419
U

Eigenschap:Bestaat uit

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel ROSA
Toelichting
Specialisatie van
Pijlpuntnormal
Pijlstaartnone
LijnstijlsolidDeze relatie wordt gebruikt door de volgende elementtypen:Pagina's die de eigenschap "Bestaat uit" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

B
Beheren proces verbaal +Registreren proces verbaal (Toetsafnemer)  +, Beschikbaar stellen proces verbaal (Toetsafnemer)  +
Beheren sectorale basisgegevens +Registreren basisgegevens persoon (Registerhouder)  +, Registreren basisgegevens resultaat (Registerhouder)  +, Registreren basisgegevens deelname (Registerhouder)  +,
Beheren toetslocatie +Beschikbaar stellen beschikbaarheidsgegevens toetslocatie (Toetslocatiebeheerder)  +
Bekostiging +Begroting  +, Bekostiging onderwijsinstellingen  +, Studiefinanciering  +
Beleid en wetgeving +Ontwikkeling beleidskaders  +, Vaststelling wijze afname examens  +, Wetgeving  +
Bepalen no-shows +Registreren no-shows (Toetsafnemer)  +
Bepalen toetsresultaat +Inwinnen score (Scoreverwerker)  +, Inwinnen cijferberekening (Scoreverwerker)  +, Registreren toetsresultaat (Scoreverwerker)  +,
Berekenen centrale indicatoren +Beschikbaar stellen centrale indicatoren (Derden)  +
Berekenen centrale indicatoren op basis van halfproducten +Inwinnen halfproducten (Sectorraad)  +
Berekenen decentrale indicatoren +Beschikbaar stellen decentrale indicatoren (Onderwijsinstelling)  +
C
Controleren identiteit en vaststellen rechtmatigheid toetsdeelname +Inzien kandidaatplanning (Afnameleider)  +
Corrigeren +Inzien afnamerespons (Beoordelaar)  +, Inzien correctievoorschrift (Beoordelaar)  +, Beschikbaar stellen score (Beoordelaar)  +
D
Doorstroom +Beheren sectorale basisgegevens  +, Pseudonimiseren gegevens  +, Doorstroommomenten bepalen  +,
Doorstroommomenten bepalen +Inzien basisgegevens deelname (Registerhouder)  +, Inzien basisgegevens resultaat (Registerhouder)  +
E
Erkenning en accreditering +Accreditatie  +
H
Halfproducten maken +Beschikbaar stellen halfproducten (Derden)  +, Beschikbaar stellen halfproducten (Registerhouder)  +, Beschikbaar stellen halfproducten (Toezichthouder)  +
Horizontaal verantwoorden +Halfproducten maken  +, Berekenen centrale indicatoren  +, Berekenen decentrale indicatoren  +,
I
Informatiedoorlevering +Informatieverstrekking  +
Informatielevering +Beheer interne gegevensverzamelingen  +, Beheer sectorale basisgegevens  +, Informatieverstrekking  +,
Inschrijving definitief maken +Inwinnen zorg- en begeleidingsgegevens (Ontvangende instelling)  +, Registreren zorg- en begeleidingsgegevens (Ontvangende instelling)  +, Registreren aanvullende deelnamegegevens (Ontvangende instelling)  +,
Instroom en doorstroom +Aanmelden en inschrijven  +, Doorstroom  +, Opstellen schooladvies  +,
Invullen aanmeldformulier +Inzien basisgegevens deelname (Onderwijsvolger)  +, Inzien basisgegevens persoon (Onderwijsvolger)  +, Inzien basisgegevens resultaat (Onderwijsvolger)  +,
Inzage krijgen +Inzien toetsafname (Onderwijsvolger)  +
K
Kwalificering en diplomering +Afnemen staatsexamens en verstrekken diploma's  +, Certificatenverstrekking  +, Examenafname en diplomaverstrekking  +,
Kwaliteitsbewaking en toezicht +Toetsen en examineren (toezicht)  +, Toezicht kwaliteit onderwijs  +, Toezicht kwaliteit peuterspeelzalen  +,