Het doel van ROSA: verschil tussen versies

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 1: Regel 1:
 +
[[Categorie:Over ROSA]]
 
<br />
 
<br />
 
'''ROSA''' heeft als doel de informatievoorziening binnen het onderwijsdomein te optimaliseren. Hiervoor is samenwerking tussen organisaties essentieel. Scholen, de overheid en derden werken in toenemende mate samen in ketens, een goede informatie-uitwisseling is hierbij essentieel.  
 
'''ROSA''' heeft als doel de informatievoorziening binnen het onderwijsdomein te optimaliseren. Hiervoor is samenwerking tussen organisaties essentieel. Scholen, de overheid en derden werken in toenemende mate samen in ketens, een goede informatie-uitwisseling is hierbij essentieel.  

Versie van 3 aug 2017 om 10:51


ROSA heeft als doel de informatievoorziening binnen het onderwijsdomein te optimaliseren. Hiervoor is samenwerking tussen organisaties essentieel. Scholen, de overheid en derden werken in toenemende mate samen in ketens, een goede informatie-uitwisseling is hierbij essentieel.

Voor verschillende doelgroepen kan ROSA verschillende functies vervullen:

ROSA als communicatiemiddel
ROSA biedt een gedeelde visie op informatievoorziening in het onderwijs, en een gedeelde taal daarvoor. Daarmee biedt ROSA inzicht in hoe informatievoorziening in het onderwijsdomein is georganiseerd en welke richting die op gaat. Zie ook: Visie en doelen, Ketenfuncties, Ketenprocessen, Kernmodel Onderwijsinformatie
ROSA als afspraak
ROSA legt afspraken vast over hoe de informatievoorziening in het onderwijs wordt vormgegeven. Deze afspraken, in de vorm van principes en ontwerpkaders, geven aan wat er van ketenpartijen in het onderwijs wordt verwacht. De afspraken hebben betrekking op een viertal thema's:
ROSA als inspiratie
ROSA biedt antwoord op de vraag "wat is er allemaal al?", en biedt inzicht in wat daarvan bruikbaar is in een nieuw ketenproject of een andere context. Het overzicht van bouwstenen toont welke bouwstenen een rol spelen in de verschillende ketenprocessen. In het overzicht zijn verwijzingen opgenomen naar voorzieningen die gebruikt worden in het veld en implementaties zijn van die bouwstenen. Beschrijvingen van voorzieningen in deze wiki kunnen door de eigenaren van die voorzieningen eenvoudig worden bijgewerkt.
ROSA als proces
Architectuur is een levend geheel, en werken onder architectuur betekent -- zeker wanneer dat in ketenverband gebeurt -- continue afstemming tussen belanghebbenden. De toepassing en doorontwikkeling van het ROSA gedachtengoed is een zaak van de hele sector. Edustandaard speelt, als platform waar alle partijen uit het onderwijsdomein bij elkaar komen, daarbij een belangrijke rol. De Architectuurraad gebruikt ROSA als instrument om advies uit te brengen over ontwikkelingen in het onderwijsdomein. Doorontwikkeling van (onderdelen van) ROSA vindt plaats vanuit werkgroepen die door Edustandaard worden ondersteund.