419
U

Eigenschap:Bestaat uit

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel ROSA
Toelichting
Specialisatie van
Pijlpuntnormal
Pijlstaartnone
LijnstijlsolidDeze relatie wordt gebruikt door de volgende elementtypen:Pagina's die de eigenschap "Bestaat uit" gebruiken

Er zijn 90 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 100 | volgende 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aanmelden en inschrijven +Beheren sectorale basisgegevens  +, Invullen aanmeldformulier  +, Aanmelding ontvangen  +,
Aanmelden toetsdeelname +Beschikbaar stellen kandidaatgegevens (Onderwijsvolger)  +
Aanmelding afwijzen +Vernietigen aanmeldgegevens (Ontvangende instelling)  +
Aanmelding behandelen +Inwinnen zorg- en begeleidingsgegevens (Ontvangende instelling)  +
Aanmelding ontvangen +Inwinnen aanmeldgegevens (Ontvangende instelling)  +, Registreren aanmeldgegevens (Ontvangende instelling)  +
Ad hoc kandidaten toevoegen +Beschikbaar stellen kandidaatplanning (Afnameleider)  +
Afnemen oefentoets +Inwinnen oefentoets (Oefentoetsafnemer)  +, Registreren oefentoets (Oefentoetsafnemer)  +, Beschikbaar stellen oefentoets (Oefentoetsafnemer)  +,
Afnemen toets +Beschikbaar stellen toets (Toetsafnemer)  +, Inwinnen afnamerespons (Toetsafnemer)  +, Registreren afnamerespons (Toetsafnemer)  +,
Aggregeren doorstroomgegevens +Beschikbaar stellen halfproducten (Registerhouder)  +
Analyseren afnamerespons +Inwinnen afnamerespons (geanonimiseerd) (Normeringsadviseur)  +, Registreren afnamerespons (geanonimiseerd) (Normeringsadviseur)  +, Registreren normeringsadvies (Normeringsadviseur)  +,
Architectuurscan Centraal Aanmelden MBO +AS CA MBO WG  +, AS CA MBO TG  +, AS CA MBO BS  +,
Architectuurscan Certificeringsschema 2017 +Architectuurscan Certificeringsschema 2017 Werkingsgebied  +, Architectuurscan Certificeringsschema 2017 Toepassingsgebied  +, Architectuurscan Certificeringsschema 2017 IBP  +,
Architectuurscan Edukoppeling REST +AS EK-REST WG  +, AS EK-REST TG  +, AS EK-REST BS  +,
Architectuurscan HOVI +AS HOVI WG  +, AS HOVI TG  +, AS HOVI BS  +,
Architectuurscan Implementatiescenario’s ECK-iD +AS IMPL-ECK-ID WG  +, AS IMPL-ECK-ID TG  +, AS IMPL-ECK-ID BS  +,
Architectuurscan Lerarenregister +Architectuurscan Lerarenregister Werkingsgebied  +, Architectuurscan Lerarenregister Toepassingsgebied  +, Architectuurscan Lerarenregister Bovensectorale Samenwerking  +,
Architectuurscan Lerarenregister 2018 +Architectuurscan LR2018 WG  +, Architectuurscan LR2018 TG  +, Architectuurscan LR2018 Bovensectoraal  +,
Architectuurscan Logistiek Proces Eindtoets PO +Scan LPEPO WG  +, Scan LPEPO TG  +, Scan LPEPO BS  +,
Architectuurscan Momento Uitwisseling Oefenresultaten +AS MUO WG  +, AS MUO TG  +, AS MUO BS  +,
Architectuurscan OO API +Architectuurscan OO API Werkingsgebied  +, Architectuurscan OO API Toepassingsgebied  +, Architectuurscan OO API Bovensectorale Samenwerking  +,
Architectuurscan Onderwijsserviceregister +Architectuurscan Onderwijsserviceregister Werkingsgebied  +, Architectuurscan Onderwijsserviceregister Toepassingsgebied  +, Architectuurscan Onderwijsserviceregister Bovensectorale samenwerking  +,
Architectuurscan RIO +Architectuurscan RIO Werkingsgebied  +, Architectuurscan RIO Toepassingsgebied  +, Architectuurscan RIO Bovensectorale samenwerking  +,
Architectuurscan RIO register en beheer +AS RIO 2018 WG  +, AS RIO 2018 TG  +, AS RIO 2018 BS  +,
Architectuurscan Vroegtijdig Aanmelden MBO +Architectuurscan VA-MBO WG  +, Architectuurscan VA-MBO TG  +, Architectuurscan VA-MBO Bovensectoraal  +,
B
Beheren instellingsgegevens +Registreren beschikbaarheidsgegevens personele resources (Onderwijsadministratie)  +, Beschikbaar stellen beschikbaarheidsgegevens personele resources (Onderwijsadministratie)  +, Registreren voortgangsgegevens (Onderwijsadministratie)  +,
Beheren proces verbaal +Registreren proces verbaal (Toetsafnemer)  +, Beschikbaar stellen proces verbaal (Toetsafnemer)  +
