Basisregister onderwijs

Uit ROSA Wiki
Id-192f5f62-b46e-4379-9fd0-097f7f7e90aa
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > ApplicationComponents > Basisregister onderwijs
Overzicht
Het Basisregister Onderwijs (BRON) bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diplomagegevens van bekostigde instellingen in het voortgezet onderwijs en de sector beroeps- en volwasseneneducatie. Gekoppeld aan het onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer leveren de instellingen deze gegevens elektronisch aan bij DUO. DUO registreert ze in BRON.

DUO levert de gegevens vervolgens door aan partijen die hier volgens de wet gebruik van mogen maken voor de uitvoering van hun taken. Voorbeelden zijn het ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten.

BRON bevat de gegevens met teldatum 1 oktober van het betreffende schooljaar. Op 15 oktober moeten de scholen alle inschrijfgegevens hebben aangeleverd. Na 15 oktober worden alleen nog de mutaties doorgegeven. Op 1 juli maakt de accountantsverklaring de BRON-registratie definitief. Op basis hiervan stelt DUO de bekostiging vast voor het betreffende schooljaar. Zowel 15 oktober als 1 juli zijn relevante peildata voor de RMC-functie voor gemeenten.

Type  : Referentiecomponent

GebruikersProcessenStandaardenGegevenssoortenBekende implementatiesKomt voor in
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Basisregister onderwijs (ROSA)
Details Basisregister onderwijs
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-192f5f62-b46e-4379-9fd0-097f7f7e90aa
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-192f5f62-b46e-4379-9fd0-097f7f7e90aa
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Basisregister onderwijs