Onderwijs serviceregister

Uit ROSA Wiki
Id-06fde2fa-697c-417d-b227-b672c5d9fabe /
Versie door 127.0.0.1 (Overleg) op 16 jan 2019 om 19:19 (SmartConnect import, batch-id = 20190116 ROSA.xml-20190116181651)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > ApplicationComponents > Onderwijs serviceregister
Overzicht
Type  : Referentiecomponent

GebruikersProcessenStandaardenGegevenssoortenBekende implementaties
View
ROSA
ApplicationComponent Serviceregister ApplicationComponent Onderwijs serviceregister Het onderwijsveld bestaat uit de verschillende onderwijssectoren ([[PO]], [[VO]], [[BVE]], [[HO]]) en [[voorschoolse educatie]]. (BusinessCollaboration) Onderwijsveld Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. (BusinessFunction) Informatieverwerkin- g Identificatie is het kenbaar maken van de identiteit van een gebruiker (personen, organisaties of IT-voorzieningen) . De identiteit wordt gebruikt om de gebruiker toegang te geven tot informatie. (BusinessFunction) Identificatie en toegang Terugdringen van administratieve lasten in het onderwijs (Goal) Terugdringen administratieve lasten Het onderwijsdomein gebruikt voor identificatie, authenticatie één gemeenschappelijk IAA-stelsel (Principle) Een gemeenschappelijk IAA stelsel Informatie over wie services waar aanbiedt en wie daar gebruik van mogen maken, wordt samenhangend beschikbaar gesteld. (Requirement) Serviceinformatie wordt samenhangend beschikbaar gesteld De gemeenschappelijke IAA-infrastructuur is veilig en betrouwbaar, conform afsprakenstelsel (Principle) Veilige IAA-infrastructuur conform afsprakenstelsel Het onderwijsdomein beschermt de privacy op basis van dataminimalisatie, reductie van koppelbaarheid en user consent (Goal) Privacy by design We streven ernaar dat gegevens binnen het onderwijsdomein steeds op één plaats worden geregistreerd en van daaruit op andere plaatsen worden hergebruikt. (Principle) Eenmalige registratie meervoudig gebruik ApplicationComponent Mandateringsvoorzie- ning ApplicationService Mandatering ApplicationService Beschikbaar stellen servicecatalogus Grouping Alle ketenprocessen Het WIE WAT WAAR in het onderwijs. (Requirement) RIO Informatiemodel BusinessObject Aankoppelpunt DataObject Dienst DataObject Dienstaanbieder DataObject Afleveradres Schoolbestuur (BusinessObject) Bevoegd gezag Een Onderwijsinstelling is een [[Onderwijsorganisatie]] die door een Bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs (BusinessObject) Onderwijsinstelling (KOI) Een door een rechtspersoon aangestuurde groep personen die onderwijs gerelateerde zaken uitvoeren. (BusinessObject) Onderwijsorganisatie ==Attributen== * Externe verwijzing (BusinessActor) Ketenpartij BusinessRole Onderwijsinstelling De registerhouder is verantwoordelijk voor het beheer van de sectorale basisregisters (BusinessRole) Registerhouder Deze zeggenschap bepaalt welke partij in een ketenproces bepaalde gegevens beschikbaar stelt. Vanuit het principe Eenmalige registratie meervoudig gebruik zou voor elke gegevenssoort steeds één en slechts één partij de bron van gegevens moeten zijn. Staande praktijk en wettelijke bepalingen maken echter dat gegevens nog vaak op verschillende plaatsen geregistreerd worden en (dus) door verschillende partijen beschikbaar worden gesteld. (Constraint) Beschikbaar stellen Deze zeggenschap bepaalt welke partij de bevoegdheid heeft om gegevens aan te (laten) passen. (Constraint) Corrigeren en bijwerken Deze zeggenschap bepaalt welke partij bepaalde gegevens registreert ten behoeven van de keten. Zie ook de opmerking over meervoudige registratie bij Beschikbaar stellen. (Constraint) Registreren Deze zeggenschap bepaalt welke partij de bevoegdheid heeft om gegevens te vernietigen. Vaak ligt aan de invulling van deze zeggenschap wettelijke bepalingen met betrekking tot bewaartermijnen ten grondslag. (Constraint) Vernietigen Deze zeggenschap bepaalt welke partij bepaalde gegevens registreert ten behoeven van de keten. Zie ook de