Hoofdpagina

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De ROSA wiki is de digitale versie van de referentie onderwijs sector architectuur (ROSA, versie 2.0).

De ROSA wiki heeft als doel om organisaties te ondersteunen die binnen het onderwijsdomein informatie uitwisselen of die informatie uitwisselen met het onderwijsdomein. Het onderwijsdomein omvat de onderwijssectoren (PO, VO, BVE en HO) en de organisaties die onder verantwoordelijkheid van OCW vallen (kerndepartment, DUO, CVE en Inspectie.

Op dit moment bevat de ROSA wiki een beschrijving van de principes, standaarden en bouwstenen die nodig zijn om een project start architectuur op te stellen die past binnen de ROSA. De doelstelling is dat de ervaringen die binnen projecten wordt opgedaan op een gestructureerde wijze worden vastgelegd binnen de ROSA. Een eerste voorbeeld is een gegevenswoordenboek. Dat is nu al opgenomen in de ROSA wiki en zal periodiek worden bijgewerkt. Een tweede voorbeeld is het beschrijven van ketenprocessen. Als voorbeeld is het proces uitwisselen deelnemergegevens binnen de HO sector beschreven, het is de bedoeling dat op den duur alle belangrijke ketenprocessen voor alle sectoren worden opgenomen. Tevens zal opgenomen worden welke projecten bouwstenen realiseren, met de datum van oplevering.

De informatie die gepresenteerd wordt binnen de ROSA is afkomstig uit verschillende bronnen. De ROSA wiki zorgt er voor dat de informatie consistent is en op een eenvoudige wijze verkregen kan worden.

De ROSA onderscheidt de doelgroepen instelling, project en architect. Elk van deze doelgroepen heeft een eigen toegang. Hieronder kan gekozen worden voor een doelgroepspecifieke toegang. Hiernaast kan ook gekozen voor een toelichting ROSA, dit is bedoeld voor mensen die voor de eerste keer gebruik maken van de ROSA wiki.ROSA 2.0...