Id-0c392a90-6af5-486c-9431-139bf5ad50e8: verschil tussen versies

Uit ROSA Wiki
Id-0c392a90-6af5-486c-9431-139bf5ad50e8
Ga naar: navigatie, zoeken
(SmartConnect import (ROSA.xml-20180220151239))
 
(SmartConnect import, batch-id = ROSA.xml-20180930123241)
 
Regel 1: Regel 1:
 
{{#element:
 
{{#element:
 
|Elementtype=ArchiMateView
 
|Elementtype=ArchiMateView
|Paginanaam=id-0c392a90-6af5-486c-9431-139bf5ad50e8
+
|Paginanaam=Id-0c392a90-6af5-486c-9431-139bf5ad50e8
 
|ImportSource=ArchiMate
 
|ImportSource=ArchiMate
 
|ArchiMateVersion=3.0
 
|ArchiMateVersion=3.0
Regel 7: Regel 7:
 
|Label_nl=Metamodel
 
|Label_nl=Metamodel
 
|LabelLanguages=nl
 
|LabelLanguages=nl
 +
|Label=Metamodel
 
|Documentation_nl=Onderwijspartijen (onder andere sectorraden, OCW, ketenpartijen, Surf, Kennisnet) formuleren beleid en doelstellingen (uitspraken) om na te streven, hieronder vallen bijvoorbeeld (lange termijn) beleidsplannen.   
 
|Documentation_nl=Onderwijspartijen (onder andere sectorraden, OCW, ketenpartijen, Surf, Kennisnet) formuleren beleid en doelstellingen (uitspraken) om na te streven, hieronder vallen bijvoorbeeld (lange termijn) beleidsplannen.   
 
De architectuur bevat principes die in lijn zijn met dit beleid en doelstelling, waarmee consistentie en samenhang in de keten wordt nagestreefd.  
 
De architectuur bevat principes die in lijn zijn met dit beleid en doelstelling, waarmee consistentie en samenhang in de keten wordt nagestreefd.  
Regel 21: Regel 22:
 
Ketenpartijen leveren en maken gebruik van ketenfuncties en -processen vanuit de rol die ze hebben.
 
Ketenpartijen leveren en maken gebruik van ketenfuncties en -processen vanuit de rol die ze hebben.
 
|DocumentationLanguages=nl
 
|DocumentationLanguages=nl
 +
|Documentation=Onderwijspartijen (onder andere sectorraden, OCW, ketenpartijen, Surf, Kennisnet) formuleren beleid en doelstellingen (uitspraken) om na te streven, hieronder vallen bijvoorbeeld (lange termijn) beleidsplannen. 
 +
De architectuur bevat principes die in lijn zijn met dit beleid en doelstelling, waarmee consistentie en samenhang in de keten wordt nagestreefd.
 +
Ontwerpkaders en standaarden (samen: afspraken) zijn in lijn met de principes en bepalen de set aan voorschriften waar functionaliteiten, referentiecomponenten en applicaties aan moeten voldoen.
 +
Ontwerpkaders zijn verzamelingen van maatregelen op een bepaald gebied, die aangeven hoe informatiesystemen en informatieuitwisseling op dit gebied ingericht zou moeten worden.
 +
Standaarden zijn precieze beschrijvingen waar applicaties of informatie (gegevens) aan moeten voldoen voor succesvolle uitwisseling in de keten.
 +
 +
Functionaliteiten zijn complete basis functies die relevant zijn voor business / eindgebruiker
 +
Referentiecomponenten (aka bouwstenen) zijn conceptuele systemen die verzamelingen van functionaliteit implementeren en processen en functies in keten of organisatie ondersteunen.
 +
Applicaties zijn concrete implementaties van referentiecomponenten, die al dan niet voldoen aan de gestelde afspraken.
 +
 +
Referentiegegevenssoort is een conceptueel gegevenselement dat gelezen en geschreven wordt door functies of processen in de keten, en gerelateerd is aan KOI.
 +
 +
Ketenpartijen leveren en maken gebruik van ketenfuncties en -processen vanuit de rol die ze hebben.
 
