Gegevenssoorten

Uit ROSA Wiki
Versie door Rdb (Overleg | bijdragen) op 5 nov 2015 om 11:48 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#ask: Categorie:Gegevenssoorten |?Beschrijving|limit=1000}}')

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
 Beschrijving
Aangeboden opleidingOmschrijving van de opleidingen die aan een instelling te volgen zijn als volledig traject.
AanmeldgegevensGegevens die in het kader van aanmelding gebruikt worden
Aanvullende deelnamegegevensDeelnamegegevens die een aanvulling vormen op Basisgegevens deelname
Aanvullende persoonsgegevensPersoonsgegevens die een aanvulling vormen op Basisgegevens persoon
Aanvullende resultaatgegevensResultaatgegevens die een aanvulling vormen op Basisgegevens resultaat
AfnameresponsDe afnamerespons geef inzicht in het verloop van een afname. Omvat de handelingen, inclusief het ingeven van antwoorden, die een kandidaat heeft uitgevoerd.
Afnamerespons oefentoetsDe afnamerespons geef inzicht in het verloop van een oefentoetsafname. Omvat de handelingen, inclusief het ingeven van antwoorden, die een kandidaat heeft uitgevoerd.
AfnamevoorschriftHet voorschrift dat de afnameleider moet hanteren bij het leiden van de toetsafname.
Basisgegevens deelnameDeelnamegegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters.
Basisgegevens persoonPersoonsgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters.
Basisgegevens resultaatResultaatgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters.
BerichtadresseringAdressering van M2M-berichten ten behoeve van routering.
Beschikbaarheidsgegevens personele resourcesGegevens over de beschikbaarheid van personele resources t.b.v planning en matching.
Beschikbaarheidsgegevens toetsGegevens over de beschikbaarheid van de toets t.b.v planning en matching.
Beschikbaarheidsgegevens toetslocatieGegevens over de beschikbaarheid van de toetslocatie t.b.v planning en matching.
BestellerIemand die een product bestelt. Dit kan een onderwijsvolger, diens wettelijke vertegenwoordiging of een onderwijsinstelling zijn
Bevoegd gezagSchoolbestuur
Centrale indicatorenCentrale indicatoren worden vastgesteld op basis van cijfers die centraal beschikbaar zijn.
CijferberekeningVoorschrift voor omzetting van score naar toetsresultaat
CorrectievoorschriftHet voorschrift dat de corrector moet hanteren bij handmatige correctie van een opgave. Op basis van het correctievoorschrift worden scores toegekend
Decentrale indicatorenDecentrale indicatoren zijn indicatoren waarvan de invulling door instellingen zelf wordt verzorgd.
Digitaal leermateriaal
EindproductenEindproducten, zoals horizontale-verantwoordingsindicatoren en doorstroomrapportages, worden berekend op basis van halfproducten.
Formeel opleidingsaanbod
GegevensAlle gegevens
GroepEen groep deelnemers aan het onderwijs.
HalfproductenHalfproducten worden gebruikt bij de berekening van eindproducten, zoals horizontale-verantwoordingsindicatoren en doorstroomrapportages.
IndicatorenMeetbaar fenomeen met een signalerende functie
IndicatortoelichtingInstellingen kunnen met een toelichting bepaalde cijfers en feiten verklaren of verduidelijken
InstellingenOrganisaties die betrokken zijn bij het onderwijs. Daar vallen onderwijsinstellingen, maar ook exameninstellingen, samenwerkingsverbanden e.d. onder.
Instellingsgegevens
JaarrekeningDe jaarrekening is onderdeel van de jaarverslaggving, en bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten, het kasstroomoverzicht en overige gegevens waaronder de vermelding van belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum en de niet in de balans opgenomen zaken.
KandidaatgegevensGegevens over een toets- of examenkandidaat
KandidaatplanningGegevens over een kandidaat, inclusief het moment waarop de toetsafname plaatsvindt
LicentieEen gebruiksrecht en autorisatie om van een product of dienst gebruik te maken binnen bepaalde voorwaarden.
LocatieElke ‘locatie’ waar onderwijs door een Onderwijsaanbieder wordt aangeboden. Deelnemers schrijven zich bij een Onderwijsaanbieder in voor een opleiding op een Onderwijslocatie.
Medewerker (gegevenssoort)
Metadata educatieve contentGegevens óver educatieve content
Metadata onderzoeksmateriaalmetadata van individuële onderzoeksmateriaal-objecten
No-showsInformatie over welke kandidaten na aanmelding deel uitmaken van de kandidaatplanning maar niet bij de toetsafname aanwezig waren.
NormeringsadviesAdvies over de omzetting van score naar toetsresultaat
OefentoetsEr kunnen voorbeeldtoetsen beschikbaar zijn waarmee onderwijsvolgers een proefafname kunnen doen.
Onderwijskundige eenheidEen afgeronde opleiding, of onderdelen van een opleiding
Proces verbaalVerslag van de gang van zaken tijdens een toetsafname
Resultaat oefentoetsHet overzicht van het resultaat van een gemaakte oefentoets dat bestaat uit opgaven, antwoorden, in geval van gesloten opgaven de scores, en in geval van open opgaven de correctievoorschriften.
ScoreDe vastgestelde eindscore die als input wordt gebruikt voor analyse, die aan de eindcijferbepaling ten grondslag ligt.
ToetsOmvat toets-/examenvragen
ToetsresultaatHet eindcijfer voor de toets
VestigingLocatie waar onderwijs gegeven wordt
Voorlichtingsevenementen
Voortgang in digitaal leermateriaalWaar de onderwijsvolger is gebleven in een bepaalde les.
Zorg- en begeleidingsgegevensGegevens over de zorg voor en begeleiding van onderwijsvolgers