430
U

Eigenschap:Bestaat uit

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel ROSA
Toelichting
Specialisatie van
Pijlpuntnormal
Pijlstaartnone
LijnstijlsolidDeze relatie wordt gebruikt door de volgende elementtypen:Pagina's die de eigenschap "Bestaat uit" gebruiken

Er zijn 41 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

L
Leerlinggegevens overdragen +Beschikbaar stellen aanvullende persoonsgegevens (Latende instelling)  +, Beschikbaar stellen aanvullende resultaatgegevens (Latende instelling)  +, Beschikbaar stellen aanvullende deelnamegegevens (Latende instelling)  +,
Leerlinggegevens registreren +Registreren aanvullende deelnamegegevens (Latende instelling)  +, Registreren aanvullende persoonsgegevens (Latende instelling)  +, Registreren aanvullende resultaatgegevens (Latende instelling)  +,
Leerrouteplanning +Studieadvisering en studievoortgangscontrole  +, Samenstelling onderwijskundig rapport  +
M
Matching en planning (toets) +Inwinnen kandidaatgegevens (Toetsplanner)  +, Inwinnen beschikbaarheidsgegevens personele resources (Toetsplanner)  +, Inwinnen beschikbaarheidsgegevens toets (Toetsplanner)  +,
N
Normeren +Inwinnen normeringsadvies (Toetseigenaar)  +, Registreren cijferberekening (Toetseigenaar)  +, Beschikbaar stellen cijferberekening (Toetseigenaar)  +
O
OO API v4 +AS OOAPIv4 WG  +, AS OOAPIv4 TG  +, AS OOAPIv4 BS  +,
Oefentoets maken +Inzien oefentoets (Onderwijsvolger)  +, Inzien resultaat oefentoets (Onderwijsvolger)  +, Beschikbaar stellen afnamerespons oefentoets (Onderwijsvolger)  +
Onderwijshuisvesting +Onderwijshuisvesting (Wettelijke taak)  +
Onderwijsontwikkeling +Landelijke onderwijsondersteuning  +, Ontwikkeling landelijke leerplankaders  +, Vaststelling onderwijs(zorg)aanbod  +
Onderwijsuitvoering +Leer-werkovereenkomst  +, Onderwijsverzorging  +, Verzuimregistratie  +,
Ontsluiting RIO-gegevens +AS RIO LOD WG  +, AS RIO LOD TG  +, AS RIO LOD BS  +,
Ontwikkelen toetspackage +Registreren toetspackage (Toetsontwikkelaar)  +, Beschikbaar stellen toetspackage (Toetsontwikkelaar)  +
Ontwikkeling leermiddelen +Vindbare content realiseren  +, Toegankelijke content realiseren  +, Bruikbare content realiseren  +
Opstellen proces verbaal +Bijwerken proces verbaal (Afnameleider)  +
P
Preventie schooluitval +Bestrijding onderwijsachterstand  +, Verzorging aanbod en toegankelijkheid voorschool (regie)  +, Verzuimregistratie  +
Pseudonimiseren gegevens +Inzien basisgegevens deelname (Registerhouder)  +, Inzien basisgegevens resultaat (Registerhouder)  +
R
Rapporteren horizontale verantwoording +Beschikbaar stellen indicatoren (Sectorraad)  +, Inwinnen indicatortoelichting (Sectorraad)  +, Registreren indicatortoelichting (Sectorraad)  +,
S
Selecteren doorstroomrapportage +Beschikbaar stellen eindproducten (Sectorraad)  +
Selecteren voor toetsdeelname +Beschikbaar stellen kandidaatgegevens (Onderwijsadministratie)  +
T
Toelichten indicatoren +Inzien indicatoren (Onderwijsinstelling)  +, Beschikbaar stellen indicatortoelichting (Onderwijsinstelling)  +
Toets maken +Inzien toets (Onderwijsvolger)  +, Beschikbaar stellen afnamerespons (Onderwijsvolger)  +
Toetsen en examineren (afname) +Leren  +, Oefentoets maken  +, Aanmelden toetsdeelname  +,
Toetsen en examineren (beoordeling) +Afnemen toets  +, Analyseren afnamerespons  +, Beheren instellingsgegevens  +,
Toetsen en examineren (constructie) +Vaststellen toets  +, Ontwikkelen toetspackage  +, Produceren toetserratum  +
Toetsen en examineren (planning) +Aanmelden toetsdeelname  +, Beheren toetslocatie  +, Matching en planning (toets)  +,
Toetsen en examineren (toezicht) +Opstellen proces verbaal  +, Beheren proces verbaal  +, Verwerken proces verbaal  +,
Toetsing en examinering +Toetsen en examineren (afname)  +, Toetsen en examineren (beoordeling)  +, Toetsen en examineren (constructie)  +,
U
Uitschrijving definitief maken (met diploma) +Beschikbaar stellen basisgegevens deelname (Latende instelling)  +, Beschikbaar stellen basisgegevens resultaat (Latende instelling)  +
Uitschrijving definitief maken (zonder diploma) +Beschikbaar stellen basisgegevens deelname (Latende instelling)  +
Uitschrijving verwerken +Inwinnen basisgegevens deelname (Latende instelling)  +
Uniforme Beveiligingsvoorschriften (UBV) TLS +AS UBV TLS WG  +, AS UBV TLS TG  +, AS UBV TLS BS  +,
V
Vastleggen toetsplanning +Inwinnen kandidaatplanning (Toetsafnemer)  +, Registreren kandidaatplanning (Toetsafnemer)  +, Registreren beschikbaarheidsgegevens toets (Toetsafnemer)  +,
Vaststellen eindoordeel +Beschikbaar stellen basisgegevens resultaat (Resultaatverantwoordelijke)  +
Vaststellen toets +Inwinnen toetspackage (Toetseigenaar)  +, Registreren oefentoets (Toetseigenaar)  +, Beschikbaar stellen oefentoets (Toetseigenaar)  +,
Vaststellen toetsresultaat +Inwinnen toetsresultaat (Resultaatverantwoordelijke)  +
Verantwoording +Horizontaal verantwoorden  +, Verantwoording (wettelijke taak)  +
Verrijken halfproducten +Inwinnen halfproducten (Sectorraad)  +
Verwerken proces verbaal +Inwinnen proces verbaal (Toezichthouder)  +
Verzamelen indicatoren +Inwinnen centrale indicatoren (Sectorraad)  +, Inwinnen decentrale indicatoren (Sectorraad)  +, Registreren indicatoren (Sectorraad)  +
Vrijgeven toets +Accorderen inzien toets (Afnameleider)  +, Inzien afnamevoorschrift (Afnameleider)  +