d3e34447
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Afspeelomgeving digitaal leermateriaal