|Semantictitle=Metamodel
 
|Semantictitle=Metamodel
|Occurs in model=id-316838d5-7351-46de-9071-f4ba8175825c
+
|Occurs in model=Id-316838d5-7351-46de-9071-f4ba8175825c
 
}}
 
}}

Huidige versie van 30 sep 2018 om 12:40

ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Metamodel


Overzicht
Grouping Ontwerpgebied Een Afspraak is een concrete (ketenbreed) overeengekomen uitspraak waar alle partijen die zich comitteren aan ROSA zich aan houden. Afspraken hebben concreet de vorm van ontwerpkaders of standaarden. Afspraken zijn in lijn met de principes en bepalen de set aan voorschriften waar functionaliteiten, referentiecomponenten en applicaties aan moeten voldoen. Een architectuurscan zal gerealiseerde applicaties en gegevenssets vergelijken met de toepasselijke afspraken. (Requirement) Afspraak Een Ontwerpkader is een maatregel op een bepaald gebied, die aangeeft hoe informatiesystemen en informatieuitwisseling op dit gebied ingericht zou moeten worden om aan de doelen en principes van ROSA te voldoen. ==Attributen== * Stelling * Rationale * Implicaties * Toepassingsgebied (Requirement) Ontwerpkader Standaarden helpen uitwisseling van gegevens tussen systemen makkelijker, sneller en vollediger te maken. Door binnen het veld de zelfde standaarden te gebruiken, wordt deze uitwisseling efficiënter. ==Attributen== * Toelichting * Externe verwijzing * Beheerder * Werkingsgebied * Toepassingsgebied (Requirement) Standaard De architectuur bevat principes die in lijn zijn met beleid en doelstelling, waarmee consistentie en samenhang in de keten wordt nagestreefd. ==Attributen== * Stelling * Rationale * Implicaties * Toepassingsgebied (Principle) Principe Het beleid en de doelstellingen die geformuleerd zijn door onderwijspartijen (onder andere sectorraden, OCW, ketenpartijen, Surf, Kennisnet). Hieronder vallen bijvoorbeeld (lange termijn) beleidsplannen en doelstellingen, op gebieden zoals standaardisatie en privacy bescherming. Beleid en doelstellingen zijn in lijn met de (lange termijn) visie van de respectievelijke organisaties en voldoen aan (implementeren) wetgeving. Concrete uitwerkingen van beleid en doelstellingen zijn afspraken zoals standaarden en ontwerpkaders. ==Attributen== * Stelling * Rationale * Implicaties * Toepassingsgebied (Goal) Beleid en doelstellingen Een Ketenfunctie beschrijft wat het onderwijsdomein doet, onafhankelijk van hoe (en door wie) het wordt uitgevoerd. Invulling van de ketenfuncties geschiedt via (keten)processen, waarbij in de regel verschillende actoren vanuit diverse rollen betrokken zijn. ==Attributen== * Toelichting (BusinessFunction) Ketenfunctie Een Ketenproces is een generieke weergave van hoe de samenwerking tussen partijen in de onderwijsketen is vormgegeven. Een ketenproces geeft inzicht in: - rollen en verantwoordelijkheden - zeggenschappen ten aanzien van gegevens - gebruikte referentiecomponenten en afspraken - wet en regelgeving (indien van toepassing) (BusinessInteraction) Ketenproces BusinessProcess Bedrijfsproces Een referentiegegevenssoort is een conceptueel gegevenselement dat gelezen en geschreven wordt door functies of processen in de keten. Referentiegegevens zijn gerelateerd aan KOI begrippen. ==Attributen== * Voorbeeld * Toelichting (BusinessObject) Referentie gegevenssoort ==Attributen== * Voorbeeld * Toelichting (DataObject) Gegevens BusinessCollaboration Werkingsgebied ==Attributen== * Externe verwijzing (BusinessActor) Ketenpartij BusinessRole Rol Een functionaliteit is een complete basisfunctie die relevant is voor business / eindgebruiker. (ApplicationService) Functionaliteit Een referentiecomponent is een conceptueel systeem dat een verzameling van functionaliteiten biedt (implementeert) en processen en functies in keten of organisatie ondersteunt. ==Attributen== * Type=Referentiecomponent (ApplicationComponent) Referentie component Een applicatie is een concrete implementatie van een of meer referentiecomponenten. ==Attributen== * Type=Applicatie * Toelichting * Toepassingsgebied * Werkingsgebied * Eigenaar * Externe verwijzing (ApplicationComponent) Applicatie ==Attributen== * Definitie * Toelichting * Voorbeeld (BusinessObject) KOI Begrip Driver Wet en regelgeving Driver Visie Een zeggenschap beschrijft wat een ketenpartij met een referentiegegevenssoort mag doen. Om te bepalen wie binnen de onderwijsketen wat met welke gegevens mag (of moet) doen, ligt het voor de hand om uit te gaan van een 'eigenaarschap' van gegevens. Een formeel (juridisch) eigenaarschap van gegevens bestaat echter niet. Bovendien zullen vanuit verschillende rollen verschillende partijen 'iets' met gegevens moeten doen - een absoluut eigenaarschap is dus, los van de juridische context, uitgesloten. Om invulling te geven aan de vraag ´wie doet wat met welke onderwijsgegevens?´ maken we daarom onderscheid in zeggenschappen die partijen kunnen hebben over verschillende gegevens. (Constraint) Zeggenschap InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AccessRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AccessRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship AccessRelationship ServingRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship AssociationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AccessRelationship RW AssociationRelationship Deze svg is op 18-10-2018 15:41:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 18-10-2018 15:41:37 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie
Onderwijspartijen (onder andere sectorraden, OCW, ketenpartijen, Surf, Kennisnet) formuleren beleid en doelstellingen (uitspraken) om na te streven, hieronder vallen bijvoorbeeld (lange termijn) beleidsplannen.