opmerking over meervoudige registratie bij Beschikbaar stellen. (Constraint) Registreren Deze zeggenschap bepaalt welke partij de bevoegdheid heeft om gegevens aan te (laten) passen. (Constraint) Corrigeren en bijwerken Deze zeggenschap bepaalt welke partij de bevoegdheid heeft om gegevens te vernietigen. Vaak ligt aan de invulling van deze zeggenschap wettelijke bepalingen met betrekking tot bewaartermijnen ten grondslag. (Constraint) Vernietigen Deze zeggenschap bepaalt welke partij toestemming moet geven voordat bepaalde gegevens in de keten mogen worden uitgewisseld. (Constraint) Accorderen uitwisseling Deze zeggenschap bepaalt welke partij bepaalde gegevens registreert ten behoeven van de keten. Zie ook de opmerking over meervoudige registratie bij Beschikbaar stellen. (Constraint) Registreren Deze zeggenschap bepaalt welke partij de bevoegdheid heeft om gegevens aan te (laten) passen. (Constraint) Corrigeren en bijwerken Deze zeggenschap bepaalt welke partij toestemming moet geven voordat bepaalde gegevens in de keten mogen worden uitgewisseld. (Constraint) Accorderen uitwisseling ArchiMateNote NB de inzien - inwinnen zeggenschappen zijn voor de overzichtelijkheid niet in het diagram opgenomen. RealizationRelationship RealizationRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship AssociationRelationship n RealizationRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 17-01-2019 17:42:42 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 17-01-2019 17:42:42 CET
Meer informatie
ROSA
ApplicationComponent Onderwijs serviceregister De gemeenschappelijke IAA-infrastructuur is veilig en betrouwbaar, conform afsprakenstelsel (Principle) Veilige IAA infrastructuur conform afsprakenstelsel We streven ernaar dat gegevens binnen het onderwijsdomein steeds op één plaats worden geregistreerd en van daaruit op andere plaatsen worden hergebruikt. (Principle) Eenmalige registratie meervoudig gebruik Grouping Alle ketenprocessen Identificatie is het kenbaar maken van de identiteit van een gebruiker (personen, organisaties of IT-voorzieningen) . De identiteit wordt gebruikt om de gebruiker toegang te geven tot informatie. (BusinessFunction) Identificatie en toegang Het onderwijsveld bestaat uit de verschillende onderwijssectoren ([[PO]], [[VO]], [[BVE]], [[HO]]) en [[voorschoolse educatie]]. (BusinessCollaboration) Onderwijsveld ApplicationComponent Mandateringsvo- orziening BusinessObject Aankoppelpunt Het onderwijsdomein gebruikt voor identificatie, authenticatie één gemeenschappelijk IAA-stelsel (Principle) Een gemeenschappe- lijk IAA-stelsel Een door een rechtspersoon aangestuurde groep personen die onderwijs gerelateerde zaken uitvoeren. (BusinessObject) Onderwijsorgan- isatie Informatie over wie services waar aanbiedt en wie daar gebruik van mogen maken, wordt samenhangend beschikbaar gesteld. (Requirement) Serviceinformat- ie wordt samenhangend beschikbaar gesteld Het onderwijsdomein beschermt de privacy op basis van dataminimalisatie, reductie van koppelbaarheid en user consent (Goal) Privacy by design Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. (BusinessFunction) Informatieverw- erking Terugdringen van administratieve lasten in het onderwijs (Goal) Terugdringen administratieve lasten ApplicationComponent Serviceregister InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship RealizationRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship ? AccessRelationship R InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 17-01-2019 17:42:42 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 17-01-2019 17:42:42 CET


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Onderwijs serviceregister (ROSA)
Details Onderwijs serviceregister
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-06fde2fa-697c-417d-b227-b672c5d9fabe
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-06fde2fa-697c-417d-b227-b672c5d9fabe
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Onderwijs serviceregister