OCW Taxonomie

Uit ROSA Wiki
Id-54e9d962-7688-4f1a-91a9-75ce4f021116
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
De OCW Taxonomie ondersteunt de uitwisseling van financiële verantwoordingsgegevens tussen bevoegd gezagen (besturen) van scholen en het ministerie van OC&W.
Type  : Standaard
Werkingsgebied  : Sector PO,Sector VO,Sector BVE,Sector HO
Beheerder  : Edustandaard
Toelichting  : OCW Taxonomie is de basis voor het vastleggen en uitwisselen van gegevens in de verantwoordingsketen voor het onderwijs, met gebruik van SBR/XBRL als onderliggende standaarden. Het gebruik van de taxonomie bij gegevensuitwisseling zorgt ervoor dat verantwoordingsinformatie volgens een vaste vorm en structuur wordt aangeboden. De betekenis en kwaliteit van de individuele gegevenselementen is hiermee gestandaardiseerd en voor de gehele verantwoordingsketen eenduidig vastgelegd.
Externe verwijzing  : https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/ocw-taxonomie/

KetenfunctiesKetenprocessenGegevenssoorten
Van toepassing opWordt toegepast door


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • OCW Taxonomie (ROSA)
Details OCW Taxonomie
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-54e9d962-7688-4f1a-91a9-75ce4f021116
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-54e9d962-7688-4f1a-91a9-75ce4f021116
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : OCW Taxonomie