Hoofdpagina: verschil tussen versies

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 10: Regel 10:
 
* [[Toelichting ROSA|...Toelichting ROSA]]
 
* [[Toelichting ROSA|...Toelichting ROSA]]
 
* [[ROSA voor projecten|...voor projecten]]
 
* [[ROSA voor projecten|...voor projecten]]
* [[Inhoud Architecten|...voor architecten]]
+
* [[ROSA voor architecten|...voor architecten]]
 
* [[Selectie per sector|...voor instellingen]]
 
* [[Selectie per sector|...voor instellingen]]
 
* [[ROSA voor beleidsdirecties|...voor beleidsdirecties]]
 
* [[ROSA voor beleidsdirecties|...voor beleidsdirecties]]

Versie van 26 feb 2011 om 12:40

De ROSA wiki is de digitale versie van de referentie onderwijs sector architectuur (ROSA, versie 2.0).

De ROSA wiki heeft als doel om organisaties te ondersteunen die binnen het onderwijsdomein informatie uitwisselen of die informatie uitwisselen met het onderwijsdomein. Het onderwijsdomein omvat de onderwijssectoren (PO, VO, BVE en HO) en de organisaties die onder verantwoordelijkheid van OCW vallen (kerndepartment, DUO, CVE en Inspectie. De ondersteuning omvat het vastleggen en beschikbaarstellen van afspraken die zijn gemaakt voor het uitwisselen van informatie en het vastleggen en beschikbaarstellen van informatie die nodig is voor uitvoeren van het informatiemanagement.Deze informatie omvat de belangrijkste ketenprocessen, een beschrijving van gegevens die worden uitgewisseld en een beschrijving van de gemeenschappelijke voorzieningen die gebruikt kunnen worden voor de informatie-uitwisseling met ketenpartners

De informatie die hiervoor nodig is kan afkomstig zijn uit verschillende bronnen. De ROSA wiki zorgt er voor dat de informatie consistent is en op een eenvoudige wijze verkregen kan worden.

De ROSA onderscheidt de doelgroepen instelling, project en architect. Elk van deze doelgroepen heeft andere informatiebehoeften. Door een eigen toegang kan veel beter geborgd worden dat relevante informatie wordt geboden. Aan de linkerkant kan binnen het hoofscherm ROSA 2.O gekozen worden voor de gewenste toegang. Hieronder wordt een korte toelichting gegeven op elke doelgroep. Hiermee kan een gebruiker van de ROSA wiki zelf vaststellen welke soort toegang gebruikt moet worden.

ROSA 2.0...