BRON PO

Uit ROSA Wiki
Id-638b8983-5bc7-4fdf-b3e2-b36489acedec
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Het Basisregister Onderwijs bevat gegevens over de in- en uitschrijving van leerlingen, en over examens en diploma's. De gegevens in BRON worden gebruikt om te bekostigen, voor het uitoefenen van toezicht en om beleidsinformatie te genereren.
Toelichting  : 
Eigenaar  : DUO
Doelgroep  : Scholen,DUO/OCW
Werkingsgebied  : Sector PO
Toepassingsgebied  : Leerlingadminsitratie, registers
Type  : Applicatie
Governance  : Aparte governance, met een regieplatform waarin OCW, Inspectie en sectorraden vertegenwoordigd zijn.

Soort applicatieProcessenKetenprocessen
Van toepassing zijnde standaardenVoldoet aan


Meer informatie
ROSA
Het Basisregister Onderwijs bevat gegevens over de in- en uitschrijving van leerlingen, en over examens en diploma's. De gegevens in BRON worden gebruikt om te bekostigen, voor het uitoefenen van toezicht en om beleidsinformatie te genereren. (ApplicationComponent) BRON PO Het Basisregister Onderwijs (BRON) bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diplomagegevens van bekostigde instellingen in het voortgezet onderwijs en de sector beroeps- en volwasseneneducatie. Gekoppeld aan het onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer leveren de instellingen deze gegevens elektronisch aan bij DUO. DUO registreert ze in BRON. DUO levert de gegevens vervolgens door aan partijen die hier volgens de wet gebruik van mogen maken voor de uitvoering van hun taken. Voorbeelden zijn het ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten. BRON bevat de gegevens met teldatum 1 oktober van het betreffende schooljaar. Op 15 oktober moeten de scholen alle inschrijfgegevens hebben aangeleverd. Na 15 oktober worden alleen nog de mutaties doorgegeven. Op 1 juli maakt de accountantsverklaring de BRON-registratie definitief. Op basis hiervan stelt DUO de bekostiging vast voor het betreffende schooljaar. Zowel 15 oktober als 1 juli zijn relevante peildata voor de RMC-functie voor gemeenten. (ApplicationComponent) BRON SpecializationRelationship Deze svg is op 30-09-2018 15:24:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 30-09-2018 15:24:02 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details BRON PO
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-638b8983-5bc7-4fdf-b3e2-b36489acedec
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-638b8983-5bc7-4fdf-b3e2-b36489acedec
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : BRON PO