Handreiking voor domeinarchitectuur

Uit ROSA Wiki
Versie door Lbraam (Overleg | bijdragen) op 14 mrt 2018 om 11:07 (Lbraam heeft pagina Ketenprojecten hernoemd naar Handreikingen aan ketenprojecten)

Ga naar: navigatie, zoeken

Handreikingen aan ketenprojecten voor opname van een domeinketenarchitectuur in ROSA

Doelgroep:

  • Projectleider ketenproject, architect ketenproject

Hoofdlijnen:

  • Zorg dat het product past binnen de kaders van ROSA (architectuurscan)
  • Maak de architectuurmodellen en/of views in ArchiMate en zorg dat deze in lijn zijn met het ROSA-metamodel. Aanleveren in The Open Group ArchiMate Model Exchange File Format

Ervaringen uit archiectuurscans:

  • Beschrijf de informatieobjecten, formuleer scherpe definities en controleer de consistentie van de relaties tussen gegevens. Maak een mapping met KOI.
  • Werk de zeggenschappen uit (zie dit onderwerp in ROSA)
  • Besteed aandacht aan IAA (o.a. welke toegangsmiddelen, identiteiten) en IBP (beveiliging, privacy). Zie ook deze onderwerpen in ROSA.
  • Leg vast voor welke ketenfuncties en ketenprocessen de domeinketenarchitectuur wel en voor welke expliciet niet bedoeld is
  • Houd rekening met relevante standaarden en leg vast hoe deze zich verhouden met de domein ketenarchitectuur
  • Leg vast hoe de architectuur zich verhoudt tot andere ontwikkelingen in de keten (zie de themapagina’s in ROSA)
  • Leg vast hoe de governance van de domeinketenarchitectuur geregeld is


Zie ook