Jeugdmonitor

Uit ROSA Wiki
Id-03188608-975c-407c-a2ad-a158e1cd5705
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
De Jeugdmonitor is een samenvatting van informatie, op papier en op

internet, over de situatie van de jeugd in Nederland. De Jeugdmonitor is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden te informeren over de situatie van de jeugd.

Doelgroep  : Scholen,gemeenten
Werkingsgebied  : Sector PO,Sector VO,Gemeenten
Toelichting  : 
Externe verwijzing  : http://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/inlichtingen/
Eigenaar  : CBS
Type  : Applicatie
Toepassingsgebied  : Passend onderwijs
Governance  : In opdracht van het Ministerie van VWS, het Ministerie van OCW, het Ministerie van SZW en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De uitvoering van de Jeugdmonitor is in handen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS verzorgt alle datastromen die nodig zijn om de Jeugdmonitor te voorzien van de benodigde data.

Soort applicatieProcessenKetenprocessen
Van toepassing zijnde standaardenVoldoet aan


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Jeugdmonitor (ROSA)
Details Jeugdmonitor
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-03188608-975c-407c-a2ad-a158e1cd5705
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-03188608-975c-407c-a2ad-a158e1cd5705
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Jeugdmonitor