159
U

Eigenschap:Vastgesteld op

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel ROSA
TypeDatum
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenDatum
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Vastgesteld op" gebruiken

Er zijn 159 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 500 | volgende 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aanmelden en inschrijven +juni 12, 2015  +
Aansluiten bij NORA +juni 12, 2015  +
Afnemers bepalen benodigde betrouwbaarheidsniveaus op basis van risicoanalyse +juni 12, 2015  +
Afspelen educatieve content +juli 7, 2017  +
Afspraken over te realiseren ambitieniveaus +juni 12, 2015  +
Architectuurscan Centraal Aanmelden MBO +januari 17, 2019  +
Architectuurscan Certificeringsschema 2017 +juni 22, 2017  +
Architectuurscan Edukoppeling REST +oktober 29, 2020  +
Architectuurscan HOVI +oktober 29, 2020  +
Architectuurscan Implementatiescenario’s ECK-iD +april 11, 2019  +
Architectuurscan Lerarenregister +januari 19, 2017  +
Architectuurscan Lerarenregister 2018 +februari 15, 2018  +
Architectuurscan OO API +januari 18, 2018  +
Architectuurscan Onderwijsserviceregister +februari 15, 2018  +
Architectuurscan RIO +oktober 13, 2016  +
Architectuurscan RIO register en beheer +juni 21, 2018  +
Architectuurscan Vroegtijdig Aanmelden MBO +april 12, 2018  +
B
Basisniveau informatiebeveiliging en privacybescherming +juni 12, 2015  +
Behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling +juni 12, 2015  +
Bekostiging +juli 7, 2017  +
Beleid en wetgeving +juli 7, 2017  +
Beschikbaar stellen en verzamelen metadata +juli 7, 2017  +
Bureau Edustandaard +augustus 30, 2016  +
C
Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA +juli 7, 2017  +
Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten met het Kernmodel Onderwijsinformatie +juni 12, 2015  +
Content Prijs Informatie (CPI) +juli 7, 2017  +
Content packaging +juli 7, 2017  +
Continuïteit van de dienstverlening +juni 12, 2015  +
D
De juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats +juni 12, 2015  +
De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens +juni 12, 2015  +
Digitaal doen we het zo +juni 12, 2015  +
Digital Item Declaration Language (DIDL) +juli 7, 2017  +
Doel (KOI) +mei 21, 2015  +
Doorstroom +juni 12, 2015  +
Doorstroommonitor (DSM) +juli 7, 2017  +
Duidelijke eisen en verwachtingen +juni 12, 2015  +
Dutch Exam Profile (DEP) +juli 7, 2017  +
E
ECK Distributie en toegang +juli 7, 2017  +
EDEXML +juli 7, 2017  +
Edukoppeling +juni 12, 2015  +
Edukoppeling Transactiestandaard +juli 7, 2017  +
Edukoppeling bus-topologie +juni 12, 2015  +
Een gemeenschappelijk IAA-stelsel +juni 12, 2015  +
Een gezamenlijke basisinfrastructuur +juni 12, 2015  +
Eenheid in verscheidenheid +juni 12, 2015  +
Eenmalige registratie meervoudig gebruik +juni 12, 2015  +
Erkenning +mei 21, 2015  +
Erkenning en accreditering +juli 7, 2017  +
G
Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke gegevensuitwisseling +juni 12, 2015  +
Gebruik het Gegevenswoordenboek DUO voor berichtuitwisseling met DUO +juni 12, 2015  +
Gebruik onderwijsidentiteit waar nodig +juni 12, 2015  +
Gebruik pseudoniem waar mogelijk +juni 12, 2015  +
Gebruik technieken voor veilig programmeren +juni 12, 2015  +
Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk +juni 12, 2015  +
Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding +juni 12, 2015  +
H
Handelingen zijn herleidbaar +juni 12, 2015  +
Het gemeenschappelijk IAA-stelsel kent een publiek-private governance +juni 12, 2015  +
Horizontaal verantwoorden +juni 12, 2015  +
I
Identiteituitgifte bij onderwijsinstellingen +juni 12, 2015  +
Incident response +juni 12, 2015  +
Informatiebeveiliging door ketenpartijen +juni 12, 2015  +
Informatiedoorlevering +juli 7, 2017  +
Informatielevering +juli 7, 2017  +
Inhoud +mei 21, 2015  +
Inspelen op beleidswijzigingen +juni 12, 2015  +
Instroom en doorstroom +juli 7, 2017  +
Interne uitwisseling deelnemersgegevens (iUD) +juli 7, 2017  +
K
Ketenbrede governance van privacy- en beveiligingsmaatregelen +juni 12, 2015  +
Ketenbrede informatiebeveiliging en privacybescherming +juni 12, 2015  +