Beheren sectorale basisgegevens +Registreren basisgegevens persoon (Registerhouder)  +, Registreren basisgegevens resultaat (Registerhouder)  +, Registreren basisgegevens deelname (Registerhouder)  +,
Beheren toetslocatie +Beschikbaar stellen beschikbaarheidsgegevens toetslocatie (Toetslocatiebeheerder)  +
Bekostiging +Begroting  +, Bekostiging onderwijsinstellingen  +, Studiefinanciering  +
Beleid en wetgeving +Ontwikkeling beleidskaders  +, Vaststelling wijze afname examens  +, Wetgeving  +
Bepalen no-shows +Registreren no-shows (Toetsafnemer)  +
Bepalen toetsresultaat +Inwinnen score (Scoreverwerker)  +, Inwinnen cijferberekening (Scoreverwerker)  +, Registreren toetsresultaat (Scoreverwerker)  +,
Berekenen centrale indicatoren +Beschikbaar stellen centrale indicatoren (Derden)  +
Berekenen centrale indicatoren op basis van halfproducten +Inwinnen halfproducten (Sectorraad)  +
Berekenen decentrale indicatoren +Beschikbaar stellen decentrale indicatoren (Onderwijsinstelling)  +
C
Controleren identiteit en vaststellen rechtmatigheid toetsdeelname +Inzien kandidaatplanning (Afnameleider)  +
Corrigeren +Inzien afnamerespons (Beoordelaar)  +, Inzien correctievoorschrift (Beoordelaar)  +, Beschikbaar stellen score (Beoordelaar)  +
D
Doorstroom +Beheren sectorale basisgegevens  +, Pseudonimiseren gegevens  +, Doorstroommomenten bepalen  +,
Doorstroommomenten bepalen +Inzien basisgegevens deelname (Registerhouder)  +, Inzien basisgegevens resultaat (Registerhouder)  +
E
Erkenning en accreditering +Accreditatie  +
H
Halfproducten maken +Beschikbaar stellen halfproducten (Derden)  +, Beschikbaar stellen halfproducten (Registerhouder)  +, Beschikbaar stellen halfproducten (Toezichthouder)  +
Horizontaal verantwoorden +Halfproducten maken  +, Berekenen centrale indicatoren  +, Berekenen decentrale indicatoren  +,
I
Informatiedoorlevering +Informatieverstrekking  +
Informatielevering +Beheer interne gegevensverzamelingen  +, Beheer sectorale basisgegevens  +, Informatieverstrekking  +,
Inschrijving definitief maken +Inwinnen zorg- en begeleidingsgegevens (Ontvangende instelling)  +, Registreren zorg- en begeleidingsgegevens (Ontvangende instelling)  +, Registreren aanvullende deelnamegegevens (Ontvangende instelling)  +,
Instroom en doorstroom +Aanmelden en inschrijven  +, Doorstroom  +, Opstellen schooladvies  +,
Invullen aanmeldformulier +Inzien basisgegevens deelname (Onderwijsvolger)  +, Inzien basisgegevens persoon (Onderwijsvolger)  +, Inzien basisgegevens resultaat (Onderwijsvolger)  +,
Inzage krijgen +Inzien toetsafname (Onderwijsvolger)  +
K
Kwalificering en diplomering +Afnemen staatsexamens en verstrekken diploma's  +, Certificatenverstrekking  +, Examenafname en diplomaverstrekking  +,
Kwaliteitsbewaking en toezicht +Toetsen en examineren (toezicht)  +, Toezicht kwaliteit onderwijs  +, Toezicht kwaliteit peuterspeelzalen  +,
L
Leerlinggegevens overdragen +Beschikbaar stellen aanvullende persoonsgegevens (Latende instelling)  +, Beschikbaar stellen aanvullende resultaatgegevens (Latende instelling)  +, Beschikbaar stellen aanvullende deelnamegegevens (Latende instelling)  +,
Leerlinggegevens registreren +Registreren aanvullende deelnamegegevens (Latende instelling)  +, Registreren aanvullende persoonsgegevens (Latende instelling)  +, Registreren aanvullende resultaatgegevens (Latende instelling)  +,
Leerrouteplanning +Studieadvisering en studievoortgangscontrole  +, Samenstelling onderwijskundig rapport  +
M
Matching en planning (toets) +Inwinnen kandidaatgegevens (Toetsplanner)  +, Inwinnen beschikbaarheidsgegevens personele resources (Toetsplanner)  +, Inwinnen beschikbaarheidsgegevens toets (Toetsplanner)  +,
N
Normeren +Inwinnen normeringsadvies (Toetseigenaar)  +, Registreren cijferberekening (Toetseigenaar)  +, Beschikbaar stellen cijferberekening (Toetseigenaar)  +
O
Oefentoets maken +Inzien oefentoets (Onderwijsvolger)  +, Inzien resultaat oefentoets (Onderwijsvolger)  +, Beschikbaar stellen afnamerespons oefentoets (Onderwijsvolger)  +
Onderwijshuisvesting +Onderwijshuisvesting (Wettelijke taak)  +
Onderwijsontwikkeling +Landelijke onderwijsondersteuning  +, Ontwikkeling landelijke leerplankaders  +, Vaststelling onderwijs(zorg)aanbod  +
Onderwijsuitvoering +Leer-werkovereenkomst  +, Onderwijsverzorging  +, Verzuimregistratie  +,
Ontsluiting RIO-gegevens +AS RIO LOD WG  +, AS RIO LOD TG  +, AS RIO LOD BS  +,
Ontwikkelen toetspackage +Registreren toetspackage (Toetsontwikkelaar)  +, Beschikbaar stellen toetspackage (Toetsontwikkelaar)  +
Ontwikkeling leermiddelen +Vindbare content realiseren  +, Toegankelijke content realiseren  +, Bruikbare content realiseren  +
Opstellen proces verbaal +Bijwerken proces verbaal (Afnameleider)  +
P
Preventie schooluitval +Bestrijding onderwijsachterstand  +, Verzorging aanbod en toegankelijkheid voorschool (regie)  +, Verzuimregistratie  +
Pseudonimiseren gegevens +Inzien basisgegevens deelname (Registerhouder)  +, Inzien basisgegevens resultaat (Registerhouder)  +
R
Rapporteren horizontale verantwoording +Beschikbaar stellen indicatoren (Sectorraad)  +, Inwinnen indicatortoelichting (Sectorraad)  +, Registreren indicatortoelichting (Sectorraad)  +,
S
Selecteren doorstroomrapportage +Beschikbaar stellen eindproducten (Sectorraad)  +
Selecteren voor toetsdeelname +Beschikbaar stellen kandidaatgegevens (Onderwijsadministratie)  +
T
Toelichten indicatoren +Inzien indicatoren (Onderwijsinstelling)  +, Beschikbaar stellen indicatortoelichting (Onderwijsinstelling)  +
Toets maken +Inzien toets (Onderwijsvolger)  +, Beschikbaar stellen afnamerespons (Onderwijsvolger)  +
Toetsen en examineren (afname) +Leren  +, Oefentoets maken  +, Aanmelden toetsdeelname  +,
Toetsen en examineren (beoordeling) +Afnemen toets  +, Analyseren afnamerespons  +, Beheren instellingsgegevens  +,
Toetsen en examineren (constructie) +Vaststellen toets  +, Ontwikkelen toetspackage  +, Produceren toetserratum  +
Toetsen en examineren (planning) +Aanmelden toetsdeelname  +, Beheren toetslocatie  +, Matching en planning (toets)  +,
Toetsen en examineren (toezicht) +Opstellen proces verbaal  +, Beheren proces verbaal  +, Verwerken proces verbaal  +,
Toetsing en examinering +Toetsen en examineren (afname)  +, Toetsen en examineren (beoordeling)  +, Toetsen en examineren (constructie)  +,
U
Uitschrijving definitief maken (met diploma) +Beschikbaar stellen basisgegevens deelname (Latende instelling)  +, Beschikbaar stellen basisgegevens resultaat (Latende instelling)  +
Uitschrijving definitief maken (zonder diploma) +Beschikbaar stellen basisgegevens deelname (Latende instelling)  +
Uitschrijving verwerken +Inwinnen basisgegevens deelname (Latende instelling)  +
Uniforme Beveiligingsvoorschriften (UBV) TLS +AS UBV TLS WG  +, AS UBV TLS TG  +, AS UBV TLS BS  +,
V
Vastleggen toetsplanning +Inwinnen kandidaatplanning (Toetsafnemer)  +, Registreren kandidaatplanning (Toetsafnemer)  +, Registreren beschikbaarheidsgegevens toets (Toetsafnemer)  +,
Vaststellen eindoordeel +Beschikbaar stellen basisgegevens resultaat (Resultaatverantwoordelijke)  +
Vaststellen toets +Inwinnen toetspackage (Toetseigenaar)  +, Registreren oefentoets (Toetseigenaar)  +, Beschikbaar stellen oefentoets (Toetseigenaar)  +,
Vaststellen toetsresultaat +Inwinnen toetsresultaat (Resultaatverantwoordelijke)  +
Verantwoording +Horizontaal verantwoorden  +, Verantwoording (wettelijke taak)  +
Verrijken halfproducten +Inwinnen halfproducten (Sectorraad)  +
Verwerken proces verbaal +Inwinnen proces verbaal (Toezichthouder)  +
Verzamelen indicatoren +Inwinnen centrale indicatoren (Sectorraad)  +, Inwinnen decentrale indicatoren (Sectorraad)  +, Registreren indicatoren (Sectorraad)  +
Vrijgeven toets +Accorderen inzien toets (Afnameleider)  +, Inzien afnamevoorschrift (Afnameleider)  +