Onderwijsinstelling

Uit ROSA Wiki
Id-24cf1510-67f4-4acb-a5a1-7ecacb1e5a72 /
Versie door 127.0.0.1 (Overleg) op 30 sep 2018 om 11:54 (SmartConnect import, batch-id = ROSA.xml-20180930123241)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessRoles > Onderwijsinstelling


Meer informatie
ROSA
BusinessRole Onderwijsinstell- ing Vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen is bereikbaar via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen (BusinessActor) Inspectie van het Onderwijs Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnenzelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie BusinessRole Wettelijke vertegenwoordi- ger onderwijsvolge- r BusinessRole Sectorale onderwijsonder- steunende organisaties BusinessRole Onderwijsvolge- r huiswerkbegeleidingsbureau, varierend van bijbane voor scholieren tot professionele bureaus (BusinessRole) Bureau huiswerkbegele- iding De ontvangende instelling is de [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven. (BusinessRole) Ontvangende instelling BusinessRole Softwarelevera- ncier BusinessRole Distributeur BusinessRole ICT leverancier De toetsontwikkelaar is verantwoordelijk voor de constructie van een toets in opdracht van de toetseigenaar. (BusinessRole) Toetsontwikkel- aar BusinessRole Uitgever Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent Onderwijs-ondersteunend personeel (BusinessRole) Ondersteunend personeel BusinessActor CITO De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO BusinessRole Samenwerkings- verband passend onderwijs Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. (BusinessRole) Sectorraad Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE). (BusinessRole) VVE Kinderopvangor- ganisatie Gemeentelijke leerplichtambtenaren (BusinessRole) Bureau leerplicht Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdbescherming; jeugdhulp, centrum jeugd en gezin, onderwijsachterstanden/VVE, (BusinessRole) Zorgaanbieder 'Derden' is een verzamelnaam voor partijen die betrokken zijn bij een ketenproces, en die een te talrijke of te heterogene groep vormen om elke partij apart te benoemen. (BusinessRole) Derden Instellingen kunnen met een toelichting bepaalde cijfers en feiten verklaren of verduidelijken (BusinessObject) Indicatortoelich- ting BusinessProcess Leermiddelen variëren Deelnamegegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens deelname]] (BusinessObject) Aanvullende deelnamegegev- ens BusinessRole VO-instelling Persoonsgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens persoon BusinessRole PO-instelling BusinessProcess Waarborgen onderwijskwalit- eit BusinessProcess Beheren interne gegeve- nsverzamelinge- n BusinessProcess Leermiddelen gebruiken BusinessProcess Toelichten indicatoren Resultaatgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens resultaat BusinessProcess Berekenen decentrale indicatoren Gegevens over de beschikbaarheid van personele resources t.b.v planning en matching. (BusinessObject) Beschikbaarheid- sgegevens personele resources BusinessObject Aankoppelpunt BusinessObject Leermiddelen BusinessProcess Vaststellen onderwijs(zorg)- aanbod Decentrale indicatoren zijn indicatoren waarvan de invulling door instellingen zelf wordt verzorgd. (BusinessObject) Decentrale indicatoren BusinessRole MBO-instelling De latende instelling is de laatste [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] een opleiding heeft gevolgd. (BusinessRole) Latende instelling BusinessProcess Leermiddelenbe- leid opstellen BusinessProcess Leermiddelen beschikbaar stellen BusinessProcess Verantwoorden DataObject Afleveradres Het onderwijsveld bestaat uit de verschillende onderwijssectoren ([[PO]], [[VO]], [[BVE]], [[HO]]) en [[voorschoolse educatie]]. (BusinessCollaboration) Onderwijsveld Meetbaar fenomeen met een signalerende functie (BusinessObject) Indicatoren Deelnamegegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens deelname Resultaatgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens resultaat]] (BusinessObject) Aanvullende resultaatgegeve- ns BusinessProcess Leermiddelen selecteren BusinessRole HO-instelling BusinessProcess Verzorgen van onderwijs Persoonsgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens persoon]] (BusinessObject) Aanvullende persoonsgegev- ens AssociationRelationship 1 AssociationRelationship 1 AssociationRelationship 1 AssociationRelationship 11 AssociationRelationship 11 AssociationRelationship 12 AssociationRelationship 12 AssociationRelationship 13 AssociationRelationship 13 AssociationRelationship 14 AssociationRelationship 14 AssociationRelationship 15 AssociationRelationship 15 AssociationRelationship 16 AssociationRelationship 16 AssociationRelationship 17 AssociationRelationship 17 AssociationRelationship 18 AssociationRelationship 18 AssociationRelationship 19 AssociationRelationship 19 AssociationRelationship 19 AssociationRelationship 2 AssociationRelationship 2 AssociationRelationship 20 AssociationRelationship 21 AssociationRelationship 3 AssociationRelationship 3 AssociationRelationship 4 AssociationRelationship 4 AssociationRelationship 5 AssociationRelationship 5 AssociationRelationship 6 AssociationRelationship 7 AssociationRelationship 7, 10 AssociationRelationship 8 AssociationRelationship 8 AssociationRelationship 9 AssociationRelationship 9 AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship AccessRelationship RW AssignmentRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 16-01-2019 20:54:42 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-01-2019 20:54:42 CET


Komt voor in
Relaties
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Onderwijsinstelling (ROSA)
Details Onderwijsinstelling
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : Id-24cf1510-67f4-4acb-a5a1-7ecacb1e5a72
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-24cf1510-67f4-4acb-a5a1-7ecacb1e5a72
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Onderwijsinstelling