Doelen en principes: verschil tussen versies

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Samenhang doelen en principes en aansluiting bij NORA: typo)
(Principes en ontwerpkaders: Verwijzing naar Overzicht principes)
 
(22 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{RAO}}
+
==Visie en doelen==
==Doelen==
+
De ROSA ondersteunt de volgende onderwijsdomeinbrede doelen:
{{#ask: [[Categorie:Doelen]] [[Categorie:Referentie Architectuur Onderwijs]]|?Stelling|?Toelichting rationale|?Toelichting implicaties|format=ul|template=ToonUitspraak}}
+
{{#ask: [[Categorie:Goals]] [[Type_nl::Doel]]|format=ul|sort=Semantictitle}}
 +
Deze doelen komen voort uit de [[Visie en doelen|visie van het onderwijs]] en zijn vertaald naar richtinggevende principes en ontwerpkaders, die als kader dienen voor ketenprojecten in het onderwijsdomein.
  
==Basisprincipes==
+
==Principes en ontwerpkaders==
{{#ask: [[Categorie:Basisprincipes]] [[Categorie:Referentie Architectuur Onderwijs]]|?Stelling|?Toelichting rationale|?Toelichting implicaties|format=ul|template=ToonUitspraak}}
+
De [[Overzicht principes|principes]] in ROSA zijn verdeeld over drie lagen:
 +
# Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van het onderwijsdomein gerelateerd aan de doelen uit de visie. Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd.
 +
# Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.
 +
# Ontwerpkaders zijn een verdere invulling van de afgeleide principes. Zij bieden concrete kaders en richtlijnen voor (keten)projecten om aan de doelen en principes van ROSA te voldoen.
  
==Afgeleide principes==
+
==Ontwerpgebieden==
{{#ask: [[Categorie:Afgeleide principes]] [[Categorie:Referentie Architectuur Onderwijs]]|?Stelling|?Toelichting rationale|?Toelichting implicaties|format=ul|template=ToonUitspraak}}
+
De doelen, principes en ontwerpkaders zijn ingedeeld in de volgende ontwerpgebieden:
 +
{{#ask: [[Categorie:Groupings]] [[Type_nl::Ontwerpgebied]]|format=ul|sort=Semantictitle}}
 +
Binnen deze thema's leiden de principes tot Ontwerpkaders die door opdrachtgevers en projectleiders gehanteerd kunnen worden om projecten en ontwikkelingen binnen de kaders van de ROSA uit te voeren.
  
==Samenhang doelen en principes en aansluiting bij NORA==
+
Klik door naar één van deze ontwerpgebieden om meer informatie te zien over de bijbehorende doelen, principes en ontwerpkaders.
Het onderstaande diagram toont de samenhang tussen de doelen en principes uit de referentiearchitectuur onderwijs alsook de samenhang met de relevante onderdelen ui NORA. Een pijl vanuit uitspraak A naar uitspraak B drukt uit dat A een realisatie is van B. Bijvoorbeeld: '[[Persoonlijke digitale ruimte]]' realiseert '[[De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens]]' (uit RAO) en ook '[[Afnemer heeft inzage (NORA)|Afnemer heeft inzage]]' (uit NORA).
 
  
{{#ask: [[Categorie:Uitspraken]] [[Categorie:Referentie Architectuur Onderwijs]] OR [[Realiseert::<q>[[Categorie:Uitspraken]] [[Categorie:Referentie Architectuur Onderwijs]]</q>]] OR [[-Realiseert::<q>[[Categorie:Uitspraken]] [[Categorie:Referentie Architectuur Onderwijs]]</q>]]
+
==Zie ook==
|?Realiseert
+
* [[ROSA voor architecten]]
| format=graph
+
* [[Statusoverzicht doelen en principes]]
| graphcolor=Yes
+
 
| graphlink=Yes
+
[[Categorie:ROSA Encyclopedie]]
| graphname=AansluitingNORA
 
| graphlegend=No
 
| graphlabel=Yes
 
| graphsize=10
 
| rankdir=LR
 
| limit=500
 
}}
 

Huidige versie van 11 mrt 2019 om 11:46

Visie en doelen

De ROSA ondersteunt de volgende onderwijsdomeinbrede doelen:

Deze doelen komen voort uit de visie van het onderwijs en zijn vertaald naar richtinggevende principes en ontwerpkaders, die als kader dienen voor ketenprojecten in het onderwijsdomein.

Principes en ontwerpkaders

De principes in ROSA zijn verdeeld over drie lagen:

  1. Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van het onderwijsdomein gerelateerd aan de doelen uit de visie. Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd.
  2. Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.
  3. Ontwerpkaders zijn een verdere invulling van de afgeleide principes. Zij bieden concrete kaders en richtlijnen voor (keten)projecten om aan de doelen en principes van ROSA te voldoen.

Ontwerpgebieden

De doelen, principes en ontwerpkaders zijn ingedeeld in de volgende ontwerpgebieden:

Binnen deze thema's leiden de principes tot Ontwerpkaders die door opdrachtgevers en projectleiders gehanteerd kunnen worden om projecten en ontwikkelingen binnen de kaders van de ROSA uit te voeren.

Klik door naar één van deze ontwerpgebieden om meer informatie te zien over de bijbehorende doelen, principes en ontwerpkaders.

Zie ook