Ketenbrede waarborging van beschikbaarheid in ketenprocessen +juni 12, 2015  +
Ketenbrede waarborging van controleerbaarheid +juni 12, 2015  +
Ketenbrede waarborging van vertrouwelijkheid en integriteit +juni 12, 2015  +
Ketenpartijen bepalen zelf de identificerende kenmerken van logistieke punten +juni 12, 2015  +
Ketenpartijen bieden wederzijdse services +juni 12, 2015  +
Ketenpartijen conformeren zich aan de 'Code voor informatiebeveiliging' +juni 12, 2015  +
Koppelen - niet kantelen +juni 12, 2015  +
Kwalificering en diplomering +juli 7, 2017  +
Kwaliteitsbewaking en toezicht +juli 7, 2017  +
Kwaliteitsborging van identiteiten +juni 12, 2015  +
L
Leereenheid +mei 21, 2015  +
Leerrouteplanning +juli 7, 2017  +
Leven lang leren +juni 12, 2015  +
M
Marktpartijen kunnen IAA-diensten leveren +juni 12, 2015  +
Medewerker +mei 21, 2015  +
Meerdere expliciete betrouwbaarheidsniveaus +juni 12, 2015  +
Metadata Object Description Scheme (MODS) +juli 7, 2017  +
Metadata opvragen (SRU) +juli 7, 2017  +
Minimalisering van de digitale sleutelbos +juni 12, 2015  +
N
NL-LOM +juli 7, 2017  +
Niet bemoeien met interne aangelegenheden +juni 12, 2015  +
Niveau +mei 21, 2015  +
O
OAI-PMH +juli 7, 2017  +
OCW Taxonomie +juli 7, 2017  +
OSO Gegevensset en profielen +juli 7, 2017  +
Onderwijsaanbod +mei 21, 2015  +
Onderwijsactiviteit +mei 21, 2015  +
Onderwijsafspraak +mei 21, 2015  +
Onderwijshuisvesting +juli 7, 2017  +
Onderwijsidentiteit +juni 12, 2015  +
Onderwijsinstelling (KOI) +mei 21, 2015  +
Onderwijslocatie +mei 21, 2015  +
Onderwijsontwikkeling +juli 7, 2017  +
Onderwijsorganisatie +mei 21, 2015  +
Onderwijsuitvoering +juli 7, 2017  +
Onderwijsvolger (KOI) +mei 21, 2015  +
Onderwijsvorm +mei 21, 2015  +
Ontsluiten van lokale informatiediensten +juni 12, 2015  +
Ontsluiting RIO-gegevens +juli 2, 2020  +
Ontwikkeling leermiddelen +juli 7, 2017  +
Openbare registergegevens worden ontsloten als Linked Open Data +juni 12, 2015  +
Organisatorische eenheid +mei 21, 2015  +
P
Persoonlijke digitale ruimte +juni 12, 2015  +
Preventie schooluitval +juli 7, 2017  +
Privacy by design +juni 12, 2015  +
Proactief technisch beheer +juni 12, 2015  +
R
RIO Informatiemodel +juli 7, 2017  +
Regeling +mei 21, 2015  +
Registreer de betekenis van nieuwe gegevens +juni 12, 2015  +
Resultaat +mei 21, 2015  +
Rooster of planning +mei 21, 2015  +
S
Sectorbrede frameworks en baselines +juni 12, 2015  +
Semantics +juli 7, 2017  +
Semantiek in berichtuitwisseling is traceerbaar +juni 12, 2015  +
Serviceinformatie wordt samenhangend openbaar gemaakt +juni 12, 2015  +
Serviceprestaties in beeld +juni 12, 2015  +
Statusoverzicht +juni 1, 2017  +
Statusoverzicht doelen en principes +juni 12, 2015  +
Strategie en governance +juni 12, 2015  +
T
Terugdringen administratieve lasten +juni 12, 2015  +
Toenadering tot eID +juni 12, 2015  +
Toets (KOI) +mei 21, 2015  +
Toetsen en examineren (afname) +juni 12, 2015  +
Toetsen en examineren (beoordeling) +juni 12, 2015  +
Toetsen en examineren (constructie) +juni 12, 2015  +
Toetsen en examineren (planning) +juni 12, 2015  +
Toetsen en examineren (toezicht) +juni 12, 2015  +
Toetsing en examinering +juli 7, 2017  +
Transparantie over maatregelen +juni 12, 2015  +
U
UWLR +juli 7, 2017  +
Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI) +juli 7, 2017  +
Unieke persistente identifier (UPI) +juli 7, 2017  +
Uniform Resource Names (URN) +juli 7, 2017  +
Uniforme Beveiligingsvoorschriften (UBV) TLS +juli 2, 2020  +
V
VO-MBO overstapdossier +juli 7, 2017  +
Valideer persoonsgebonden gegevens +juni 12, 2015  +
Veilige IAA-infrastructuur conform afsprakenstelsel +juni 12, 2015  +
Verantwoording +juli 7, 2017  +
Vertrouwensfunctie +juni 12, 2015  +
Voldoende meet- en controlepunten +juni 12, 2015  +
Voorkom aantasting van integriteit +juni 12, 2015  +
Voorkom ongewenste traceerbaarheid en vindbaarheid +juni 12, 2015  +
Voorkom onrechtmatige toegang of verspreiding +juni 12, 2015  +
Voortbouwen op bestaande federaties +juni 12, 2015  +
W
Werkingsgebieden +juni 12, 2015  +
Wettelijk vertegenwoordiger +mei 21, 2015  +
Wettelijke taken +juni 12, 2015  +
Z
Zeggenschap in kaart +juni 12, 2015  +
Zorg en begeleiding +juli 7, 2017  +