Id-0f7f17fb-b527-4a22-bd5a-7a461ebffa4a

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Horizontaal verantwoorden (referentiecomponenten en standaarden) > Verbindingslijnen > Id-0f7f17fb-b527-4a22-bd5a-7a461ebffa4a
ArchiMate-verbindingslijn Id-0f7f17fb-b527-4a22-bd5a-7a461ebffa4a
Verbindingslijn-id  : Id-0f7f17fb-b527-4a22-bd5a-7a461ebffa4a
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Horizontaal verantwoorden (referentiecomponenten en standaarden)
ArchiMate-relatie  : Onderwijsinstelling => Toelichten indicatoren (AssignmentRelationship)
Vanaf vorm  : Id-e7ad16a6-2e89-488b-9e06-e315f2fe0ccb (Onderwijsinstelling)
Naar vorm  : Id-966ef89a-db35-416d-b6b9-8bf6d14c37da (Toelichten indicatoren)
Z-coördinaat  : 40
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :