66
U

Eigenschap:Stelling nl

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Text

Pagina's die de eigenschap "Stelling nl" gebruiken

Er zijn 20 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 20 | volgende 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aansluiten bij NORA +De referentiearchitectuur voor het onderwijs sluit aan bij de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur.  +
Afnemers bepalen benodigde betrouwbaarheidsniveaus op basis van risicoanalyse +Afnemers van IAA-diensten bepalen welk betrouwbaarheidsniveau van authenticatie of andere IAA-diensten zij nodig hebben aan de hand van een risicoanalyse  +
Afspraken over te realiseren ambitieniveaus +Ketenpartijen maken afspraken over de te realiseren ambitieniveaus en spreken elkaar daarop aan  +
B
Basisniveau informatiebeveiliging en privacybescherming +Ketenpartijen realiseren een basisniveau informatiebeveiliging en privacybescherming  +
Behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling +Behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling  +
C
Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten met het Kernmodel Onderwijsinformatie +Alle gegevens en domeinobjecten worden geclassificeerd met het Kernmodel Onderwijs Informatie.  +
Continuïteit van de dienstverlening +Ketenpartijen waarborgen de continuïteit van dienstverlening (ook bij calamiteiten)  +
D
De juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats +Ketenpartijen zorgen ervoor dat de juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar  +
De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens +De onderwijsvolger wordt in staat gesteld reeds bekende gegevens (her) te gebruiken, en in sommige gevallen te bewerken, en te beslissen welke partijen al dan niet mogen inzien, gebruiken en bewerken  +
Digitaal doen we het zo +Wanneer we digitaal gegevens uitwisselen, doen we dat volgens de afspraken uit de referentiearchitectuur.  +
Duidelijke eisen en verwachtingen +Ketenpartijen maken duidelijk welke eisen en verwachtingen ze van elkaar hebben  +
E
Een gemeenschappelijk IAA-stelsel +Het onderwijsdomein gebruikt voor identificatie, authenticatie één gemeenschappelijk IAA-stelsel  +
Een gezamenlijke basisinfrastructuur +We werken toe naar een gemeenschappelijke informatie-infrastructuur gebaseerd op services, die voor alle partijen beschikbaar zijn om door hen gewenste gegevens, op een door hen gewenst moment op te vragen c.q. beschikbaar te stellen.  +
Eenheid in verscheidenheid +We ondersteunen het bestaan van verschillende terminologie in de verschillende onderwijssectoren en ketenprocessen, en overbruggen die verschillen zonder een gemeenschappelijke taal voor te schrijven.  +
Eenmalige registratie meervoudig gebruik +We streven ernaar dat gegevens binnen het onderwijsdomein steeds op één plaats worden geregistreerd en van daaruit op andere plaatsen worden hergebruikt.  +
G
Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke gegevensuitwisseling +De Edukoppeling transactiestandaard wordt gebruikt voor de communicatie (M2M) ten behoeve van in ieder geval vertrouwelijke gegevensuitwisseling  +
Gebruik het Gegevenswoordenboek DUO voor berichtuitwisseling met DUO +Het Gegevenswoordenboek DUO wordt gebruikt voor de berichtspecificatie ten behoeve van berichtuitwisseling met DUO.  +
Gebruik onderwijsidentiteit waar nodig +Waar onderwijsprocessen dit vereisen, wordt de onderwijsidentiteit gebruikt om een onderwijsvolger te identificeren  +
Gebruik pseudoniem waar mogelijk +Waar het gebruik vande onderwijsidentiteit in onderwijsprocessen niet noodzakelijk is, wordt buiten onderwijsinstellingen de onderwijsvolger geïdentificeerd aan d hand van een pseudoniem.  +
Gebruik technieken voor veilig programmeren +Ketenpartijen gebruiken technieken voor veilig programmeren  +