66
U

Eigenschap:Stelling nl

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Text

Pagina's die de eigenschap "Stelling nl" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

I
Incident response +Ketenpartijen zorgen voor een goede incident response  +
Informatiebeveiliging door ketenpartijen +Elke individuele ketenpartij dient zijn eigen (interne) informatiebeveiliging op orde te hebben.  +
Inspelen op beleidswijzigingen +De informatie-uitwisseling moet snel aangepast kunnen worden op beleidswijzingen en wijzigingen in wet-en regelgeving.  +
K
Ketenbrede governance van privacy- en beveiligingsmaatregelen +Er is ketenbrede sturing op de te nemen privacy- en beveiligingsmaatregelen.  +
Ketenbrede informatiebeveiliging en privacybescherming +Ketenbrede informatiebeveiliging en privacybescherming  +
Ketenbrede waarborging van beschikbaarheid in ketenprocessen +De beschikbaarheid van relevante resources moet ketenbreed worden gewaarborgd.  +
Ketenbrede waarborging van controleerbaarheid +Ketenpartijen maken het mogelijk vast te stellen of de in de keten genomen maatregelen in voldoende mate de risico's op het vlak van informatiebeveiliging en privacybescherming afdekken  +
Ketenbrede waarborging van vertrouwelijkheid en integriteit +Vertrouwelijkheid en integriteit moeten niet enkel door individuele ketenpartijen, maar juist ketenbreed worden gewaarborgd.  +
Ketenpartijen bepalen zelf de identificerende kenmerken van logistieke punten +Ketenpartijen bepalen en registreren zelf de identificerende kenmerken ten behoeve van de logistieke punten voor verzending en aflevering (binnen de systematiek van de Edukoppeling transactiestandaard)  +
Ketenpartijen bieden wederzijdse services +Zowel DUO als scholen c.q. leveranciers bieden (web)services aan voor gegevensuitwisseling binnen de keten  +
Ketenpartijen conformeren zich aan de 'Code voor informatiebeveiliging' +Binnen het basisniveau gelden de beheersdoelstellingen uit ISO/IEC 27001/27002 als kaders voor informatiebeveiliging door individuele ketenpartijen.  +
Koppelen - niet kantelen +We richten ons op het koppelen van de informatievoorziening, en niet op het kantelen van bestaande processen.  +
Kwaliteitsborging van identiteiten +De kwaliteit van de identiteiten wordt geborgd door een kwaliteitssysteem.  +
L
Leven lang leren +Burgers ondersteunen bij een leven lang leren over de grenzen van instituten heen  +
M
Marktpartijen kunnen IAA-diensten leveren +Marktpartijen kunnen IAA-diensten leveren in het gemeenschappelijke IAA-stelsel. De ruimte voor marktdiensten wordt door het onderwijsveld bepaald.  +
Meerdere expliciete betrouwbaarheidsniveaus +Het gemeenschappelijke IAA-stelsel hanteert meerdere, expliciete betrouwbaarheidsniveaus voor IAA-diensten zoals authenticatie op basis van gangbare standaarden  +
Minimalisering van de digitale sleutelbos +We streven naar verkleining van de digitale sleutelbos van de leerlingen, docenten en overige medewerkers  +
N
Niet bemoeien met interne aangelegenheden +Niet bemoeien met interne aangelegenheden, waar nodig transparantie bieden  +
O
Onderwijsidentiteit +Een onderwijsvolger wordt in administraties en processen van onderwijsinstellingen geïdentificeerd aan de hand van een onderwijsidentiteit  +
Ontsluiten van lokale informatiediensten +Het gemeenschappelijke IAA-stelsel ontsluit ook lokale informatiediensten van onderwijsinstellingen  +
Openbare registergegevens worden ontsloten als Linked Open Data +Voor openbare registergegevens worden gegevens ontsloten in de vorm van Linked Open Data (5 sterren op de schaal van Berners-Lee).  +
P
Persoonlijke digitale ruimte +Burgers krijgen een eigen 'digitale ruimte', waarmee zij inzicht en toegang kunnen krijgen tot de gegevens die over hen in het onderwijsveld zijn opgeslagen.  +
Privacy by design +Het onderwijsdomein beschermt de privacy op basis van dataminimalisatie, reductie van koppelbaarheid en user consent  +
Proactief technisch beheer +Ketenpartijen voeren proactief technisch beheer uit  +
R
Registreer de betekenis van nieuwe gegevens +Gegevens die niet aan een bestaande semantische bron zijn te koppelen, moeten aan de meest toepasselijke semantische bron binnen het onderwijs worden toegevoegd  +