De architectuur bevat principes die in lijn zijn met dit beleid en doelstelling, waarmee consistentie en samenhang in de keten wordt nagestreefd. Ontwerpkaders en standaarden (samen: afspraken) zijn in lijn met de principes en bepalen de set aan voorschriften waar functionaliteiten, referentiecomponenten en applicaties aan moeten voldoen. Ontwerpkaders zijn verzamelingen van maatregelen op een bepaald gebied, die aangeven hoe informatiesystemen en informatieuitwisseling op dit gebied ingericht zou moeten worden. Standaarden zijn precieze beschrijvingen waar applicaties of informatie (gegevens) aan moeten voldoen voor succesvolle uitwisseling in de keten.

Functionaliteiten zijn complete basis functies die relevant zijn voor business / eindgebruiker Referentiecomponenten (aka bouwstenen) zijn conceptuele systemen die verzamelingen van functionaliteit implementeren en processen en functies in keten of organisatie ondersteunen. Applicaties zijn concrete implementaties van referentiecomponenten, die al dan niet voldoen aan de gestelde afspraken.

Referentiegegevenssoort is een conceptueel gegevenselement dat gelezen en geschreven wordt door functies of processen in de keten, en gerelateerd is aan KOI.

Ketenpartijen leveren en maken gebruik van ketenfuncties en -processen vanuit de rol die ze hebben.


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBD


Elementen in deze view

ApplicationComponent

ApplicationService

BusinessActor

BusinessCollaboration

BusinessFunction

BusinessInteraction

BusinessObject

BusinessProcess

BusinessRole

Constraint

DataObject

Driver

Goal

Grouping

Principle

Requirement


Details Metamodel
View-id  : Id-0c392a90-6af5-486c-9431-139bf5ad50e8
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Metamodel